ၿမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္၊တာခ်ီလိတ္-မယ္ဆိုင္-ခ်င္းရိုင္ရွိ၊နယ္စပ္ရွဴ ့ခင္းအလွမ်ား
ၿဖစ္ပါသည္။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳုအလွက်က္သေရေဆာင္ေရႊတိဂုံေစတီဘုရားရွဴခင္းအလွ။

တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ ့၏က်က္သေရရွိေသာရွဴေမွ်ာ္ခင္းအလွ။

ထိုင္းႏိုင္ငံ-မယ္ဆိုင္ၿမိဳ ့ဦးေအာင္ေဇယ်ဘုရားကုန္းေပၚမွပုန္းထြန္ရပ္ကြက္လွမ္းၿမင္ရ။

ၿမန္မာဖက္ၿခမ္းရွိေတာင္ကုန္းအလွအားေတြ ့ၿမင္ရပုံ။

ထိုင္းႏိုင္ငံ-မယ္ဆိုင္ၿမိဳ ့ရွိ၊ဦးေအာင္ေဇယ်ဘုရား။

ေစတီအတြင္းထဲကကင္းၿမီးေကာက္ရုပ္ထု။

ဦးေအာင္ေဇယ်ဘုရားရင္ၿပင္ပရ၀ုဏ္အတြင္းကိုးကြယ္ထားေသာရဟန္းတာရုပ္ထု။

ရင္ၿပင္ေတာ္ပရ၀ုဏ္အတြင္းကရုပ္ပြားေတာ္တဆူအားေက်ာင္းေဆာင္ၿဖင့္ကိုးကြယ္ထား။

ဦးေအာင္ေဇယ်ဘုရားပရ၀ုဏ္တြင္းရွိ၊ကင္းၿမီးေကာက္ရုပ္ထုအလွ။

က်င္းရွန္ေတာင္ေပၚဘုရားကလွမ္းၿမင္ရသည့္အလွ။

ဒါကလည္းမဲေခါင္ၿမစ္ရဲ ့ၿမင္ကြင္းအလွေလးပါဘဲ။

က်င္းရွန္ဆိပ္ကမ္းႏၷားနဖူးတြင္တည္ထားေသာက်င္းရွန္ဘုရားအားၿမင္ရပုံ။

က်င္းရွန္ဆိပ္ကမ္းနားကၿမင္ကြင္းအလွ။

က်င္းရွန္ေတာင္ေပၚဘုရားကလွမ္းၿမင္ရသည့္မဲေခါင္ၿမစ္က်ဥ္းတစ္ေနရာ။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..