သံတြဲၿမိဳ႕နယ္၊ငပလီကမ္းေျခရိွ တိုးခ်ဲ႕တပ္ပိုင္ေျမအျဖစ္သိမ္းယူထားေသာ ကမ္းေျခေျမကြက္မ်ားတြင္ Max Myanmar ကုမၸဏီမွ ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။
၎ေျမကြက္မ်ားအတြက္ပိုင္ရွင္အား ထိုက္တန္ေသာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္းမရွိပဲ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သံတြဲ မ.ယ.က ၏အမိန္႔အမွတ္ (၁/၂၀၀၀)ျဖင္႔ ဖယ္ရွားေစခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ သိမ္းယူေသာေျမမ်ားမွာ မဇင္ေက်းရြာအထိရွည္ၿပီး တစ္မိုင္ခြဲခန္႔ရွိသည္။
ထိုေျမမ်ားေပၚတြင္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ဟိုတယ္မ်ားေဆာက္လုပ္ခဲ႔ကာ လက္ရွိတြင္ Amazing ဟိုတယ္ တစ္လံုးသာ ဖြင္႔လွစ္ႏိုင္ေသးသည္။ ေျမမ်ားသိမ္းယူျခင္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ယခင္အစိုးရလက္ထက္က တိုင္ၾကားရန္အခြင္အေရးမရွိ၍ မတိုင္ႏိုင္ခဲ႔ၾကပဲ ၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼထံ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း ေျမသိမ္းဆည္းခံရသူမ်ားက ေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ ယခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ လူ႔အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီထံ ထပ္မံတင္ျပ ခဲ႔ၾကေၾကာင္းလည္း ၎တို႔ကေျပာသည္။ တိုင္ၾကားစာကိုလက္ခံရရွိေၾကာင္းႏွင္႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ေကာ္မတီ၏အေၾကာင္းျပန္စာကို မတ္လက လက္ခံရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၎တို႔က ေျပာသည္။
အဆိုပါသိမ္းဆည္းခဲ႔ေသာ ေျမကြက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမကြက္ေလးခု၊ စိန္႔ေမရီဘုရားေက်ာင္းပိုင္ ေျမကြက္ ၊ NLD နာယက ဦးတင္ဦးပိုင္ေျမကြက္ႏွင္႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၏ဇနီးပိုင္ေျမကြက္တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ငပလီကမ္းေျခေျမကြက္မ်ားမွာ လက္ရွိတြင္ တစ္ဧကလွ်င္ သိန္းတစ္ေသာင္းခန္႔တန္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ ငပလီတြင္ ဟိုတယ္ေဆာက္လုပ္ရန္ျပင္ဆင္ေနေသာ Max Myanmar ကုမၸဏီမွာ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း မွ၎၏ရွယ္ယာမ်ားကို မၾကာခင္က ေလွ်ာ႔ခ်ခဲ႔သည္။

About ko lay

ko lay has written 4 post in this Website..