အာဇာနည္ေန႔ဒုိ႔မေမ့
………………………….

အာဇာနည္စိတ္ဓာတ္

အာဇာနည္ရဲ႕ေသြး

အာဇာနည္ရဲ႕သတၱိေတြရဲ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈ

သမုိင္းရဲ႕စာမ်က္နွာေတြမွာ
နီရဲေနတဲ့ေသြးစက္ေတြ
စုိရြဲေနတဲ့ေခၽြးစက္ေတြ
ေရာျပြမ္းလုိ႔ေနခဲ့ၿပီ…..။
သမုိင္းကေနတေက်ာ့ျပန္
နီရဲေနတဲ့ေသြးစက္
စုိရြဲေနတဲ့ေခၽြးစက္
ငါကုိယ္တုိင္ေခ်ဖ်က္ရမွာလား
မင္းေရာေခ်ဖ်က္မွာတဲ့လား
ဘယ္သူဖ်က္ဖ်က္ငါမဖ်က္
ဘယ္သူဖ်က္ဖ်က္ငါမဖ်က္
ဘယ္သူဖ်က္ဖ်က္ငါမဖ်က္
သမုိင္းတစ္ေခတ္ရဲ႕အာဇာနည္
ပုံေဖာ္မည္……..
ဂုဏ္ေဆာင္မည္
ဒုိ႔တုိင္းျပည္ရဲ႕အာဇာနည္
ဒုိ႔တုိင္းျပည္ရဲ႕အာဇာနည္
ဘယ္ပုံဘယ္နည္းျဖင့္ငါမေမ့ၿပီ……။
                                  ဇြဲမာန္(အင္းဝ)

About ဇြဲမာန္(အင္းဝ)

ဇြဲမာန္ (အင္းဝ) has written 49 post in this Website..