ရခိုင္ျပည္နယ္ေမာင္ေတာျမိဳနယ္တြင္ ျပည္သူ႕စစ္ကဲ့သုိ႕ေသာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား မၾကာမီ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ဆိုျခင္းကုိ
ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈဴးရုံးမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားလိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ။
ထိုကဲ့သုိ႕ ဖြဲ႕စည္းရျခင္းမွာ လူမ်ဳိးျခားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္သြားရန္ျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္သာ
ဖြဲ႕စည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
အၾကမ္းဖက္တဲ့သူေတြကုိ ထိုက္သင့္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္မ်ဳိးေတြခ်မွတ္နိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ဟု
အဆိုပါတာဝန္ရွိသူက ေျပာျပေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။
” ျပည္သူ႕စစ္လို အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖြဲ႕စည္းေပးမယ္ဆိုတာ အင္မတန္ေကာင္းပါတယ္ ၊ ကုိယ့္လူမ်ဳိးေတြက
အဖြဲ႕အစည္းကုိတာဝန္ယူျပီး ကုိယ့္တိုင္းျပည္ ကုိယ့္လူမ်ဳိးကုိကာကြယ္မယ္ ။ လိုအပ္တဲ့ သင္တန္းေတြ ၊
လက္နက္ကိရိယာေတြကို နုိင္ငံေတာ္အေနနဲ႕ ျဖည့္ဆည္း ေပးသြားဖို႕ ပဲလိုအပ္တယ္ ။ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္
တြင္မကဘဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ အခုလိုပဲ ျပည္သူ႕စစ္ကဲ့သုိ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖြဲ႕စည္း
ေပးသြားဖို႕ လိုပါတယ္ ။ အခုဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕အခ်ဳိ႕ျမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ျပည္သူေတြက အၾကမ္းဖက္
အႏၱရာယ္ကုိ ခုခံကာကြယ္မယ့္ သင္တန္းေတြကုိ သင္ၾကားေနျပီလို႕ သိရတယ္ ” ဟု ေမာင္ေတာျမိဳ႕ေနသူ
ျပည္သူတစ္ဦးက ေျပာျပပါသည္ ။

About ဘရားသား

has written 1 post in this Website..