ေလာကမွာ ဘာသာတရား (၄) မ်ိဳးရွိပါတယ္၊ အဲဒါေတြကေတာ့……

၁။ သဘာ၀ဘာသာတရား
၂။စနစ္ဇယားရွိတဲ့ ဘာသာတရား
၃။ဖြင့္ဆုိရွင္းျပ ဘာသာတရား
၄။အဖြဲ ့အစည္းသဏၰာန္ ဘာသာတရားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) သဘာ၀ဘာသာတရား

သမုိင္းမတင္မီကာလက ေက်ာက္ေခတ္လူသားေတြဟာ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ ့မွဳ့ေတြနဲ ့ ေနၾကရပါတယ္၊ သူတုိ ့တေတြဟာ ရွင္းျပလုိ့မရတဲ့ နားမလည္နုိင္တဲ့ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ေတြ သူတု့ိ၀န္းက်င္မွာ ရွိေနလုိ့ပါပဲ၊ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ့မွဳ့ဆိုတာ သဘာ၀ရဲ့သေဘာတရားေတြကို နားမလည္နုိင္မွဳ့က လာတာပါ၊ ေၾကာက္ရြံ့မွဳ့ဟာ တကယ္ေတာ့ စိတ္ရဲ့အေျခအေနပါပဲ၊ ေရွးေခတ္လူသားေတြဟာ သဘာ၀တရားေတြ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ရဲ့ အမွန္တရားေတြနဲ့ အျခား ျဖစ္စဥ္ေတြကုိ နားမလည္နုိင္တ့ဲအခါ လူသားဟာ အဲဒါေတြရဲ့ေနာက္ကြယ္မွာ ဘုရားသခင္ သုိ့မဟုတ္ သဘာ၀လြန္တန္ခုိးရွင္ေတြ ရွိေနလိမ့္မယ္လုိ့ ယုံၾကည္လာပါတယ္၊
ဥပမာ အပူအေအးလြန္ကဲတဲ့ရာသီဥတုေတြျဖစ္တာ ေနၾကတ္တာ လ်ွပ္စီးလက္တာ မုိးၾကိဳးပစ္တာ မုိးၾကီးရြာတာ သက္တ့ံေပၚတာ မီးေတာင္ေပါက္ကဲြတာ ေရၾကီးတာ မုိးေခါင္တာနဲ့ အျခား နားလည္ရခက္တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြျဖစ္တာေတြရဲ့ ေနာက္ကြယ္မွာေပါ့၊ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ သဘာ၀လြန္ တန္ခုိးရွင္ေတြရဲ့လက္ခ်က္လုိ့ လူသားဟာေတြးထင္လာပါတယ္၊ ဒါ့အျပင္ သူတုိ့ရဲ့ ျငိမ္းေအးတဲ့ ဘ၀ေတြတည္ေဆာက္ဖုိ့ တန္ခုိးရွင္ေတြကုိ ေျဖသိမ့္ရမယ္လုိ့လည္းေတြးျမင္လာပါတယ္၊ ဒီလုိနဲ့ လူသားဟာ သူတုိ့ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖုိ့နဲ့ သူတပါးအေပၚ ၾသဇာရွိဖုိ့ တန္ခုိးရွင္ေတြကုိ စတင္ကုိးကြယ္ၾကပါေတာ့တယ္၊ အခ်ိန္ေတြၾကာလာတာနဲ့အမွ် အဲဒီအေလ့အက်င့္ေတြ ယုံၾကည္မွဳ့ေတြဟာ ဘာသာေရး ဆုေတာင္းမွဳ့အသြင္ေျပာင္းလဲြလာျပီး ”သဘာ၀ဘာသာတရား”ဆုိတာ ျဖစ္ေပၚလာတာပါပဲ။

၂။စနစ္ဇယားရွိတဲ့ ဘာသာတရား

ဘာသာတရားေတြ မေပၚေပါက္ခင္ကတည္းက လူသားေတြမွာ လူသားဆန္တဲ့ စည္းကမ္းေတြ ရွိခဲ့ၾကပါတယ္၊ အခုေခတ္လုိမ်ိဳး ဘာသာတရားေတြေတာ့ မရွိဘူးေပါ့၊ အဲဒီ သူတုိ့ရဲ့ ေမြးရာပါ လူ့အရည္အေသြးနဲ့ ကုိယ္က်င့္တရားေတြကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ၾကယင္း လူသားေတြဟာ ေကာင္းမြန္တ့ဲအေလ့အက်င့္ေတြကုိ တည္ေဆာက္နုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ သူတုိ့ရဲ့ေတြးေခၚ ေျမွာ္ျမင္မွဳ့ေတြန့ဲအတူ သူတုိ့ေနထုိင္ရာ အဖြဲ့အစည္းကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ့ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ဥပေဒသေတြကုိ တုိးတက္ေစခဲ့ပါတယ္၊ လူသားေတြဟာ သူတုိ့ရဲ့ေမြးရာပါ ဟိရီ (မေကာင္းမွဳ့ လုပ္ရမွာရွက္မွဳ့) ၾသတၱပၸ (မေကာင္းမွဳ့ လုပ္ရမွာေၾကာက္မွဳ့) တရားေတြက သူတု့ိကုိလမ္းညြန္နုိင္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီ ဟိရီ ၾသတၱပၸတရားေတြနဲ့ပဲ လူသားဟာ အတၱ ပရမွ်တဖုိ့အတြက္ ဘ၀ေတြကုိ ပုံေဖၚနုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ အဲဒီ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ ဥပေဒသေတြနဲ့ ယုံၾကည္မွဳ့ေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ့ ဘသာတရားအသြင္ေျပာင္းလာခဲ့ပါတယ္။

၃။ဖြင့္ဆုိရွင္းျပ ဘာသာတရား

ဒါကေတာ့ တမာန္ေတာ္ သုိ့မဟုတ္ ပေရာဖက္္ေတြကတဆင့္ တန္ခုိးရွင္ေတြရ့ဲ သတင္းစကားေတြကုိ အေျခခံပါတယ္၊ ပညတ္ေတာ္ေတြ ဘာသာတရားဆုိင္ရာ ဥပေဒေတြေပါ့၊ သူရဲ့ေနာက္ပါေတြကေတာ့ ဘုရားသခင္ရဲ့ ဖြင့္ဆုိရွင္းျပထားတဲ့ ဒီသတင္းစကားေတြဟာ သူတုိ့ရဲ့ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ လူမွဳ့ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ အမူအက်င့္ေတြအျဖစ္ အျပည့္အ၀ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။

၄။အဖြဲ့အစည္းသဏၰာန္ ဘာသာတရားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္

အျခားအဖြဲ့အစည္းေတြမွာေတာ့ လူသားဟာ ဘာသာတရားဆုိင္ရာ ဘ၀ေနနည္းေတြကုိ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္၊ စိတ္ပညာ ဒႆနပညာ စာရိတၱနဲ့ ကုိယ္က်င့္တရားဆုိင္ရာ စည္းကမ္းေတြကုိ ျပဳက်င့္ၾကရင္းေပါ့၊ ဒီစီမံခ်က္ေတြနဲ့ အမူအက်င့္ေကာင္းေတြ လူ့သႏၱာန္မွာ ဆက္ရွိေနဖု့ိအတြက္ ဥပေဒေတြကုိ ထပ္ျပီးျပ႒ာန္းလာၾကတယ္၊ လူသားအရည္အေသြးေတြ တုိးတက္လာဖုိ့ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ဘ၀ေတြတည္ေဆာက္ဖုိ့၊ ျပီး… ေလာကမွာ သူတုိ့ ၾကံဳေတြ့ေနရတဲ့ မ်ားျပားလွတဲ့ ျပႆနာေတြ ပ်က္စီးဆုံးရွံဳးမွဳ့ၾကီးေတြ အတားအဆီးေတြကို ေျဖရွင္းနုိင္ၾကဖုိ့ေပါ့၊ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ဒါေတြဟာ ပုံစံေျပာင္းလာခ့ဲျပီး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးမွဳ့ေၾကာင့္ အဖြဲ့အစည္းသဏၰာန္ဘာသာတရား ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။

ထင္ရွားတဲ့ ထုိင္းရဟန္းေတာ္တစ္ပါးျဖစ္တဲ့ အရွင္ဗုဒၶဒါသ ကေတာ့ ဘာသာတရား {Religion} ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္းဖြင့္ဆုိျပပါတယ္၊
# ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူေတြက ေၾကာက္ရြံ့မွဳ့ကုိသာ အေျခခံတဲ့ ”သဘာ၀လြန္တန္ခုိးပါ၀ါရွိတဲ့ ဘာသာတရား”
# ယုံၾကည္မွဳ့ ဆုေတာင္းမွဳ့ သက္သက္ကုိသာ အေျခခံတဲ့ ”မ်က္ကန္းယုံၾကည္မွဳ့ ဘာသာတရား”
# ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ကယ္တင္မွဳ့၀ါဒကုိ အေျခခံတဲ့ ”ကမၼ၀ါဒ (ကံကုိ ယုံၾကည္မွဳ့) ဘာသာတရား”
# လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚဆင္ျခင္မွဳ့ကုိ အေျခခံတဲ့ ”ပညာဘာသာတရား”
# မိမိ သူတပါး နွစ္ဦးသားလုံး မညွင္းဆဲမွဳ့ကုိ အေျခခံတဲ့ ”ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဘာသာတရား”
# အရာအားလုံးကုိ ခြင့္လြတ္သည္းခံမွဳ့ကုိ အေျခခံတဲ့ ”ေမတၱာ ဘာသာတရား”
မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

www.facebook.com

About ကိုပါႀကီး

has written 21 post in this Website..