အက်င့္စာရိတၱဆိုတာကို

ဘာနဲ႔သတ္မွတ္တတ္ၾကတာလဲ?

 

ရာထူး၊ ေငြ၊  ပညာ၊ ရုပ္ရည္ ရူပကာ အသိုင္းအ၀ုိင္း

ဆိုတဲ့ မ်ားျပားတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြထဲက ဘယ္အရာနဲ႔မ်ား

သတ္မွတ္ၾကတာလဲေတာ့မသိဘူး

 

ရာထူးရွိရင္ စာရိတၱဆိုတာ

သူ႔အလိုလို ေကာင္းမြန္ေနတယ္တဲ့လား

 

ေငြရွိရင္ စာရိတၱဆိုတာ

သူ႔အလိုလို ေကာင္းမြန္ေနတယ္တဲ့လား

 

ရာထူးနဲ႔ ေငြရွိေနရင္ စာရိတၱဆိုတာ

ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေနၾကတယ္လို႔ဘဲ

တစ္ဖက္သတ္ ျမင္ပစ္လိုက္ၾကတာလား

 

ဒီလိုဆိုရင္

ဆင္းရဲခ်ိဳ႕တဲ့လို႔ သူတစ္ပါးကို

လိုက္ေတာင္းၿပီး မရွက္မေၾကာက္နဲ႔

အရွက္တရားကို ေဘးထားၿပီး ၀မ္းေရးအတြက္

ေျဖရွင္းေနရတဲ့ သူေတြမွာေရာ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုတာ

မရွိေတာ့ဘူးတဲ့လား

 

ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစဥ္အလာအရ လက္ခံထားတဲ့

အက်င့္စာရိတၱဆိုတဲ့ သတ္မွတ္ခ်က္ထဲမွာ

ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြဟာ အမ်ားႀကီးက်န္ေနေသးတယ္

 

ကၽြန္ေတာ္နားလည္ထားတဲ့

ကိုယ္က်င့္တရားမွာ

ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ မေရြးဘူး။

အယုတ္ အျမတ္ အလပ္ မေရြးဘူး။

 

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ တန္ဖိုးဆိုတာ

သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမွာဘဲ ဆံုးျဖတ္အကဲခတ္ၾကည့္ၿပီးမွ

သူ႔ရဲ႕တန္ဖိုးကို သိႏုိင္တယ္လို႔ ဖတ္ရႈမွတ္သားဖူးခဲ့တယ္။

 

သူ႔တန္ဖိုးနဲ႔သူ

သူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔သူ

လူတုိင္းမွာ ကိုယ္နဲ႔တန္တဲ့ တန္ဖိုးေတာ့ ရွိၾကတာဘဲ။

 

ဒါေပမယ့္

လူလူခ်င္း ႏွိမ့္ခ်ၿပီး ခြဲျခားၿပီးဆက္ဆံတဲ့

စကားလံုးေတြ ၾကားေနရတာ

၀မ္းနည္းစရာ အေကာင္းဆံုးဘဲ။

 

ဦးသိန္းဗိုလ္

About ဦး ဗိုလ္သိန္း

ဦး ဗိုလ္သိန္း has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF