လသာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးၾကီးျမင့္က မဟာသႀကၤန္ရံုးပိတ္ရက္ကို ေလးရက္ သို႔မဟုတ္ အၾကတ္ႏွစ္ရက္ျဖစ္ပါက ၅ ရက္သာ ျပန္လည္ သတ္မွတ္ေပးရန္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းကုိ ယေန႔(ၾသဂုတ္လ၆ရက္)က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ၂၀ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေမးျမန္းခဲ့ရာ သမၼတရံုး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည
္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစုိးေမာင္က လက္ရွိေကာင္းမြန္တဲ့ အစဥ္အလာကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ဦးႀကီးျမင့္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အစစအရာရာ နိမ့္က်ေနေသးသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အေၾကာင္းျပကာ အထက္ပါေမးခြန္းကို ေမးျမန္းျခင္းျဖစ္သည္။
သႀကၤန္တြင္း ၁၀ ရက္ ရံုးပိတ္ရက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဧၿပီလအတြင္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရသည့္ အလုပ္မ်ား တြင္က်ယ္မႈမရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ဧၿပီလအတြက္
အလုပ္ကိုႀကိဳတင္ေရွာင္ထားရေၾကာင္း က်ဳိးေၾကာင္းျပ ေမးျမန္းသြားသည္။
အလားတူ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရံုးပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္ျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူး ထူးထူးျခားျခားမရဘဲ ရံုးေစာင့္ရသည့္ အလုပ္သာ တိုးလာခဲ့ေၾကာင္း ဦးႀကီးျမင့္ကဆုိသည္။
သႀကၤန္ရံုးပိတ္ရက္ ၁၀ ရက္သတ္မွတ္ျခင္းအား ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီအစိုးရက ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္က ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ၁/၂၀၀၇ ျဖင့္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

About ကို သာ

ကို သာ has written 41 post in this Website..

   Send article as PDF