အခုတစ္ေလာ ဆလံုလူမ်ိဳးေတြအေၾကာင္း ဖတ္ရလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္လည္း စာေရးခ်င္တာနဲ႔ ဆလံုလူမ်ိဳးမ်ားနဲ႔ တြဲၿပီး အမွတ္ရေနမိတဲ့ သံပျခဳပ္ေကာင္ေလးမ်ားအေၾကာင္း ေရးလုိက္မိပါတယ္။

ပင္လယ္ျပင္ႀကီးကုိ ဘုရားကေပးတဲ့အိမ္လုိ႔ သေဘာထားၿပီး သစ္ထြင္းေလွငယ္ေလးမ်ားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံကမ္းရုိး တန္းတစ္ေလွ်ာက္ ကြၽန္းႀကီးကြၽန္းငယ္မ်ားအၾကား ေနထုိင္က်က္စားလွ်က္ရွိတဲ့ ဆလံု(ေခၚ) ပင္လယ္ေပ်ာ္ေမာ္ကင္း မ်ားႏွင့္ ခြဲျခားမရႏုိင္ေသာ သံပျခဳပ္ေကာင္ေလးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သံပျခဳပ္မွာ ေဒသအေခၚျဖစ္ၿပီး ရုပ္ခေဗဒအမည္မွာ Sea Urchin ျဖစ္သည္။ သံပုရာသီးတစ္လံုး၏ ပတ္လည္တြင္ ဆူးကေလးမ်ား စီတန္းစုိက္ထားသကဲ့သုိ႔ပံုသဏာန္ရွိၿပီး မဲမဲလံုးလံုး အေကာင္ငယ္ကေလးမ်ား ျဖစ္သည္။ ဆလံုမ်ား အဓိက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ အစားအစာျဖစ္ၿပီး အလြန္တရာခင္မင္ရေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္/ အႀကီး အကဲမ်ားကုိသာ ရွာေဖြေကြၽးေမြး၊ လက္ေဆာင္ေပးတတ္ၾကသည္။ ေတာ္ရံုသင့္ရံုခင္မင္သူမ်ားအား သံပျခဳပ္မေကြၽး တတ္ပါ။

သံပျခဳပ္ေကာင္အား ညင္သာစြာခြာယူၿပီး ဓားျဖင့္ခြဲကာ အတြင္းရွိအသားမ်ား(ခံုးေကာင္၊ ခရုေကာင္တုိ႔၏ အသား မ်ားကဲ့သုိ႔) ကုိ ျပဳတ္ျခင္း၊ ေပါင္းျခင္း၊ ေၾကာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္စားသံုးႏုိင္သည္။  အသားမွာ ခ်ိဳအီၿပီး ညွီေသာအရသာရွိ ပါသည္။ သံပျခဳပ္ကုိစားလွ်င္ ေသြးအားေကာင္းျခင္း၊ ေဟာ္မုန္းဓာတ္တုိးပြားျခင္းႏွင့္ ရာသီဥတု ပူျခင္း/ေအးျခင္းတုိ႔ ကုိခံႏုိင္ရည္ ရွိေစပါသည္။

သံပျခဳပ္ေကာင္၏ ထူးျခားမႈမွာ ၄င္းတုိ႔၏အနီးသုိ႔ အမ်ိဳးသားမ်ား ခ်ည္းကပ္လာပါက ဆူးေတာင္မ်ားေထာင္ၿပီး တုိက္ခုိက္ေလ့ရွိပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ပါက လႈပ္ရွားမႈမရွိဘဲ ၿငိမ္သက္စြာ ေနထုိင္လွ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သံပျခဳပ္မ်ားကုိ ဆလံုအမ်ိဳးသမီးမ်ားကသာ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္းျပဳၾကသည္။

သံပျခဳပ္ေကာင္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရေအာက္ၾကမ္းျပင္ရွိ သဲႏွဳန္းမ်ားႏွင့္ ဘာဂီေက်ာက္တန္း၊ ေက်ာက္ပံု မ်ားၾကားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ၄င္းတုိ႔ကုိနင္းမိလွ်င္ သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းတုိ႔၏တုိက္ခုိက္ခံရလွ်င္ ဆူးမ်ားက လူအသား တြင္ စုိက္၀င္က်ိဳးက်န္ခဲ့ၿပီး အနာရင္းကာ ျပည္တည္ၿပီး အသားပုတ္တတ္သျဖင့္ အလြန္ေၾကာက္ဖုိ႔ေကာင္းပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္စာသံပျခဳပ္အတြင္းသားႀကိဳက္တတ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သံပျခဳပ္ေၾကာ္ကုိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေသာ္လည္း သံပျခဳပ္ဖမ္းျခင္း ကုိ လူတုိင္းမလုပ္ေဆာင္ရဲၾကဘဲ ပင္လယ္ေပ်ာ္ေမာ္ကင္းမ်ားကသာ ဖမ္းဆီးရွာေဖြႏုိင္သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_urchin ကုိ မွီျငမ္းပါသည္။

About Ko chogyi

Ko chogyi has written 32 post in this Website..