ယေန႕သည္အာဇာနည္ပုဂၢဳလ္ၾကီးမ်ား က်ဆုံးသြားခဲ့ၾကသည္မွာ ( ၆၅ ) ၾကိမ္ေျမာက္ ခဲ့ပါျပီး။ ထိုထိုေသာ အာဇာနည္ပုဂၢဳလ္ၾကီးမ်ားသည္-

*  –  သူ႕အသက္ကို သတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ

*  –  သူပိုင္ပစၥသည္းကို ခိုးယူျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ

*  –  သူမ်ား၏မယားႏွင္သားသမီးမ်ားကို မတရားက်ဴးလြန္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ

*  –  သူတစ္ပါးအက်ဳိးပ်က္စီးထိခိုက္ေအာင္လိမ္ေျပာျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ

*  –  လူအခ်င္းခ်င္းတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္မုန္းေအာင္ ဂုံးတိုက္၊ ေခ်ာက္တြန္းေသာစကားမွေရွာင္ၾကဥ္ေသာ

*  –  မၾကားေကာင္းမနာသာ ေရရြက္ဆဲဆိုေသာစကားမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ

*  –  အေၾကာင္းအက်ဳိးမဆက္စက္ဘဲ အက်ဳိးမရေသာ စကားမ်ဳိးမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ

*  –  သူတစ္ပါးပိုင္ ပစၥသည္းဥစၥာတို႕ကို ရရွိပိုင္ဆိုင္ေအာင္ မတရားနည္းလမ္းမ်ားကို ၾကံေဆာင္ေတြးေတာျခင္းမွ

ေရွာင္ၾကဥ္ေသာ

*-    အျခားသူမ်ားကိုမတရားႏွိပ္ဆက္လိုျခင္း ရနု္တုံးျပန္လက္စားေခ်လိုျခင္းစေသာ ေတြးေတာၾကံဆျခင္းမွ

ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း တည္းဟူေသာ “ မႏူႆဇမၼ ” တို႕ကိုကာယကံ ၊ ၀ဇီကံ ၊ မေနာကံ တို႕၏အက်ဳိးတရား

တို႕ကို ယုံၾကည္ျမတ္ႏိုးၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

အဆိုပါ အာဇာနည္ပုဂၢဳလ္ၾကီးတို႕သည္ ျမန္မာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းၾကီးကို လြတ္ေျမာက္ျခင္းတည္း

ဟူေသာ လုပ္ငန္းၾကီးကိုဦးထိပ္ရြက္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေသာ –

*-   ထၾကြလုံ႕လ ၀ိရိယရွိျခင္း ၊

* –  ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္ကို အခြင့္အားေလ်ာ္စြ အသုံးျပဳတက္ျခင္း ၊

* –  အဂတိသို႕ မလိုက္စားမိရန္ ရဲရင့္ေသာသတၱိရွိျခင္း ၊

* –  ခံစားမႈစိတ္ထက္ ေဆာင္ရြက္မႈစိတ္ကို တိုးတက္ျပင္းထန္ေစျခင္း ၊

* –  ကရုဏာ ၊ မုဒိတာ  ( ၂ )မ်ဳိးျဖင့္ ကိုယ္စြမ္းအား သေဘာတရားကို အခါခပ္သိမ္း

ေလ့လာျခင္း ၊

*-   ဆက္သြယ္ေပါင္းသင္းရာ၌ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာျခင္း၊ တည္းဟူေသာ သတိ၊ ၀ရိယ ၊

ပညာတို႕ျဖင့္ျပည့္စုံေသာ ပစၥတၱပုရိသထာမ ေခၚလူတို႕၏စြမ္းရည္ျပည့္၀သူမ်ားျဖစ္

ၾကပါ၏။

ထိုထိုေသာ လူသေဘာလကၡဏာရွိၾကျပီး၊ ဤမည္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိၾကသည့္ အာဇာနည္

ပုဂၢဳလ္ၾကီးတို႕အားဦးညႊတ္အေလးျပဳပါ၏။

About lon don

lon don has written 5 post in this Website..