အင္တာဗ်ဴးအေၾကာင္း စာေစာင္ေတြ အင္တာဗ်ဴးေတြမွာ ဖတ္ရေတာ့ ေျပာင္သိန္းလင္းဟာ တိုင္းအဆင့္ က်တ္ဖြတ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ့ က်ပ္မျပည့္မႈကိုျပလိုက္တာပါလို႔ျမင္မိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္းတဲ့ အေမရိကန္ ႏူိင္ငံလို ႏူိင္ငံမွာေတာင္ မိမိပါတီရဲ့ သမၼတကို လူသိရွင္ၾကား ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေလ့မရွိပါ။ ခုေတာ့ ဆရာၾကီးေလသံနဲ႔ သမၼတ ကို ေ၀ဖန္လိုက္တာမ်ား ၾသခ်ေလာက္ပါရဲ့။ အေနာက္ကိုမယံုဘူး။ယူအင္ကိုမယံုဘူး ေျပာျပီး သူတိုက ရုပ္ေသးအစိုရလုပ္ဖို႔က်ိဳးစားေနတယ္ေျပာလိုက္တာကလဲ ပစၥည္းမဲ့ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြေျပာေလ႔ရွိတဲ့ အေပါစားစကားျဖစ္ေနပါတယ္။့့့့ ေကာင္းေတာ့ေကာင္းပါရဲ့ သူ႔ေျပာရပ္ လုပ္ရပ္ေတြေတြေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြေကာက္ပြဲမွာ က်တ္ဖြတ္တို႔ရန္ကုန္တိုင္းမွာခြက္ခြက္လန္ေအာင္ ရႈံးမဲ့အေရး ၾကိုေတြးမိပါေသးရဲ့ ။ သူထပ္ရွင္းတာပိုရႈတ္သြားးေသးတယ။္ စကားျပန္မွားတာတဲ့။ အဓိကအမွားကသူဘဲေလ။ က်ပ္မျပည့္သူ ေတြဟာႏႈတ္ေစာင့္စည္းမႈနည္းတတ္တာပါဘဲ။

About kokothandar

has written 33 post in this Website..