“ ဘုန္းႀကီးတို႔ အခုလိုဓမၼဝိဟာရီလုပ္တာနဲ႔ စပ္ၿပီး ေျပာဆိုတာေတြ ဘာမွ

မလုပ္ၾကဘူး လား ”

“လုပ္ၾကတာေပါ့.”

“ဘယ္လိုေတြလုပ္ၾကတာလဲဘုရား”

“မႏၱေလးေထာင္မက်ခင္တစ္ခါ၊ က်ၿပီးမွ တစ္ခါ၊ ႏွစ္ခါေတာင္ရွိသြားၿပီပဲ ”

“ေျပာပါဦးဘုရား”

“ေထာင္မခ်ခင္ကေတာ့ ပုသိမ္ႀကီးမွတ္ပံုတင္႐ံုးက ဓမၼဝိဟာရီတို႔ကို ေခၚတယ္ ”

“ ႏွစ္ပါးလံုးကိုလား ဘုရား ”

“ ဟုတ္တယ္ ”

“ မွတ္ပံုတင္႐ံုးကသာသနာေရး႐ံုးလည္း ျဖစ္တယ္နဲ႔တူတယ္ ”

“ ဟုတ္တယ္ ၿမိဳ႕နယ္သာသနာေရးမွဴးတာဝန္ကို သူတို႔ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးက

တာဝန္ယူရတယ္ထင္တယ္ ”

“ ဘာေတြေျပာလဲ ဘုရား ”

“ ဒီလို အဝတ္ေတြနဲ႔ မေနၾကဖို႔ပါပဲ ”

“ ဘုန္းႀကီးတို႕က ဘာျပန္ေျပာလဲ”

“ ဘာျဖစ္လို႔ တားတာလဲေပါ့ ”

“ သူတို႔က ဘာျပန္ေျဖလဲ”

“ ႏိုင္ငံေတာ္က တရားစြဲလာစရာရွိတယ္ ဆိုတာေလာက္ အဓိပၸါယ္ေရာက္တဲ့

စကား ေျပာလာတာပါပဲ ”

“ ဘုန္းႀကီးတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ၊ ဘာေတြ လုပ္ေသးသလား ”

“ မလုပ္ပါဘူး။ ဝတၱရားအရ ေျပာတဲ့သေဘာပါပဲ။ ေျပာတာလည္း

ၾကြယ္ၾကြယ္ဝဝ မဟုတ္ပါဘူး၊ တဲ့တဲ့တိုးတိုးပါပဲ”

“ ဘုန္းႀကီးက ဘာတုန္႔ျပန္ခဲ့လဲ”

က်ဳပ္တို႔က အပ်င္းေျပ လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ အယူအဆအရ

လုပ္မွ ျဖစ္မွာမို႔ လုပ္တာပါလို႔ ပဲ

“ ဒီေတာ့၊ သူတို႔က ဘာေျပာၾကလဲ ”

“ အျပစ္ေတြ၊ ဘာေတြ ရေနမွာစိုးလို႔ပါလို႔ ေျပာၾကတယ္ ”

“ ဘုန္းႀကီးတို႔ ဘာေျပာၾကလဲ”

ကိုယ္ရခ်င္တာ တစ္ခုအတြက္ တန္ဖိုးေပးရမယ္ဆိုလွ်င္လည္း

တန္ဖိုးကေတာ့ ေပးရ မွာပဲ ။ မႏၱေလးေတာင္ႀကီး မြမ္းမံသြားတဲ့

ရေသ့ႀကီး ဦးခႏၱီဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ ၾကားဖူး ၾက သလားလို႔ ေမးရတယ္ ”

“ သူတို႔ ဘာေျပာလဲ ”

“ ၾကားဖူးပါတယ္ေပါ့ ”

“ ဘုန္းႀကီးတို႔က ဘာဆက္ေျပာလဲ”

“ အဲသည္ ရေသ့ႀကီးဟာ မႏၱေလးေတာင္ကို မြမ္းမံခ်င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္

မႏၱေလးေတာင္ကုိ ဗ်ာဒိတ္ေပး ႐ုပ္တုအသစ္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့

‘ စံစီခင္ေလးက’ ဦးခႏၱီကို မႏၱေလးေတာင္မွာ ဝင္မလာေစခ်င္ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦး တရားျဖစ္ၾကတယ္။ (၁၁)ႏွစ္ၾကာတယ္လို႔ သိရတယ္။

ဦးခႏၱီဟာ မႏၱေလး ေတာင္ကေလး မြမ္းမံခြင့္ရဖို႔ ဒီေလာက္ၾကာေအာင္

တရားရင္ဆိုင္ႏိုင္တယ္ဆိုလွ်င္ က်ဳပ္တို႔က မႏၱေလးေတာင္ကေလးေလာက္

မြမ္းမံဖို႔ စိတ္ကူးေသးေသးကေလးမဟုတ္ ပါဘူး။ ေလာကကို မြမ္းမံဖို႔ပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီ့ထက္ မေအာက္ေအာင္ တရားရင္ဆိုင္ႏုိင္ရမွာ ေပါ့…လို႔ပဲ ”

“ ဘုန္းႀကီးက အရွည္ႀကီးေျပာလုိက္တာပဲ ”

“ နားလည္သြားေအာင္လို႔ပါ ”

“ သူတို႔လည္း နားလည္တဲ့ပံု ရွိရဲ႕လား ”

“ လည္မွာပါပဲ၊ ဆက္လည္းေျပာေသးတယ္”

“ ဘယ္လိုလဲ ဘုရား”

“ ၿပီးေတာ့ ခရစ္ယာန္ဘာသာေခါင္းေဆာင္ ေယ႐ႈခရစ္ကို ခင္ဗ်ားတို႔

သိၾကမွာပါ..လို႔ပဲ”

“ သိတယ္ ေျပာၾကမွာေပါ့ ”

“ ဟုတ္တယ္၊ ဒီ ေယ႐ႈခရစ္ဟာ သူ႔ရဲ႕ေကာင္းကင္ဘုံ ထာဝရဝါဒကို ထြန္းျပဖို႔

သူ႔သတ္မယ့္ လက္ဝါးကပ္တိုင္ကို ကိုယ္တိုင္ထမ္းၿပီး ေတာင္ ေပၚတက္ကာ

ကားစင္တင္ အသတ္ခံသြားတယ္။ က်ဳပ္တို႔က ေကာင္းကင္ဘံု ဝါဒ ျပဖို႔ မဟုတ္ဘူး။

လူသားရဲ႕ အမွန္ျပဖို႔ဆိုေတာ့ ဒီ့ထက္မေအာက္တဲ့ စိတ္ဓါတ္ ရွိရမွာပဲ… လို႔ပဲ ”

“ ဘုန္းႀကီးက အေတာ္ႀကီး ေျပာလိုက္တာပဲ”

“ ဟုတ္ပါတယ္။ စိတ္ထဲ ရွိတဲ့အတိုင္း ေျပာလိုက္တာပဲ ”

“ တကယ္ပဲ စိတ္ထဲမွာ ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ေနသလား ဘုရား”

က်ဳပ္ အသက္ရွင္ေနတာ ဒီတရားဓမၼအတြက္ပဲ ျဖစ္ေတာ့တယ္။

ဒီ တရားဓမၼ မလုပ္ဘဲ က်ဳပ္အသက္ရွင္ေနတာကို ခြင့္မျပဳႏိုင္ပါဘူး

“ ခ်ီးက်ဴးပါတယ္ ဘုရား”

“ ခ်ီးက်ဴးခံရတာေတာ့ ရွက္ပါတယ္”

“ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဘုရား ”

“ ကိုယ္က်ေရာက္လို႔၊  ကိုယ္လုပ္တာျဖစ္လို႔၊ ခ်ီးက်ဴးေလာက္တယ္

မထင္လို႔ပါပဲ ”

“ ဘုန္းႀကီးလုပ္ရတာ ေရလိုက္၊ ငါးလိုက္ မဟုတ္ပဲ ေရဆန္၊ ေလဆန္

ျပင္းထန္တာ ခ်ည္းျဖစ္လို႔ပါ ”

“ အစျပဳသူဟာ ဒီလိုပါပဲ”

“ အစျပဳသူဟာ အနစ္နာခံရတတ္ပါတယ္ ”

“ ဟုတ္ပါတယ္၊ သည္လို နစ္နာႏိုင္တာ ျမင္ေပမယ့္ မလုပ္လို႔

မျဖစ္ပါဘူး”

“ဘယ္လုိေၾကာင့္လဲ ဘုရား”

“ သာသနာ့ေဘာင္ေနလာခဲ့တာ ၾကာၿပီ၊ သဒၶါလုိ႔ ျပဳၾကတဲ့

ေကာင္းမႈေတြလဲ အျပဳခံခဲ့လွၿပီ မဟုတ္လား”

“ ဟုတ္ပါတယ္ ဘုရား ”

တရားကေလး အမွန္အကန္ေတြ႕ၿပီဆုိခါမွ ဒါေျပာလွ်င္

ေတာထုတ္ခံရမယ္ဆုိတာ သိၿပဲီး မေျပာေတာ့ပါဘူးလုပ္လုိ႔ ေတာ္ပါ့မလား

“ ဒါလုပ္ဖုိ႔ သာသနာ့ေဘာင္ ဝန္ထမ္းေနတာပဲ ဘုရား ”

“ ဟုတ္တယ္၊ ဝန္ထမ္းဖို႔ေနၿပီး ဝန္ေရာက္လာတဲ႔အခါမွ ထြက္ေျပးတယ္ဆုိလွ်င္

ဘယ္လုိေျပာမလဲ ”

“ စစ္တပ္ဆုိလွ်င္ တပ္ေျပးျဖစ္မလား ဘုရား ”

“ တပ္ေျပးဆုိ ေတာ္ေသးတယ္ ”

“ ဘာျဖစ္မလဲ ဘုရား ”

“ ေ႐ွ႕တန္းဆုတ္ခြာမႈျဖစ္မွာ ”

“ အျပစ္ႀကီးတာပဲ ”

“ ဟုတ္တာေပါ့။ ျပည္သူေတြ ေကၽြးေမြးတာကုိ အၾကာႀကီးစားသုံးၿပီး

အလုပ္မရွိ ေနလာခဲ႔တယ္။ အလုပ္္ရိွေတာ့ ေၾကာက္စရာႀကီးဆုိၿပီး

ေရွ႕တန္းက ဆုတ္မွေတာ့ အျပစ္ႀကီးေတာ့တာေပါ့

“ ဒီလုိလား ဘုရား ”

အသိဥာဏ္ရွိသူဆုိတာ ကုိယ့္တာဝန္ ကုိယ္ေက်ေအာင္ လုပ္ရတယ္

“ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ကုိ နားမလည္စရာလုိ႔ ေအာက္ေမ့ေနတာ ”

“ ဘယ္လုိ နားမလည္စရာ ျဖစ္တာလဲ ”

“ ေအးေအးေဆးေဆး ေနလုိ႔ရသားနဲ႔ အပုိေတြလုပ္ၿပီး အခုလုိ

ရင္ဆုိင္ရတာေတြကုိ မပ်င္းမျပဳ ဘာ့ေၾကာင့္ လုပ္ေနရသလဲ လုိ႔ေပါ့ ”

မသိလုိ႔မလုပ္တာက အေရးမဟုတ္ဘူး။ သိလာေတာ့ မလုပ္ပဲေနလုိ႔က

မရေတာ့ဘူး

“ မလုပ္လွ်င္ ဝန္လည္းမေက်ဘူးေပါ့ ဘုရား ”

“ ဟုတ္တယ္ ”

“ မႏၱေလးေထာင္ခ်ၿပီးမွ သူတုိ႔ေျပာၾကတဲ႔အေၾကာင္း ေျပာပါအုံးဘုရား ”

“ ဒီတစ္ခါေခၚတာက မွတ္ပုံတင္႐ုံးက မဟုတ္ေတာ့ဘူး ”

“ ဘယ္သူက ေခၚတာလဲ ဘုရား ”

“ ပုသိမ္ႀကီး ေကာင္စီ႐ုံးက ေခၚတာပဲ ”

“ သူတုိ႔က ဘုန္းႀကီးတို႔ကို ဘာေျပာၾကလဲ ဘုရာ့ ”

“ က်ဳပ္တုိ႔ကုိ အခုလုိ ဓမၼဝိဟာရီဝတ္နဲ႔ မေနၾကဖို႔ပါပဲ ”

“ ဘုန္ႀကီးတုိ႔က ဘာျပန္ေျပာၾကလဲ ”

“ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလုိအဝတ္နဲ႔ မေနေစခ်င္တာလဲ ေမးရတာေပါ့ ”

“ သူတုိ႔က ဘာျပန္ေျပာၾကလဲ ဘုရား ”

“ ဒီပုသိမ္ၾကီးလမ္းက လူႀကီးေတြ သြားလာေနတယ္။ သူတုိ႔က

ဘုန္းႀကီးတုိ႔ သြားလာေနတာျမင္ရင္ မေကာင္းလုိ႔ပါ ဆုိတာမ်ဳိး

ေျပာၾကတယ္ ”

“ ဘုန္းႀကီးတုိ႔က ဘာေျပာၾကလဲ ”

“ ဘာျဖစ္သလဲ။  သူတုိ႔ျမင္လည္း ဘာမေကာင္းစရာရိွသလဲ ေျပာတယ္ ”

“ သူတုိ႔က ဘာေျပာေသးလဲ ”

“ ကုိယ္က်င့္ခ်င္တာကုိ ဘာအဝတ္နဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ က်င့္လုိ႔ရတာပဲ။

ဒီလုိဝတ္မွ ျဖစ္လုိ႔လား ေပါ့ ”

“ ဘုန္းႀကီးတုိ႔ေျပာတာ လုပ္ပါအုံး ”

က်ဳပ္တို႔အဝတ္ဟာ က်ဳပ္တုိ႔အက်င့္ရဲ့ အလံတံခြန္ပဲဆုိတဲ႔သေဘာ

ေျပာတယ္

“ သူတုိ႔က ဘာေျပာေသးလဲ ”

“ သူတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ တာဝန္ရွိသူေတြအျဖစ္ ေျပာတာလုိ႔ ခပ္တင္းတင္း

ေျပာပါတယ္ ”

“ ဘုန္းႀကီးတုိ႔က ဘာျပန္ေျပာသလဲ ”

“ က်ဳပ္တို႔က ႏုိင္ငံထဲေနသူျဖစ္လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ လမ္းညႊန္ကုိ

ခံယူရမွာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ မဝတ္ေစခ်င္လွ်င္ မဝတ္ရဘူးလုိ႔ တားျမစ္တဲ့

စာတစ္ေၾကာင္းေလာက္ ေရးၿပီးေပးပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ဟာ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေပမယ့္

ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ့ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္ က်ဳပ္တုိ႔ လုိက္နာပ႕ါမယ္လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။

ဒီလုိေတာ့ ဘယ္ျဖစ္မလဲလုိ႔ သူတုိ႔က ေျပာပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ အျမတ္တႏုိး

အရာကုိ စြန္္႔ေစခ်င္သူက စာကေလးတစ္ေၾကာင္းေရးေပးဖုိ႔

ဝန္ေလးလုိ႔ေတာ့ ဘယ္ျဖစ္မလဲလုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္ ”

“ ဘယ္သူေတြက ေမးၾကတာလဲ ”

“ ေကာင္စီပါတီနဲ႔ လူဝင္မႈဌာနသုံးခုက တာဝန္ရွိသူေတြပဲ ”

“ ပါတီေကာင္စီက ဥကၠ႒နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးေတြလား”

“ မဟုတ္ဘူး၊ လူမႈေရး၊ သာသနာေရးတာဝန္ခံေတြပဲ ”

“ တကယ္ သူတုိ႔က မဝတ္ရလုိ႔ အမိန္႔စာထုတ္ေပးလွ်င္ ဘုန္းႀကီးတုိ႔က

မဝတ္ပဲေန မွာလား ”

“ ဘယ္ေနမွာလဲ ”

“ ဘာလုပ္မွာလဲ ”

“ တရားစြဲမွာေပါ့ ”

“ ဘယ္မွာစြဲမွာလဲ ”

“ ဥပေဒပညာရွင္နဲ႔ တုိင္ပင္စြဲရမွာေပါ့ ”

“ ဘယ္သူ႔ကုိစြဲမွာလဲ ”

“ ဒီအမိန္႔ ထုတ္ေပးသူကုိေပါ့ ”

“ ဘာနဲ႔စြဲမွာလဲ ”

အေျခခံဥပေဒက  ေပးထားတဲ႔ ျပည္သူ႔ရပုိင္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးေအာင္

လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ စြဲရမွာေပါ့ ”

“ အေျခခံဥပေဒက ဘယ္လုိေပးထားလုိ႔လဲ ”

ျပည္သူျပည္သားေတြဟာ လြတ္လပ္္စြာ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္

ရွိတယ္လုိ႔ ေပးထားတာေပါ့ ”

“ ဒါဟာ ဘာသာႀကီးေလးခုပဲ ေပးတယ္ဆုိလွ်င္ေရာ ”

“ ဒီလုိမဟုတ္ေၾကာင္း ေခ်ရမွာေပါ့ ”

“ ကုိးကြယ္တာ တားတာမဟုတ္ဘူး။ ဝတ္ဆင္တာ တားတာဆုိလွ်င္ေရာ ”

ဝတ္ဆင္တာဟာ ဒီကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈရဲ့ အဂၤါရပ္ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္လုိ႔

အတူျဖစ္တယ္ ေျပာရမွာေပါ့

“ ဘုန္းႀကီးက ဥပေဒေတြ သိေနၿပီလား ”

ကုိယ္ေပးထားတဲ့ အခြင့္အေရး ကုိယ္သိဖို႔ေတာ့ ျဖစ္ရမွာေပါ့

“ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္က အ႐ႈံးေပးရင္ ဒီအဝတ္ခြ်တ္ရမွာေပါ့ ဘုရား”

“ မခြ်တ္ပါဘူး ”

“ ဘယ္လုိလုပ္မွာလဲ ”

“ အလုပ္ႏွစ္ခု တစ္ခုလုပ္ရမွာပဲ ”

“ ႏွစ္ခုက ဘာေတြလဲ ”

“ ေထာင္က်ခံတာနဲ႔ ႏုိင္ငံရပ္ျခားထြက္သြားတာပဲ ”

“ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ဘယ္လုိသြားမွာလဲ ”

“ ဘာသာေရး မလြတ္လပ္မႈအတြက္ ခုိလွဳံခြြင့္ေတာင္းၿပီး သြားရမွာေပါ့ ”

“ အဲဒီလုိ ခြင့္ေတာင္းလုိ႔ ရမလား ”

“ ရမွာပါ ”

“ ရဖူးတာ ရွိသလား ”

“ ရွိတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ အတိအက် မေလ့လာရေသးဘူး ”

“ မဟုတ္လွ်င္ေရာ ”

“ ေထာင္အက် ခံရမွာေပါ့ ”

“ ဘုရား —–”

 

About ေမာင္မိုးျပာ

has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF