အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူၿပီး ရုရွားသို႔ ပို႔ေပးရန္ အတြက္ ရုရွား သူလွ်ိဳ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူ ဆယ့္တစ္ဦး အနက္ ဆိုက္ပရပ္စ္ ႏိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီး ရမိၿပီး အာမခံျဖင့္ ျပန္လႊတ္ထားသူ တစ္ဦး သည္ ရဲစခန္းသို႕ ျပန္လည္ သတင္း ပို႔ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ ေရာက္မလာေတာ့ပဲ ေပ်ာက္ျခင္း မလွ ေပ်ာက္သြားခဲ့ သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းမွာ အေမရိကန္ ျပည္တြင္းတြင္ ဖမ္းမိသူ ဆယ္ဦးႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္ေသာ ကေနဒါ ႏိုင္ငံသား ခရစ္ တိုဖာ ေရာဘတ္ မက္ဆို႔စ္ ဆိုသူ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို အဂၤါေန႔က ဘူဒါပက္ ၿမိဳ႕သို႔ သြားမည့္ ေလယာဥ္ေပၚသို႔ အတက္တြင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ သူသည္လန္နာကာၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ပတ္ကတည္းက ေဟာ္တယ္ တစ္ခု တြင္ တစ္ဦးတည္း တည္းခိုလ်က္ ရိွၿပီး ဖမ္းဆီး ရမိၿပီးေနာက္ သူ႕အား အေမရိကန္သို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ရန္ အစီအစဥ္ ရိွခဲ့သည္။ အသက္ ၅၄-၅၅ ခန္႔ ရိွေသာ သူ႕အား ေဟာ္တယ္ ၀န္ထမ္းတို႔က ဧည့္ႀကိဳ ေကာင္တာတြင္ ေနာက္ဆံုး ေတြ႕ျမင္ ခဲ့ၿပီး ယင္းတြင္ သူက ခရက္ဒစ္ကတ္ သံုးလ်က္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ပတ္စာ ေဟာ္တယ္ခ ႀကိဳေပးခဲ့သည္။ သူသည္ က်န္ ဆယ္ဦး နည္းတူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သူလွ်ိဳ လုပ္ခဲ႔မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံထားရသည္။ အာဏာပိုင္တို႔ အဆိုအရ အေမရိကန္ ပတ္စ္ပို႔ ကုိင္ေဆာင္ ထားသည္ဟု ယူဆရေသာ မက္ဆို႔စ္သည္ နယူးေယာ႔ခ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ေျမာက္ပိုင္းရိွ ဗားေမာင့္ ၿမိဳ႕တို႔ကို ဆက္သြယ္ၿပီး သူလွ်ိဳဂုိဏ္း အတြက္ ရုရွား ေထာက္လွမ္းေရးမွ ေပးေသာေငြ အေျမာက္အမ်ားကို လက္ခံၿပီး အဖြဲ႔ပိုင္ ေငြအျဖစ္ တာ၀န္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သူဟု ယူဆရသည္။ သူသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သားျဖစ္သူမွာ ပဲရစ္စ္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ေနသည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ယခုအခါ မက္ဆို႔စ္ကို ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။
Sources by: huffingtonpost.com

About chitkay

myosithu minn has written 26 post in this Website..