အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ Apple အမွတ္တံဆိပ္ နည္းပညာပစၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္ Apple Storeတြင္ ျမန္မာပညာရွင္ႏွစ္ဦး ေရးဆြဲထားေသာ iPhone မ်ားတြင္သာကစားႏုိင္သည့္ ဂိမ္းအမ်ဳိးအစား တစ္မ်ဳိးသည္ စတင္ေရာင္းခ်ခ်ိန္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ အေရအတြက္၃၀ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရေၾကာင္း အထက္ပါ ပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးထံမ ွသိရသည္။ ယင္းဂိမ္းကို Game Designerႏွင့္ Game Developer ႏွစ္ဦးက ေရးဆဲြခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ iPhone အမ်ဳိးအစားအားလံုးတြင္ ကစားႏုိင္သည့္ Pure Turbo Puzzle Match 3 ဂိမ္းအမ်ဳိးအစားအား အေမရိကန္ႏုိင္ငံ Apple Store တြင္ ယခုလ၆ရက္မွ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ေရာင္းခ်သည့္ ေစ်းႏႈန္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀ဒသမ၉၉ ျဖစ္သည္။ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ iPhoneမ်ားတြင္ကစားႏုိင္သည့္ အဆိုပါဂိမ္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးႏုိင္သည့္ ဂိမ္းအမ်ဳိးအစားမ်ားကို မကစားလိုေသာသူမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ Fancy Game သေဘာေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဂိမ္း၏ ကစားပံုမွာ အမ်ဳိးအစားတူ အရာ၀တၳဳမ်ားအား တူေအာင္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဖ်က္ရေသာ ဂိမ္းမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါဂိမ္း၏ ဒီဇုိင္းကို ေရးဆြဲေပးေသာ ဂိမ္းဒီဇုိင္နာကိုေက်ာက္ဆည္က ေျပာသည္။ Pure Turbo Puzzle Match 3အား ေရးဆြဲရန္ အခ်ိန္သံုးလခန္႔ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး အထက္ပါ ျမန္မာႏွစ္ဦးတည္းမွ ကိုယ္ပိုင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ iPhoneမ်ားတြင္ကစားႏုိင္ေသာ Pure Turbo Puzzle Match 3 ဂိမ္းကိုေရးဆြဲေသာ ကိုေအာင္စည္သူေက်ာ္က “ဒီဂိမ္းက ပထမဆံုး iPhone Game ဆုိေတာ့ Process ေတြနဲ႔ရင္းႏွီးေအာင္ လုပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သေဘာပါ။ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ သိပ္မမွန္းပါဘူး”ဟုေျပာသည္။ ျမန္မာမ်ားေရးသားေသာ iPhone ၏ ပထမဆံုးဂိမ္းဟုဆုိေသာ အဆုိပါဂိမ္းအား ေနာက္ပုိင္းတြင္ DemoVersion တစ္ခုထပ္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။ ျမန္မာႏွစ္ဦး ေရးသားထားသည့္ iPhone၏ ပထမဆံုးဂိမ္းအား http://itunes.apple.com /us/app/pure-turbo-puzzle-match-3/id376096383?mt= 8ႏွင့္ http://www.netmagic studio.comတုိ႔တြင္ ၀ယ္ယူႏုိင္သည္။

Credit: ယုဇနကိုကို (7Day News Journal), Planet

About breezes

ko ye' has written 6 post in this Website..

I wanna Computer Master.