ေပါင္းတည္ၿမိဳ ့တြင္ အက်င့္ပ်က္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတစ္ဦး မသမာေသာနည္းလမ္းမ်ားၿပဳလုပ္ေနၿခ

င္း

ေပါင္းတည္ၿမိဳ ့၊အုတ္ဖို( ၂ ) ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးႏိုင္ႏွင့္ သူ၏ မိသားစု သည္ တရားမ၀င္ ၿမန္မာဗီစီဒီ ဇာတ္ကားေခြ မ်ားကို လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိဘဲ ငွားရမ္း ၿဖန္ ့ခ်ိၿခင္းမ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၿခင္း မ်ားၿပဳလုပ္ေနပါသည္။ ထိုသို ့ ဥပေဒ ကို နားလည္ေသာလည္း ထင္ရာစိုင္းၿပဳလုပ္ေနေသာ ထို အက်င့္ပ်က္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အား ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ႏိုင္ပါရန္ သက္ဆိုင္ရာ ကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

About TRUTH

L L has written 5 post in this Website..

I like truth.