လူတစ္ကိုယ္ စိတ္တစ္မ်ိဳး၊ လူခ်င္းတူေသာ္လည္း အသက္ရႈကြဲဆိုလား၊ ေျပာၾကဆိုၾကအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သူယုံ

ၾကည္ရာေျပာဆိုႏိုင္ၾကသည္။ သေဘာတရားဟူသည္ ဘ၀ေရွ႕ေဆာင္ မီးရွဴးေရာင္။ ဘ၀ဟူသည္ “သေဘာ

တရားအျပင္ မွတ္ေက်ာက္ပင္” ဟု ႏိုင္ငံေရးအျမင္ရွိသူတို႔ စကားအသုံးအႏႈန္းအျဖစ္မွတ္ခဲ့ဘူးသည္။ သေဘာ

တရားဆိုသည္ သဘာ၀က်က်စဥ္းစားျခင္းရယ္လို႔ထင္သည္။ သေဘာတရားဆိုတာ လက္တစ္ကမ္းမွာရွိသည္။

ပို၍ သဘာ၀က်သည္က လူသည္ ႏိုင္ငံေရးသတၱ၀ါဆိုထားသည္။ အခ်ိဳ႕က မည္သို႔သေဘာထားရွိသည္ေတာ့

မသိ။ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ရွိေသာ အက်ဥ္းသားအားလုံး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုကာ အက်ဥ္းသားအားလုံး

လႊတ္မွသေဘာက်မည္ဆိုေနေသးသည္။ ဥပေဒ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာမရွိခဲ့

သလိုဆိုေနေသးသည္။

“ကမၻာၾကည့္ ၾကည့္ျမင္ပါ” အညႊန္းစကားသည္သာ အေကာင္းဆုံး။ ကိုယ့္အိမ္၊ ကိုယ့္မိသားစု၊ ကိုယ့္ရြာ

မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနသည္၊ ဘယ္လိုျပႆနာေတြရွိသည္၊ ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမည္ကို သိသလိုမ်ိဳး အတူေန ကမၻာ

ေပၚရွိႏိုင္ငံတို႔မွာရင္ဆိုင္စိန္ေခၚမႈ၊ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရသည္ကို ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ႏွင့္ ၾကည့္ၿပီး သင္ခန္းစာ

အျဖစ္ယူႏိုင္မည္။

အသြင္မတူ အိမ္သူမျဖစ္ ဆိုစကားရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ မတူညီတာ

ေဘးဖယ္ထားၿပီး တူညီသည္မ်ားကို အတူတကြလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚေနရျခင္းျဖစ္မည္။ ေရမညီ

ေရႏွင့္ညွိ၊ လူမညီ ေသႏွင့္ညွိ စကားရွိသည္။ ေရႏွင့္ညွိက အေကာင္းဆုံးသဘာ၀အက်ဆုံးျဖစ္မည္။ အရူးကို

လင္လုပ္ရမည္လိုမ်ိဳး လို၊ လူမိုက္ႏွင့္ေပါင္းရမည့္အျဖစ္မ်ိဳးကိုေတာ့ ဆင္ျခင္မိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက မတူတာေဘးဖယ္ထား၊ တူတာကို ေပါင္းလုပ္ၾကေစခ်င္သည့္ စစ္မွန္ေသာစိတ္

ထားျဖင့္ ေတာင္းဆိုသံကို ၾကားေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ၀ါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ သေဘာထားအစုံ မယုံစိတ္ထားျဖင့္

အခ်င္းမ်ားခဲ့ေပါင္းမ်ားခဲ့ပါၿပီ။ ေျခလိုက္ရသည့္ သင္ပုန္းလည္း အဆုံးမသတ္ႏိုင္ေသးပါကလား။ ခုလိုျဖဴစင္စိတ္

ထား ေမတၱာစကားျဖင့္ အတူလက္တြဲဖိတ္ေခၚပြဲကို အတၱ၊ မာန၊ ခ၀ါခ်ၿပီး လက္တြဲၾကဘို႔ အခ်ိန္ေကာင္း အခါ

ေကာင္းျဖစ္ေနၿပီး ယေန႔အခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဘးဆိုးရန္ဆိုး စနစ္ဆိုးတို႔မွ တိုးထြက္ႏိုင္ပါၿပီ။ ကိုယ့္အိမ္

ေလးကို လွပေအာင္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်၀ိုင္း၀န္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ေနၿပီ။ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရႏွင့္ျပည္သူမ်ားလည္း

စိတ္တူကိုယ္တူ ဒီမိုကေရစီလမ္းသစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္း ေလ်ာက္လွမ္းေနၿပီျဖစ္သည္။ ေရႊလက္ျဖင့္ေခၚေနၿပီျဖစ္

သည္။ ဒီမိုကေရစီလားရာကား ေျဖာင့္တန္းစြာျဖစ္ေနၾကၿပီ။ သို႔မဟုတ္မူပါလွ်င္-သဂၤဇာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏

“နိဗၺာန္ေက်ာင္းမခ်ရေသးတဲ့ ဘုန္းႀကီးပ်ံ” ဥပမာလိုေျပာရမလိုျဖစ္ေနသည္။

ေရွးအခါက ရြာတစ္ရြာရွိေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၌ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတစ္ပါးပ်ံလြန္ေတာ္မူေလသည္။ ပ်ံလြန္

ေတာ္မူခ်ိန္၌ ဘုန္းႀကီးပ်ံပြဲဆင္ႏႊဲရန္ အခ်ိန္မက်၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကလည္း မေပၚေသးသည့္အတြက္လည္း

ေကာင္း၊ ေငြစေၾကးစမ်ားလည္း မထည့္၀င္ႏို္င္ေသး၍လည္းေကာင္း ထို႔ေၾကာင့္ နိဗၺာန္ေက်ာင္းခ်ထားဖို႔ရာသာ

စိတ္ကူးရွိေနၾကေလသည္။ သည္အတြက္ ေငြေၾကးၾကြယ္၀ေတာင့္တင္းေသာ ဒကာတစ္ဦးအား အက်ိဳးသင့္

အေၾကာင္းသင့္ေျပာျပၿပီး နိဗၺာန္ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းပါရန္ အမိန္႔ရွိေလသည္။

ထိုအခါ ခ်မ္းသာေသာဒကာက အေမးရွိလာ၏။ “တပည့္ေတာ္ ေမးပါရေစဘုရား၊ အရွင္ဘုရားတို႔

ေက်ာင္းက ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားခဲ့တဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဟာ အသားျဖဴပါသလား ဒါမွမဟုတ္ အသားမည္းပါသ

လား”။

ဤသို႔ကတ္သီးကတ္သပ္ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္အတြက္ ေက်ာင္းထိုင္ကိုယ္ေတာ္ႀကီးလည္း စိတ္

အခ်ဥ္ေပါက္သြားခဲ့ေလသည့္အတြက္-

“ေဟ့ ဒကာ နိဗၺာန္ေက်ာင္းကေလးတစ္ခုေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းဖို႔ရာအတြက္ မင္းကိုအေခါင္းထဲက

အေလာင္းထုတ္ျပေနရဦးမွာလား လွဴခ်င္စိတ္ရွိရင္လည္း လွဴကြယ္၊ မလွဴခ်င္ရင္ မလွဴနဲ႔ ဒါပ” ဟူ၍စိတ္ေပါက္

ေပါက္ႏွင့္ျပန္လည္ဘုေတာလႊတ္လိုက္ေလသတည္း ဟူ၏ ဤသို႔သာဓကေဆာင္ရင္း –

ဒီလိုပါပဲ ဒကာေတာ္ ေရေျမ႕ရွင္ဘုန္းႀကီးတို႔ရဲ႕အသြင္သ႑ာန္မွာ က်င့္ႀကံအားထုတ္တဲ့သိကၡာပုဒ္ကို

ဒကာေတာ္သိေအာင္ထုတ္ေတာ့ မျပႏိုင္ဘူး၊ ဒကာေတာ္ေရေျမ႕ရွင္အေနနဲ႔ ပစၥည္းေလးပါးကိုေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း

ခ်င္ လွဴဒါန္းပါ မလွဴခ်င္ရင္လည္း ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဘုန္းႀကီးေတြကိုေတာ့ျဖင့္ ၾသဇာ မာလကာေပးၿပီး မခိုင္းပါ

ေလနဲ႔” ဟူ၍မိန္႔ၾကားၿပီး သကၤန္းရုံကာ ျပန္ၾကြသြားရန္ျပင္ေလ၏။

ဥပမာဆိုရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံဦးေဆာင္သမၼတႀကီးသည္ ေစတနာမွန္ ဆႏၵမွန္ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီခရီးစဥ္

မွာအတူလက္တြဲသြားၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။ ငါတည္းဟူေသာ အတၱ၊ မာနခ၀ါခ်လ်က္ အတူလိုက္ပါ

ၾကရန္သာရွိေတာ့မည္ဟု ယူဆသည္။

About lon don

lon don has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF