Switzerland ဆြစ္စလန္ႏိုင္ငံရဲ့ ေဘးပတ္ပတ္လည္မွာ အျခားႏိုင္ငံေတြကဝိုင္းရံထားလို႕ 

 

landlocked  “ပိတ္ဆို႕” ခံရတဲ့အႏွုတ္ျပ ပထဝီအေနအထားရွိတာ၊ 

 

 

 

သို႕ေပမဲ့လဲ အျခားႏိုင္ငံနဲ႕တဲ့ေအာင္ေပါင္းႏိုင္ရုံမကဘဲ၊

 

ကိုယ့္လူမ်ိဳးစုအလုံးစုံကို “သာတူညီမွ်”ဆက္ဆံခါ  တဲ့ေအာင္ေပါင္းႏိုင္တာ ေၾကာင့္၊

 

ဆြစ္ႏိုင္ငံဟာ ဥေရာပတိုက္က ရာခ်ီႏွစ္ေပါင္းေတာက္ေလာင္ခဲ့တဲ့ 

စစ္မီးအဟုန္ၾကီးေတြနဲ႕ စစ္ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြကိုေတာ္ေတာ္ေရွာင္ရွားေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့တာ၊

 

 

  

Switzerland – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland

—–

Switzerland (German: Schweiz[note 3] [ˈʃvaɪts]; French: Suisse [sɥis(ə)]; Italian: Svizzera [ˈzvit͡sːɛra]; Romansh: Svizra [ˈʒviːtsrɐ] or [ˈʒviːtsʁːɐ], Swiss German: Schwiz), in its full name the Swiss Confederation (Latin: Confoederatio Helvetica, hence its abbreviation CH), is a federal republic consisting of 26 cantons, with Bern as the seat of the federal authorities. The country is situated in western Europe,[note 4] where it is bordered by Germany to the north, France to the west, Italy to the south, and Austria and Liechtenstein to the east.

Switzerland is a landlocked country geographically divided between the Alps, the Swiss Plateau and the Jura, spanning an area of 41,285 km2 (15,940 sq mi). While the Alps occupy the greater part of the territory, the Swiss population of approximately 8 million people is concentrated mostly on the Plateau, where the largest cities are to be found. Among them are the two global cities and economic centres of Zurich and Geneva.

The Swiss Confederation has a long history of armed neutrality—it has not been in a state of war internationally since 1815—and did not join the United Nations until 2002. It pursues, however, an active foreign policy and is frequently involved in peace-building processes around the world.[6] Switzerland is also the birthplace of the Red Cross and home to a large number of international organizations, including the second largest UN office. On the European level, it is a founding member of the European Free Trade Association and is part of the Schengen Area – although it is notably not a member of the European Union, nor the European Economic Area.

——

ေနာ္ေဝႏိုင္ငံနဲ႕မတူတာက ဆြစ္ႏိုင္ငံဟာ ပင္လယ္ကမ္းစပ္မေပါက္လို႕ေရငါးလုပ္ငန္းလုပ္လို႕မရတာက တပန္းရွုံးေနတာ၊

ေနာ္ေဝလို ျမင့္မားထူထပ္တဲ့ေတာင္တန္းေတြ၊ ႏွင္းခဲေတြ၊ ေရကန္ေခ်ာင္းျမစ္ေတြရွိလို႕လဲ လယ္ယာလုပ္လို႕ခက္ျပန္တာ၊

ဒီလိုအခက္အခဲ့ေတြအၾကားကေန ဥေရာပမွာ ေတာ္ေတာ္ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ေနတာ၊   

ေနာ္ေဝေလာက္မခ်မ္းသာေသာ္လည္းသူလဲခ်မ္းသာဖြံ႕ျဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံပါ၊

 

Switzerland is one of the richest countries in the world by per capita gross domestic product, and has the highest wealth per adult (financial and non-financial assets) of any country in the world.[7][8] Zurich and Geneva have respectively been ranked as the cities with the second and eighth highest quality of life in the world.[9] It has the world’s nineteenth largest economy by nominal GDP and the thirty-sixth largest by purchasing power parity. It is the twentieth largest exporter and eighteenth largest importer of goods.

Switzerland comprises three main linguistic and cultural regions: German, French, and Italian, to which the Romansh-speaking valleys are added. The Swiss, therefore, though predominantly German-speaking, do not form a nation in the sense of a common ethnic or linguistic identity. The strong sense of belonging to the country is founded on the common historical background, shared values (federalism and direct democracy)[10] and Alpine symbolism.[11] The establishment of the Swiss Confederation is traditionally dated to 1 August 1291; Swiss National Day is celebrated on the anniversary.

GDP

$75,440 current (nominal)

$46,815 PPP[5]

တဦးခ်င္းဝင္ေငြ  US $ ၇၅၄၄၀ Current Nominal US $  ၄၆၈၁၅ PPP

Economy of Switzerland – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Switzerland

 

 IMF ဇယား အရ ၂၀၁၁ မွာ

 ေနာ္ေဝကအမွတ္စဥ္ ၄ ျဖစ္ျပီး၊ဆြစ္က အမွတ္စဥ္ ၈ ရတာ USA နဲ႕ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္ပါ၊ Germany, Canada, Australia, France, United Kingdom တို႕ထက္သာေနတာပါ

List of countries by GDP (PPP) per capita – Wikipedia, the free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)_per_capita

————

ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၅၆ % အႏုျမဴဓာတ္အား ၃၉ % စသျဖင့္အက်ိဳးရွိ စြာအသုံးခ်ႏိုင္တာ၊

 

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ CO2 ကာဘြန္ဒိုင္ေအာက္စိုက္ ဓာတ္ေတြကင္းရွင္းေနတာ၊

  

Energy, infrastructure, and environment

See also: Energy in Switzerland, Transport in Switzerland, Waste management in Switzerland, and Environment of Switzerland

 

Electricity generated in Switzerland is 56% from hydroelectricity and 39% from nuclear power, with 5% of the electricity generated from conventional power sources resulting in a nearly CO2-free electricity-generating network.  …


       

 

 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF