*** ဧည့္သည္  ***

 

 

လူ ့ဘုံေလာက … ခဏဧည့္သည္

တဏွာနယ္၌ ….. ေရလုိက္ငါးလုိက္

ေနလုိက္သြားလုိက္ …. မအားမလပ္

အမွားဘက္ကၽြံ ….. အတၱႏြံ၀ယ္

ကုန္လြန္တုိက္စား…. ဇရာပါးလႊာ

တရားမွန္ေမ့ …. တစ္ေရြ့ေရြ့ၿဖင့္

ေသေန ့နီးကပ္ … ႏႈတ္ဆက္လူ ့ရြာ

သံသရာထဲ ….  ဘယ္ကုိလဲ ကြယ္

ငါလည္းမထူး … လက္ပစ္ကူးသူ

နင့္လုိလူ ေပါ့ …………………၊

ေပါ့ေလ်ာ့အသိ …. ကိေလသာ မွာ

သူသူ ငါငါ ….. ဥာဏ္မပါက

အိမ္ယာအမွန္ …. တစ္ဖန္ၿပန္လွည့္

ခံကြယ့္ မလြဲ …. လႊဲဖယ္မရ

အုိဘယ့္လူသား …. ခရီးသြားတုိ ့

ကုိယ့္ဖုိ ့တရား …. ခ်ိဳ့တဲ့ၿငားက

သူမ်ားအိမ္ယာ … မဟုတ္ပါရ

ထာ၀ရ ကြယ္ … အပါယ္ ငရဲ

မလြဲဧကန္ …. ၿမဲၿမံ ထာ၀ရ

ပုိင္စားရမည့္ … သတၱေလာက

ဓမၼ တည္း ။။။

About maung khinmin

maung khinmin has written 85 post in this Website..

   Send article as PDF