မိမိကိုယ္ကို မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာလို႔လည္း မသိ မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ အျဖစ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ရေကာင္းမွန္းလည္း မသိခဲ့ရိုးအမွန္ပါ။ အေဖတို႔ အေမတို႔က သီလ ေဆာက္ တည္ေတာ့ ကိုယ္လည္းသီလေဆာက္တည္၊ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱလို႔ဆိုၿပီး ပုတီးစိပ္ရတယ္ ၾကားဖူးလို႔ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱဆိုၿပီး ပုတီးလည္းစိပ္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို အနည္းဆုံးသုံးႀကိမ္ သရဏဂံု ေဆာက္တည္လွ်င္ အစစေအာင္ျမင္ႏုိင္တယ္ဆိုလို႔ ဗုဒၶံ သရဏံဂစၦာမိ၊ ဓမၼံသရဏဂစၦာမိ၊ သံဃံသရဏံဂစၦာမိကို နံနက္သံုးေခါက္၊ ေန႔လယ္သံုး ေခါက္၊ ညေနသံုးေခါက္ ေရေသာက္တိုင္း ထမင္းစားတိုင္းမွာ သံုးေခါက္ အၿမဲမျပတ္ ရြတ္ဆို ခဲ့ဘူးပါတယ္။ တစ္ေန႔အနည္းဆံုး သံုးႀကိမ္ သံရဏဂံုေဆာက္တည္လွ်င္ အစစ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္တယ္ဆိုလို႔ ဗုဒၶံသံရဏံဂစၦာမိ၊ ဓမၼသံရဏံဂစၦာမိ၊ သံဃံသရဏံဂစၦာမိကို နံနက္သံုးေခါက္၊ ေန႔လယ္သံုးေခါက္၊ ညေနသံုးေခါက္ ေရေသာက္တိုင္း ထမင္းစားတိုင္းမွာ သံုးေခါက္ အၿမဲမျပတ္ရြတ္ဆိုခဲ့ဘူးပါတယ္။ ကိုယ့္ဗုဒၶဘာသာကသာလွ်င္ အျမတ္ဆံုးလို႔ လည္း ခံယူခဲ့တာေပါ့။ ဒီလိုနဲ႔ပဲ ကိုယ္ဟာဗုဒၶဘာသာဆိုၿပီး ရပ္တည္လာခဲ့တာပါ။

အသက္၂၃ အရြယ္ေလာက္မွာ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ့ ေဟာစဥ္တရားစာ အုပ္ ေတြကို ဖတ္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ပခုကၠဴ ဦးၾကင္ေရႊရဲ႕ ေဟာစဥ္တရားေတြကို နာၾကားခြင့္ရခဲ့တယ္။ ႏွာသီး၀မွာ ၀င္လိုက္ထြက္လုိက္ လုပ္ေနတဲ့ေလကို ေလ၀င္သြားတာကို ၀င္သြား မွန္းသိေအာင္၊ ေလထြက္သြားတာကို ထြက္သြားမွန္းသိေအာင္ လုပ္တာဟာ စတင္ တရားအားထုတ္တာ။ ဒီလိုအားထုတ္ရာကေန တရားရမွာလို႔ ယံုၾကည္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္္ၿပီး ႀကိဳၾကား-ႀကိဳၾကား ေလ၀င္သြားတာကို ၀င္သြားမွန္းသိ ေအာင္ ေလထြက္္သြားတာကုိ ထြက္သြားမွန္းသိေအာင္ စတင္ႀကိဳးစားေနမိပါၿပီ။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ လကၡဏာေရး သုံးပါးထင္ေအာင္ အားထုတ္ႏုိင္ရင္ တရားရၿပီေပါ့။

ကုိယ္က လူငယ္လူရြယ္ဆုိေတာ့ ခ်မ္းသာႀကီးပြားခ်င္တဲ့စိတ္ကလည္း စုိးမုိးေနတဲ့အခ်ိန္ ကုိယ့္မိသားစု ကုိယ့္ေဆြမ်ဳိး ကုိယ့္ရပ္ရြာကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးခ်င္တဲ့စိတ္က စုိးမုိးေနတဲ့အခ်ိန္ . . . ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီစိတ္ေတြနဲ႔ “ငါ” ႀကီးပြားခ်မ္းသာရမယ္ဆုိၿပီး လူ႔ေလာကထဲကုိ စတင္တုိး၀င္ခဲ႔မိတယ္။

တစ္ႏွစ္…ႏွစ္ႏွစ္..သုံးႏွစ္…ေျခာက္ႏွစ္…ကုိးႏွစ္…ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ လူ႔ေလာကကုိ စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႔တာေတြ ရရွိခဲ႔ေလရဲ့။ ကုိယ္ေလ့လာ ဖတ္မွတ္ သိျမင္သေဘာေပါက္ခဲ႔တဲ႔ စာေပေတြရဲ့ သေဘာတရားအရ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈဆုိၿပီး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ျပဳျပင္ဖုိ႔ သာသနာ့ေဘာင္မွာ တစ္ႏွစ္ တစ္၀ါ ခုိလႈံခ်င္ခဲ့တာကို တစ္သက္လုံး ခုိလံႈသြားမွာဆုိရင္တာ ခြင့္ျပဳမယ္လုိ႔ မိဘေတြက ေျပာဆုိေတာ့ တာပါပဲ။

တစ္ႏွစ္…ႏွစ္ႏွစ္..သုံးႏွစ္…ေျခာက္ႏွစ္…ကုိးႏွစ္…ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္ လူ႔ေလာကကုိ စိတ္ပ်က္ၿငီးေငြ႔တာေတြ ရရွိခဲ႔ေလရဲ့။ ကုိယ္ေလ့လာ ဖတ္မွတ္ သိျမင္သေဘာေပါက္ခဲ႔တဲ႔ စာေပေတြရဲ့ သေဘာတရားအရ ဘယ္သူမျပဳ မိမိမႈဆုိၿပီး ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ျပဳျပင္ဖုိ႔ သာသနာ့ေဘာင္မွာ တစ္ႏွစ္ တစ္၀ါ ခုိလႈံခ်င္ခဲ့တာကို တစ္သက္လုံး ခုိလံႈသြားမွာဆုိရင္တာ ခြင့္ျပဳမယ္လုိ႔ မိဘေတြက ေျပာဆုိေတာ့ တာပါပဲ။

ေတြ႔ပါၿပီတရားခံ . . . ဥပါဒါနကၡႏၶာ . . . သူငယ္ခ်င္းဘုန္းႀကီးေတြကိုေမး စာခ်ဘုန္းႀကီးေတြကိုေမး …ေဝေဝဝါးဝါးနဲ႔ပဲ အေျဖေတာ့ မရခဲ့ပါ။ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ။ တရားအားထုတ္ အာ႐ုံျပဳရမည့္ အာ႐ုံအျပဳခံဟာ ဥပါဒါနကၡႏၶာ။ ဥပါဒါနကၡႏၶာ ရွာပံုေတာ္ ဖြင့္ရၿပီေပါ့။ ေဆးလိပ္ဆိုတာ ေဆး၊ ေဆးရုိး၊ ဖင္စီခံ(အစီခံ)၊ ဖက္ ေလးမ်ိဳးေပါင္းရဲ့ ထူးျခားတဲ့ အသြင္သ႑န္ပဲ။ ေဆးကို ေဆးလိပ္လို႔ မေခၚသလို ေဆး႐ိုး၊ ဖင္စီခံ၊ ဖက္ တမ်ိဳးစီကိုလည္း ေဆးလိပ္လို႔ ေခၚတာမဟုတ္၊ စိပ္လည္း စိပ္ျပတတ္တဲ့ ရွင္ဥာဏ၊ ေပါင္းလည္း ေပါင္းျပတတ္တဲ့ ရွင္ဥာဏ၊ အစိပ္နဲ႔ အေပါင္းတို႔ရဲ႕ ျဒပ္ထု၊ ထူးျခားတဲ့ သြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ခု ေဖာ္ထုတ္လို႔ ဥပမာျပဳ၊ ႐ႈပ္ေနတာေတြ ရွင္းကာထုတ္၊ ခႏၶာသ႐ုပ္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေဆးလိပ္ရဲ႕ခႏၶာ၊ ဓာတ္ဘူးရဲ႕ခႏၶာ သစ္ပင္ရဲ႕ခႏၶာ၊ ေတာရဲ႕ခႏၶာ၊ ေခြးရဲ႕ခႏၶာ၊ လူရဲ႕ခႏၶာ၊ ခႏၶာေတြ . . . . . ခႏၶာေတြ . . . . ခႏၶာတိုင္းရဲ႕ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱကို ခႏၶာလုပ္ရမွာမဟုတ္။ ကံခႏၶာ တစ္ခုတည္းသာလွ်င္ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ႐ႈပြားထိုက္တဲ့ခႏၶာ။

တရားေနေအာင္ အားထုတ္လိုၾကသူေတြ အာ႐ံုျပဳရမယ့္ ခႏၶာက ကံခႏၶာ။ လူသားေလာက ႀကီးတစ္ခုလံုးကို ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ျဖစ္ေအာင္ မိသားစုေတြကို ေသြးကြဲေအာင္၊ ေဆြမ်ိဳးမိတ္ေဆြ ကုလား၊ ဗမာ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ၊ တ႐ုတ္ . . . အစစေတြကို ဇာတ္စနစ္သြင္းေပးေနတာ ကံခႏၶာ၊ လူကို လူ႔ေလာကထဲကေန ထြက္ေျပေစခ်င္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတာ ကံခႏၶာ။ …. ကဲ . . . မိတ္ေဆြ . . .

ကံခႏၶာဆိုတာ လူလည္းမဟုတ္၊ ႐ုပ္လည္းမဟုတ္၊ နာမ္လည္း မဟုတ္၊ ႐ုပ္နဲ႔ နာမ္ေပါင္းထားတဲ့ လူ။ အဲဒီလူက ထုတ္လႊတ္လိုက္တဲ့ အမႈ။ အမႈေတြမွာ လကၡဏာေတြ ရိွတယ္။

တရားအားထုတ္မည့္ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဒီအမႈေတြမွာ ဦးစြာ ၿငီးေငြ႕ရမွာပါ။ ၿငီးေငြ႕ရမွာ မဟုတ္တဲ့ ခႏၶာေတြမွာ သြားၿပီး ၿငီးေငြ႔ မိရင္ ခုတ္ရာ တျခား၊ ရွရာတျခားျဖစ္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ဖို႔ အားထုတ္ခါမွ ႐ုန္းမရ၊ ကန္မရနဲ႔ ကံေခ်ာက္ (ေဂ်ာက္) ထဲ က်ေနၾကတဲ့ အျဖစ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနၾကရေတာ့တာပါပဲ။ သတ္ၾက၊ ျဖတ္ၾက၊ ဖိၾက၊ ႏွိပ္ၾက၊ ေၾကာက္ၾက၊ ေမွ်ာ္ၾက . . .

အမႈ (ကံခႏၶာ) ေတြရဲ႕ လကၡဏာကို ၾကည့္တတ္၊ ျမင္တတ္ၿပီဆိုပါမွ ကံခႏၶာေတြ ဘယ္ကလာတာလဲ . . . ၊ သူ႔ရဲ႕ လာရာလမ္းကို လိုက္ရၿပီေပါ့။ ျမတ္ဗုဒၶကေရာ ဘယ္လို လမ္းျပခဲ့ပါလိမ့္။ ကိေလသာေၾကာင့္ ကံ၊ ကံေၾကာင့္ ၀ိပါက္၊ ၀ိပါက္ေၾကာင့္ ကံ . . . ကံေၾကာင့္ ၀ိပါက္၊ ၀ိပါက္ေၾကာင့္ ကိေလသာ၊ ကိေလသာေၾကာင့္ ကံ . . . အမႈခႏၶာ (၀ိပါက္) ရိွလို႔ အမႈခႏၶာကို ဆာေလာင္ (ကိေလသာ) ၿပီး အမႈ (ကံမၼ)ကို ျပဳလို႔ အမႈခႏၶာ (၀ိပါက္) ေပါက္ၿပီး လူဟာ အမႈ ၀ဲၾသဃထဲမွာ တျခာရစ္ရစ္နဲ႔ မရပ္မနား ေျပးလႊား ေနရေတာ့တာေပါ့။ ဒါဟာ လူ႔ဒုကၡပါပဲ။

အာ႐ံုထဲမွာ အာ႐ံုျပဳႏိုင္ၾကပါေစ။
တရားရဲ႕ အာ႐ံုကို ဒီလိုခက္ခက္ခဲခဲ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူ
ရွင္ဥာဏ . . . ျမစ္ႀကီးနား ေထာင္ထဲမွာ ။
သူ႔တပည့္ က်ဳပ္လည္း ညံ့ခဲ့တယ္ဗ်ာ ။
အခုေတာ့ သူေဖာက္ခဲ့တဲ့ လမ္းကို ကူေဖာက္ေနပါၿပီ . . . . . ။

About ေမာင္မိုးျပာ

has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF