ငယ္စဥ္က အေဖာ္ခင္မႈ ေဆာ့ေဖာ္ေဆာ့ဖတ္ရွာမႈေၾကာင့္ မၾကာခဏ လူႀကီးမိဘမ်ား၏ အဆူ၊ အေျပာ၊ အရိုက္အပုတ္ ခံခဲ့ရသည္။ အေပါင္းအသင္းနည္းသူ၊ ေအးေအးလူလူ ေနတက္သူကို လူေတာမတိုးသူ၊ အေပါင္းအသင္းမ်ားသူကို လူ၀င္ဆန္႔သူလို႔ ဆိုၾကျပန္သည္။ လူျဖစ္လို႔တစ္ဦးတည္း၊ တစ္ေယာက္တည္းေနလို႔မွ မရတာ၊ ကိုယ္လို႔သူလို႔ လူအသိုင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ ေနတတ္ၾကပါကလား။ ပတ္၀န္းက်င္အသုိင္းအ၀ိုင္းႏွင့္ သင့္တင့္ေလ်ာ္ ကန္ေအာင္ ေနမွ၊ ထိုင္မွ၊ ေျပာမွ၊ ဆိုမွ အဆင္ေျပမည္မဟုတ္လား။ ငယ္သူတို႔က သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကို အေဖာ္လုပ္ မိတ္ဖြဲ႔ဘို႕ကလည္း မသင့္။ ႀကီးသူတို႔၏ ဆိုဆုံးမမႈကို တုတ္ကြရိုေသ မ်က္ႏွာပိုးေသပါမွ၊ ဂါရ၀၊ နိ၀ါတ မဟုတ္ေပ ဘူးလား။ သုိ႔ႏွင့္ လူတစ္လုံး၊ သူတစ္လုံးျဖစ္မွ ကိုယ္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုမတ္၊ အရပ္တကာ ဒုိးယုိေဖာက္ ကုိယ့္၀န္ ကိုထမ္း၊ ကိုယ့္လမ္းကို ကိုယ္ေလွ်ာက္ေတာ့မွ ခင္ရာေဆြမ်ဳိး၊ ၿမိန္ရာဟင္းေကာင္း ဆိုသလို ေပါင္းၾက၊ သင္းၾကရ၊ ေျပာၾကရ၊ ဆိုၾကရ၊ လူႏွင့္လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ကို အဆင္ေျပေအာင္ ေနၾကရသည္မွာ လြယ္ေတာ့မလြယ္လွပါ။

မိဘ ဘုိဘြား ဆရာသမား လူႀကီးသူမတို႔ ဆိုဆုံးမစကားမ်ား သတိထားမိသည္။ စကားမ်ား၏တန္ဖိုးကို သိလာသည္။ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္းနားလည္ သေဘာေပါက္လာသည္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းခြင္၊ တာ၀န္၊ ရပ္တည္ရမႈ အေန အထားအရ ေရွးေျမႇာ္ၾကည့္လွမ္းၾကည့္မွ ဟုိေနရာစုစု ဒီေနရာစုစု သူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းသူ၊ သူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္သူ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ၾကသည္ကို ျမင္ရသည္။ “အိမ္နီးနားခ်င္းေကာင္းမွ လင္ေကာင္းရ”၊ “အရပ္ေကာင္းမွ အေလာင္းလွ”တို႔ဆိုတာ ဒါေတြပါလားလို႔ သေဘာရသည္။ မိသားတစ္စု၊ ရပ္ကြက္၊ ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္း၊ ႏိုင္ငံလုံးထိ ၾကည့္ပါက ပိုသေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ သင့္ေအာင္၊ ေလ်ာ္ေအာင္ ေပါင္းသင္းရာမွ သည္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း သင့္ေအာင္၊ ေလ်ာ္ေအာင္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံလာၾကရသည္အထိပဲ။ သည္ေတာ့မွ ကိုယ့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ပိုမိုေလးစားၾကည္ညိဳမိလာသည္။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံေတာ္ကို အထီးက်န္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ခ်န္ထားခံရစဥ္က အိမ္နီးနားခ်င္း မိတ္ရင္းႏိုင္ငံမ်ား၊ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားက ႐ိုင္းပင္ကူညီ ေဖးမခဲ့မႈေၾကာင့္ ခုလိုအေျခ အေနမ်ဳိးေရာက္ရွိခဲ့သည္ကို အလြန္ေက်းဇူးႀကီးလွပါလားလို႔။ ဒီေန႔ အခ်ိန္အခါသမယမွာ ကမၻာႀကီးကိုပင္ “ကမၻာ ႐ြာႀကီး”လို႔ တင္စားေနၾကၿပီး ကမၻာ့လူသား အဖြဲ႔အစည္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ဆိုေနၾကၿပီ။

သို႔ရာတြင္ ကမၻာႀကီးပင္ အျခမ္းေတြ၊ အစိပ္ေတြ၊ အစုေတြ အသင္းအပင္းေတြ နီးရာ စပ္ရာ တူရာတူရာ အသင္းအပင္းဖြဲ႔ၾကႏွင့္ ကိုယ့္လူ၊ သူ႔လူ မိတ္သင္းပင္း အမ်ဳိးမ်ဳိးဖြဲ႔ေနၾကသည့္ အေနအထားပါလား။ အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္ဆိုစကားလိုမ်ားျဖစ္ေနၿပီလား မေျပာတတ္ပါ။ ျဖစ္ရမည့္အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ ျဖစ္လာရျခင္းျဖစ္ ပါမည္။ အက်ဳိးဆက္မ်ားသည္ အေၾကာင္းဆက္မ်ားေၾကာင့္ဆိုက  သဘာ၀က်စြာ လက္ခံၾကရမည္သာျဖစ္ပါသည္။
“သူ႔အက်ဳိးေဆာင္ ကိုယ့္အက်ဳိးေအာင္”၊ “ေက်းဇူးခံ၊ ေက်းဇူးစား” ဆိုတဲ့ ငယ္ငယ္က ဆုံးမစကားမ်ား သတိ ရမိသည္။ “သူမ်ားျပည္တြင္းေရး ၀င္ေရာက္မစြက္ဖက္ေရး၊ ကို္ယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရး” ဆိုသည့္စကားမ်ား  ကမၻာ့ ႐ြာႀကီးမွာ ၾကားေနရသည္။ “မိတ္သစ္ကို႐ွာ၊ မိတ္ေဟာင္းမကြာေစနဲ႔” ဆိုတာလည္း ျမန္မာမႈနယ္မွာ ႐ွိၿပီးသားပါ။ ပညာ႐ွိမ်ား စကားမွားဘြယ္ ဘယ္မွာရွိပါ့မလဲ။ သို႔ေသာ္ အတၱ၊ မာန၊ ဒိ႒ိအုပ္စီးရာ ကမၻာ့အသိုက္အ၀န္း အေနအထား ကေတာ့ျမင္ၾက၊ ၾကားရသည့္အတိုင္း မဟုတ္ပါလား။ မိတ္ေဆြစစ္ မိတ္ေဆြမွန္ကို ရရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရသည္။ ျမန္မာမႈနယ္တြင္ မိတ္စစ္ေဆြစစ္နယ္ကို မွတ္ယူဘြယ္ဆိုစကား ႐ွိထားပါသည္။

♦ သမာနသုခ ဒုကၡမိတ္၊။ သူ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ေသာ အမႈကို မိမိ၌လွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္း၊ မိမိလွ်ဳိ႕၀ွက္အပ္ေသာ အမႈကို သူတစ္ပါးတို႔မသိေအာင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ျခင္း၊ ေဘးေတြ႔ေသာအခါ မိမိတို႔ မစြန္႔ျခင္း၊ သူ႕အသက္ကိုပင္ စြန္႔၍ မိမိအက်ဳိးကို ႐ြက္ေဆာင္ျခင္း။

♦ အတၳကၡာယီမိတ္။ မေကာင္းမႈကို မျပဳရေအာင္ တားျမစ္ျခင္း၊ ေကာင္းမႈ၌တည္ေစျခင္း၊ မၾကားဘူမသိ ဘူးေသာ တရားကိုၾကားဖို႔ သိဖို႔ရာေဟာျခင္း၊ ဒါနသီလ အစ႐ွိေသာ နတ္႐ြာလမ္းေၾကာင္းကို ၫႊန္ျပျခင္း။

♦ အႏုကမၸကမိတ္။ မိမိ၌ အက်ဳိးစီးပြားမျဖစ္ထြန္းလွ်င္ သူမႏွစ္သက္ျခင္း၊ မိမိ၌အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းလွ်င္ ႏွစ္သက္ျခင္း၊ စိတ္အလိုျပည့္ၿဖဳိးျခင္း၊ မိမိ၏ေက်းဇူးမဲ့ကို သူတစ္ပါးေျပာၾကားလွ်င္ ေျပာပသူကို ခ်ီးမြမ္းျခင္း။

♦ ဥပကာရမိတ္။ ေမ့ေလ်ာ့လ်က္ အသက္ခႏၶာကိုစိုးရိမ္ဖြယ္ရွိေသာအခါ အသက္ခႏၶာကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေမ့ေလ်ာ့လ်က္စည္းစိမ္ဥစၥာ ပ်က္စီးဖြယ္ရွိေသာအခါ စည္းစိမ္ဥစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေၾကာက္လန္႔ျခင္းရွိေသာ အခါ စညး္စိမ္ဥစၥာကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ေၾကာက္လန႔္ျခင္းရွိေသာအခါ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ျခင္းတပါး၊ ကိစၥႀကီးငယ္ရွိေသာ အခါ သူကျပဳဘူးေသာ ေက်းဇူးမႈထက္ႏွစ္ဆပို၍ ေက်းဇူးျပဳျခင္း။

သူသူ၊ ငါငါ လူသားမ်ားသည္ အတၱ၊ မာနဆိုေသာ အေမွာင္ထုႀကီးကို တြန္းဖယ္ထိုးေဖာ္ အလင္းသို႔ မေရာက္
ႏိုင္ၾကေသးသည့္ ခုလိုကာလမွာ ခုလိုေၾကာက္လန္႔တၾကား ေနၾကရဦးမွာပါ။ “ေလာကနိဗၺာန္ေခၚ ကမၻာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” ကိုပင္တမ္းေျမာ္မွန္းဆ ေတာင့္တေနရဆဲ ခုလိုအခါမ်ဳိးမွာ မိတ္ေကာင္းေဆြစစ္တို႔ႏွင့္ ဗ်ဴဟာေျမာက္လက္တြဲ ခိုင္ခိုင္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ဘို႔ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္းပါ ဗ်ား။

 

About lon don

lon don has written 5 post in this Website..