မႏၱေလးေဂဇက္ဟုေခၚတြင္ေသာ ဤသတင္းလႊာက႑ကို စတင္သိခြင့္ရသည့္အခ်ိန္မွ ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈ ေရးသားရင္း၊ မွတ္ခ်က္မ်ားေပးမည္ဟု စဥ္းစားမိပါသည္။ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ဝင္ေရာက္ေရးသားခြင့္၊ မွတ္ခ်က္ေပးခြင့္မ်ား ေပးခဲ့သည့္ ဤသတင္းလႊာကိုဦးစီးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္ေရးသားေနၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ထာဝရ ခ်စ္ခင္ေလးစားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

About ေမာင္ ဓုဝ

ေမာင္ ဓုဝ has written 5 post in this Website..