ယေန႔ ေခတ္ Virus ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက .exe, .com, .vbs, .cmd စသည့္ double click ႏုိပ္လုိက္ရုံနဲ႔ အလြယ္ကူ Run ႏုိင္တဲ႔ ပုံစံေတြနဲ႔ ပဲ အင္တာနက္ အိီးေမးလ္ ေတြကတဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အသုံးၿပဳသူေတြဆီကုိ ၿပန္႔ႏွံ႔ေနတတ္ပါတယ္…

ယခုေတာ့ VBScript ကုိ အေၿခခံကာ .vbs extension အၿဖစ္ ၀င္ေရာက္လာတတ္တဲ႔ virus ကာကြယ္နည္းေလးကုိ အနည္းငယ္ေဖာ္ၿပေပးပါမယ္… Visual Basic Scripting ဆုိတာ Microsoft က ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ႔ Active Scripting language တစ္မ်ဳိးၿဖစ္ကာ Windows System တြင္ Windows 98 မွစတင္ကာ Default ပါ၀င္လာခဲ႔တာပါ။

.vbs Virus ေတြထဲမွာ အေက်ာ္ၾကားဆုံး Virus ကေတာ့ ILOVEYOU ဆုိတဲ႔ Virus ၿဖစ္ကာ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ မွာ ကြန္ပ်ဴတာ အလုံးေရ ၁၀ သန္းခန္႔ ႏွင့္ *.JPG, *.JPEG, *.VBS, *.VBE, *.JS, *.JSE, *.CSS, *.WSH, *.SCT, *.DOC *.HTA စသည့္ file မ်ားကုိ ဒုကၡလွလွၾကီးေပးခဲ႔ပါတယ္…

In Windows Explorer, select View Folder Options ႏုိပ္ပါ၊ ၿပီးရင္ File Types ဆုိတဲ႔ Tab ကုိသြားကာ VBScript file type (VBS) ကုိေရြးပါ.. ထုိကဲ႕သုိ႔ ေရြးလုိက္သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ Open With မွာ Change Button ကုိ ႏုိပ္၍ notepad ကုိ ေရြးလုိက္ပါကရပါၿပီ… အကယ္၍ ထုိသုိ႔မဟုတ္ပါက…

ေနာက္တစ္နည္း

Advanced ဆုိတဲ႔ button ေလးကုိ ေအာက္နားမွာေတြ႔ႏုိင္ပါသည္ ..

Actions ထဲက Open ကုိ select လုပ္၍ Edit button ကုိႏုိပ္ပါက ေအာက္ပါ Editing action Box တစ္ခုက်လာပါလိမ့္မယ္..

Application used to perform action ထဲတြင္ WScript.exe အစား notepad.exe ကုိေၿပာင္းလဲလုိက္ပါ။ ထုိသုိ႔ၿပဳလုပ္ၿခင္းၿဖင့္ .vbs extension ၿဖင့္ ၀င္ေရာက္လာေသာ virus မ်ားအလုပ္လုပ္ေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး…

Windows Scripting Host Settings File (WSH extension) and JScript File (JS extension) တုိ႔ကုိလည္း အထက္ပါနည္းအတုိင္း ၿပဳလုပ္သင့္ပါသည္.

About lu ta lone

lu ta lone has written 261 post in this Website..