– တေလာတံုးက သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ လည္ပတ္ရင္း ငါးသားေဖါက္ကန္ကို ေရာက္သြားတယ္..

အဲဒီမွာ ဘာေတြေတြ႔သြားခဲ့ရသလဲ ဆိုေတာ့…

– ငါသားဥေဖါက္ဖို႔ ငါးမတစ္ေကာင္ကို.. ငါးအထီးရဲ႕ ေဟာ္မုန္းေဆး ထိုးၿပီးတဲ့

အခိ်န္နဲ႔သြားတိုးတယ္ …

ငါးသားေဖါက္ဆရာက ..ငါးမကိုၾကည့္ထား.. နာရီပိုင္းအတြင္း ဥေတြအမ်ားၾကီး

ဥလာလိ္မ့္မယ္ ဆိုၿပီးေျပာတယ္..

ကၽြန္ေတာ္လည္း အဲဒီမွာဘဲ ထိုင္ၾကည့္လိုက္ေတာ့တယ္.. သိပ္မႀကာခင္ ဥေတြဗ်ာ အမ်ားႀကီးဥလာတာ ေတြ႔ရတယ္…

ကၽြန္ေတာ္လည္း ငါးကန္ေဘးမွာ.. ထိုင္ရင္း မၾကာခင္ ငါးဥေတြ ဥလာတာကို ထိုင္ၾကည့္ကာ ..ေအာက္ပါ အေတြးေလးမ်ား၀င္လာပါတယ္?…

– လူေတြ၊ အေကာင္ပေလာင္တိရိစာၦန္ေတြ ျဖစ္လာဖို႔ တဖက္က သတၱ၀ါေတြ တစ္ဦးဦးက
ေသတာရိွမွ…ဒီဘက္က ဘ၀မွာ သူနဲ႔ထိုက္သန္တဲ့ သတၱ၀ါတေကာင္ေကာင္ျဖစ္ရတယ္လို႔
ဖတ္ဖူးၾကားဖူးထားတာ ရိွခဲ့တယ္…

ဒါဆိုရင္ ဒီငါးဥ၊ငါးသားေပါက္ အေကာင္ေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္ေအာင္ သားေဖါက္ေပးတဲ့

ဆရာက.. ခဏေန.. ငါးဥေတြ ဥေတာ့မယ္လို႔ေျပာတာဟာ…

– ဟိုးဘက္ဘ၀က သတၱ၀ါေတြေသၾကေတာ့မယ္ လို႔ေျပာတာနဲ႔ မတူေနဘူးလား?…

– သို႔မဟုတ္ ဟိုဘက္ဘ၀က သတၱ၀ါေတြေသေအာင္ ..ငါအခု ေဟာ္မုန္းေဆး ထိုးၿပီး သတ္ေတာ့မယ္..မၾကာခင္သူတို႔ေသၿပီး..ဒီမွာငါးဥ၊ငါးသားေပါက္ေတြ ျဖစ္လာေတာ့မယ္လို႔
ေျပာတာနဲ႔ တူမေနဘူးလား?…

– သူထိုးလိုက္တဲ့ အထီးရဲ့ ေဟာ္မုန္းေဆးဟာ တဖက္ဘ၀က သတၱ၀ါေတြေသေအာင္
လုပ္ေနတာနဲ႔ တူမေနဘူးလား?…

– ဟိုဘက္ဘ၀က အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ေသတဲ့ သတၱ၀ါေတြ ရိွမွ ဒီဘက္ဘ၀မွာ အစု
လိုက္အၿပံဳလိုက္ ေမြးတဲ့ သတၱ၀ါေတြျဖစ္ရမယ္ မဟုတ္လား?.. စာေပအရ ဟုတ္တယ္လို႕ ဒါေတြကို ဘာနဲ႔သက္ေသျပမလဲ?…

– ဒီေလာက္မ်ားျပားတဲ့ ငါးသားေပါက္ဟာ.. လူေသလို႔ ဒီငါးေတြျဖစ္တာလား?…

– တိရိစာၦန္ေတြေသ လို႕ျဖစ္လာတာလား? …

– နတ္ေတြ နတ္သက္ေႀကြလို႕ ဒီငါးေတြျဖစ္တာလား?…

– သိုမဟုတ္ အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနတဲ့ ၿပိတၱာေတြ ေၾကာင့္လား?..

– နတ္နဲ႔ ငရဲသားေတြ၊ ျပိတၱာေတြ ကိုေတာ့ မသိ၊ မျမင္ရလို႔ထားလိုက္…

ဒါျဖင့္ရင္ အသားငါး ေစ်းထဲမွာ တရက္တရက္ေသေနတဲ့ အေကာင္ေတြကေန ျဖစ္လာတာလား?..

သို႔မဟုတ္ရင္လည္း မရႊက္စိတ္တြင္း တတြင္းတြင္းကမ်ား ေျမၿပိဳက်လို႔မ်ားလား?..စသည့္
ျဖင့္ေပါ့ အမိ်ဳးမိ်ဳးေတြးၾကည့္ပါတယ္..

– ငါးသားေဖါက္ဆရာကေတာ့ ..ဒီလိုေတြးမယ္ မဟုတ္ပါဘူး..လူေတြစားဖို႔ ..သူပိုက္ဆံရဖို႕၊ သူသိတဲ့ပညာနဲ႔ လူေတြကိုေပးဖို႔ဘဲျဖစ္မွာပါ..

အထက္ပါအေတြးေတြ ေမးခြန္းေတြဟာ ယခု.???..ဘာသာေရးက ေပးတဲ့ အျမင္နဲ႕႔ ကၽြန္ေတာ္ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္တာ..စဥ္းစားၾကည့္တာပါ..

ဒီလိုနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းလဲ..ကဲ ကဲ ….

ျပန္မယ္လို႔ ေျပာတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္လည္း..

ငါးသားေဖါက္ကန္က အျပန္ ဘုရားမေျပာေသာ စကားျဖစ္တဲ့ …

” အဗ်ာကတ တရား ” ရဲ့ ပဲ့သင္သံႏွင့္ အတူ အိမ္အျပန္လမ္းမွာ

အေတြးေလးမ်ားျဖင့္…

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..