အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက အစားအစာထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူမ်ားကို ပါ၀င္သည့္ ပစၥည္းမ်ား၏ ပမာဏမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဲပါတယ္။

ကိုယ္ ၀ယ္မဲ့အစားအေသာက္က ပါ၀င္တဲ့ပစၥည္းေတြ ကိုမ၀ယ္ခင္မွာစစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ မိမိစားခ်င္တဲ့ အစားအစာနဲ႕ ပါ၀င္တဲ့အာဟာရကို ခ်င့္ခ်ိန္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ အစားအေသာက္တခုကို ၀ယ္မယ္ဆိုရင္ ဒါေလးေတြ ၾကည့္ရႈျပီး ေရြးခ်ယ္ ေစခ်င္ပါတယ္။

၁။အစားအစာတြင္ပါ၀င္ေသာ အာဟာရပမာဏ၊ အခ်ဳိးအစား မ်ားကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရႈျခင္း

၂။ ျပည့္၀ဆီ saturated fat ပါ၀င္မႈနညး္ေသာ အစားအစာမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း

၃။ ဆားဓါတ္ပါ၀င္မႈ ကိုဖတ္ရႈျပီး ထို အစားအစာတြင္ ဆားပမာဏကိုသိရွိကာ သင္၏ဆားစားသံုးမႈကို ခ်င့္ခ်ိန္နိုင္ျခင္း

၄။ သၾကားဓါတ္ပါ၀င္မႈနည္းျပီး အမွ်င္ဓါတ္ပါ၀င္မႈမ်ားေသာ အစားအစာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္နိုင္ျခင္း

၅။ ဗိုက္တာမင္နင့္ အျခားေသာ mineral မ်ားသည္ သင္၏ကိုယ္ခႏၶာ လုပ္ငန္းေဆာင္္တာမ်ားကို ကူညီနိုင္စြမး္ရွိေပရာ ၎တို႕ပါ၀င္မႈ ပမာဏကို ဖတ္ရႈျခင္း

၆။ အရိုးနွင့္ သြားမ်ား ကိုသန္မာေစေသာ ထံုးဓါတ္(calcium)ပမာဏကို ဖတ္ရႈျခင္း

၇။ ကယ္လိုရီလုိအပ္သည္ မိမိ၏တေန႕တာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားနွင့္ သက္ဆိုင္ေပရာ မိမိ လႈပ္ရွားမႈအလိုက္ ကယ္လုိရီပါ၀င္မႈ ပမာဏကို စိတ္ၾကိဳက္ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္နိုင္ျခင္း

မြန္းသက္ပန္ (ေဆး-၁)

About zaylay

Zar Lay has written 225 post in this Website..

I am simple girl. I like raining season.