“ ဘာျဖစ္လို႔ အေၾကာင္းအရာ မသိၾကတာလဲ ”

“ ဒီ ကန္ေတာ့ခ်ိဳးရၾကသူေတြက စနစ္တက် အသင္ၾကားခံရၿပီး ရလာၾကတာ မဟုတ္ပဲ အသက္(၅)ႏွစ္မတိုင္ခင္က မိဘ၊ ဘိုးဘြားတို႔ဆီက ႏႈတ္တိုက္သင္ၾကားရာက ရလာၾကတာေတြ ျဖစ္လို႔ပဲ ”

“ အဲဒီ ႏႈတ္တိုက္ သင္ေပးသူက ရွင္းျပတာလည္း လုပ္ရမွာေပါ့ ”

“ သူတို႔ကလည္း ရွင္းျပေလာက္ေအာင္ မသိၾကသူေတြပဲ ”

“ ဘာျဖစ္လို႔ ရွင္းမျပႏိုင္ၾကတာလဲ ”

“ သူတို႔လည္း ဒီလိုပဲ သူတို႔မိဘ၊ ဘုိးဘြားေတြဆီက ႏႈတ္တိုက္သင္ရာက ရလာ တာျဖစ္လို႔ပဲ ”

“ သူတို႔ဟာ ဆရာသမားဆည္းကပ္တာ မရွိၾကဘူးလား ”

“ ရွိတာေပါ့ ”

“ ဆရာသမားေတြက ကန္ေတာ့ခ်ဳိးထဲက အေၾကာင္းအရာေတြ မဆံုးမၾကဖူး လား”

“ သူတို႔ကလည္း ငယ္ငယ္က ရလာခဲ့ၾကတဲ့အတိုင္း သူ႔စာက ေပၚလြင္ၿပီးသားပဲ လို႔ ဆိုၿပီး အဲဒီလို သိတာ မျဖစ္ရေသးတဲ့ အေၾကာင္းအရာပါတာေတြပဲ သင္ၾကတာပဲ ”

“ စာနဲ႔ ေရးျပတာေတြ မရွိဘူးလား ”

“ ဋီကာေတြ ဒီပနီေတြရွိတယ္ ၾကားဖူးတာပဲ ”

“ ဒီဘက္ေခတ္မွာလည္း ျမန္မာစာအေရးေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေရးတာ ေတြ႕ရပါ တယ္ ”

“ ဟုတ္တယ္”

“ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ”

“ သူတို႔လည္း မိဘဆီက ရခဲ့တာထက္ ပိုလြင္တဲ့ အသိအျဖစ္၊ လိုရင္းကို မျပၾက တာေတြ႕ရလို႔ပဲ ”

“ ဘယ္လိုျပလို႔လဲ ”

“ ရတနာေတြဟာ ျပစ္မွားရင္ သိပ္ႀကီး အျပစ္ႀကီးလို႔ ကန္ေတာ့ရတယ္ ဆိုတာမ်ဳိး ေျပာထားတာ ေတြ႕ရလို႔ပဲ ”

“ အဲဒါ မမွန္လို႔လား ”

“ ဟုတ္တယ္ ”

“ ဒီလိုဆိုေတာ့ သူတို႔ဖြင့္တာ သူတို႔ မိဘဆီက ရခဲ့တာထက္ ဘာမွ မပိုဘူးလား”

“ ဒီလိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ လိုရင္းမေရာက္တာေတာ့ မေရာက္တာပဲ”

“ ဘာေတြဖြင့္လို႔လဲ ”

“ ၾသကာသဆိုတာ ဘယ္လိုအနက္ရွိတယ္၊ အပါယ္ေတြ၊ ကပ္ေတြ၊ ရပ္ျပစ္၊ ရန္သူ၊ ဝိပတၱိ၊ ဗ်ဝန ေတြဟာ ဘာေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာက မိဘဆီက မရပဲ ႀကီးမွ အဲဒါေတြ ဖြင့္ ျပတာေပါ့ ”

“ အဲဒါေတြက ကန္ေတာ့ခ်ဳိးမွာ အေရးမပါဘူးလား ”

“ ဟုတ္တယ္ ”

“ ဘာျဖစ္လို႔ အဲဒါေတြက အေရးမပါတာလဲ ”

“ လုပ္ရမဲ့အပိုင္းက စသကားလံုး၊ ျဖစ္ရမဲ့အပိုင္းက စကားလံုး လို႔ ရွိရာမွာ ဘယ္ ဟာ အရးႀကီးတာလဲ ”

“ လုပ္ရမဲ့စကားက မလြဲဖို႔ အေရးႀကီးတာေပါ့။ ျဖစ္ရမဲ့ စကားလံုးကေတာ့ မသိ လည္း အေရးမႀကီးဘူးေပါ့၊ သူဟာသူ ျဖစ္မွာပဲ ျဖစ္လို႔ေပါ့ ”

“ ဟုတ္တယ္ ”

“ ၾသကာသကန္ေတာ့ခ်ဳိးမွာ လုပ္ရမဲ့အပိုင္း၊ ျဖစ္ရမဲ့အပိုင္းလို႔ ႏွစ္ပိုင္းရွိတာလား ”

“ ဟုတ္တာေပါ့ ”

“ ‘ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရား’ အထိနဲ႔ ေနာက္ပုိင္းလို႔ ခြဲရမွာလို႔ ထင္ပါတယ္၊ အဲဒါ ဟုတ္ပါသလား ”

“ ဟုတ္တယ္ ”

“ လုပ္ရမဲ့ အပိုင္းထဲက စကားလံုးေတြက သူ႕ဟာနဲ႔သူ အဓိပၸာယ္ေပၚၿပီးသား ရွိ တယ္ မဟုတ္ဘူးလား ”

“ အဲဒီလုိပဲ ထင္ၾကတာပဲ ”

“ အဲဒီလို မဟုတ္လို႔လား ”

“ အဲဒီစကားလံုးေတြရဲ႕ အရ ေတြေကာက္ၾကည့္မွ သိရမွာပဲ ”

“ အဲဒီထဲမွာ အရ ေကာက္စရာ စကားလံုးက ဘယ္ေလာက္ပါလို႔လဲ ”

“ အားလံုးေလာက္ပဲ။ ေရတြက္ၾကည့္ေပါ့ ”

“ မသိတဲ့ စကားလံုးပဲ ေရတြက္ရမွာလား ”

“ ဒါေပါ့ ”

“ တစ္လံုးမွ မသိတာ မရွိဘူး ထင္တာပဲ ”

“ အဲဒီလိုပဲ ျဖစ္ရမွာပဲ ”

“ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ ”

“ သမားစဥ္က အဲဒီလိုပဲ က်ထားလို႔ေပါ့ ”

“ အဲဒါက ဘာကို ေျပာတာလဲ ”

“ ေရွးအစဥ္လာက် ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတာပဲ ”

“ အဲဒါဆိုရင္ မသိတာ မရွိဘူး မဟုတ္လား ”

“ မဟုတ္ဘူး ”

“ ေရွးအခါက အမွန္သိၾကမယ္ မဟုတ္ဘူးလား ”

“ ဒီလို ဘယ္မွာ ေျပာလို႔ရမလဲ ”

“ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ”

“ အဲဒီ ေရွးအခါထက္၊ ေရွးက်တဲ့ အခါက မသိတဲ့ အေမြေပးတာကို ယူခဲ့တယ္ဆို ရင္ ဘယ္လိုေျပာမလဲ ”

“ အဲဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ ဟုတ္တာပဲ ”

“ ဒါပဲေပါ့ ”

“ အဲဒီ ေရွးအခါထက္ ေရွးက်တဲ့အခါကို ဘယ္သူသိႏိုင္မွာလဲ ”

“ ဒီလိုေတာ့ ဘယ္ဟုတ္ပါ့မလဲ ”

“ အဲဒါမ်ဳိး သမုိင္းမွာ ရွိလို႔လား ”

“ ရွိေၾကာင္းၾကားဖူးတာ မႈန္ဝါးဝါးေပါ့။ ရွိေတာ့ ရွိတယ္ ”

“ အဲဒါ ေျပာပါအံုး ”

“ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဟာ သူ႔မတိုင္မီ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီၾကာခဲ့တဲ့ဆီက အေမြကိုရခဲ့ၿပီး သူ႔ဝါဒ ကို ေဆာက္ခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္တ႐ုပ္ပညာရွင္ႀကီး တစ္ဦးကေတာ့ ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို အေမြ ေပးခဲ့သူထက္ ႏွစ္ေထာင္ခ်ီ ေရွးက်တဲ့ သူဆီက အေမြကိုယူၿပီး ဝါဒတစ္ခုကို ထူေထာင္ ခဲ့တယ္လို႔ သိရတယ္ ”

“ ကြန္ျဖဴးရွပ္က ႏွစ္ ႏွစ္ေထာင့္ငါးရာ၊ သူ႕ကိုအေမြေပးသူက ႏွစ္သံုးေလးေထာင္၊ အဲဒီထက္ ေရွးက်တာဆိုေတာ့ ငါးေထာင္ေက်ာ္ျဖစ္မွာေပါ့ ”

“ ျဖစ္စရာပဲ ”

“ တ႐ုပ္က ေရွးက်လွၿပီဆိုေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ေျပာလို႔ မရဘူးေပါ့ ”

“ သမိုင္းဆိုတာ ရွိေပမဲ့ အဲဒါကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္တဲ့ အေထာက္အထားကို ခိုင္ခိုင္မာ မာ ျပႏိုင္ရင္ အဲဒီသမိုင္းဟာ ေျပာင္းရမွာပဲ မဟုတ္လား ”

“ ေရွးက မွန္နန္းရာဇဝင္မွာ ေရးထားတဲ့ ပုဂံသမုိင္းထဲက အခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ကို ပုဂံ ေက်ာက္စာက ပ်က္ျပယ္ေစခဲ့တာ ဖတ္ရဘူးပါတယ္ ”

“ မွန္နန္းရာဇဝင္မွာလာတဲ့ စကားဟာ ေရွးစကားျဖစ္ေပမဲ့ အဲဒီေရွးစကားထက္ ေရွးက်တဲ့ စကားက ပုဂံေက်ာက္စာစကား ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ပဲ ”

“ ေရွးက အမွန္ျပသူေတြ ရယူရေအာင္ အေမြေပးခဲ့ၾကတဲ့ ေရွးအခါကလူေတြ ထက္ ပိုၿပီးေရွးက်တဲ့သူက ဘယ္သူလဲ ”

“ ဟုတ္ၿပီ။ အဲဒီလို ေမးရမွာပဲ ”

“ ကိုယ့္ကို အခုအသိမ်ဳိးသိေအာင္ အသိေပးခဲ့တဲ့ ဆရာႀကီးမွာ ဆရာႏႈတ္ခမ္း သပ္ထားတာ မျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီလိုပဲ ေမးရမွာျဖစ္လို႔ပဲ ”

“ အဲဒီ ဆရာႀကီးရဲ႕ အသိေပးခ်က္က မွန္ေနမလားမွ မသိတာပဲ ”

“ အဲဒီလို မသိတာပဲ ဆိုတာကိုက သံသယ စကားပဲ ”

“ ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္တာေပါ့ ”

“ သံသယေမြးထားတာဟာ အလုပ္မွာ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ပါတယ္ ”

“ အဲဒီ ဆရာႀကီးနဲ႔ ဆရာႀကီးကို အေမြေပးလိုက္ၾကသူေတြနဲ႔ ကိုယ္နဲ႔က ႏွစ္ေပါင္း ရာစု ႏွစ္ဆယ္နီးနီးေလာက္ ျခားေနတာဆိုေတာ့ ဒီလိုပဲ မေနလို႔ ဘယ္လိုေန မလဲေပါ့ ”

“ ဒီလိုပဲ လြယ္လြယ္ေျပာရင္ေတာ့ ဒီသံသယ အေျဖက မထြက္ႏုိင္မွာပဲ ”

“ လြယ္လြယ္ေနတာမျဖစ္ေအာင္ ဘာလုပ္ရမွာလဲ ”

“ အခုေခတ္မွာ ညႊန္ျပတာေတြ ရွိၾကပါတယ္ ”

“ ဘာေတြလဲ ”

“ စာ တစ္ခုကို ဖတ္သူဟာ စာထဲက အေၾကာင္းအရာသိတာနဲ႔ မၿပီးပဲ စာေရး သူကိုပါ လွမ္းဖတ္ရမယ္။ ဘယ္ေခတ္က ေရးခဲ့တာလဲ၊ အဲဒီေခတ္က ဘာေတြျဖစ္ ေနသလဲ၊ အစစေတြပါ ေလ့လာဖို႔ေပါ့ ”

“ ေဒသကလည္း ျခား၊ လူမ်ဳိးကလည္းျခား၊ ေျပာစကားကလည္း ျခား၊ အဲဒါေတြ ကလည္း ကာလျခားတာထဲ ထပ္ဆင့္ေနတာဆုိေတာ့ ဘယ္ေလ့လာႏိုင္ပါ့မလဲ ”

“ ဟုတ္ပ့ါ။ ဒီလုိနဲ႔ ဒီေလာက္ အမွားၾကာလာတာ ျဖစ္မွာပဲ ”

“ အမွားၾကာရင္ အမွန္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ စကားရွိေတာ့ အမွန္္ေတာ့ ေရာက္လာမွာ ေပါ့ ”

“ အမွားကို အမွန္လို႔ မွတ္ယူသြားၾကတာကို အဲဒီ စကားပံုကေျပာတာနဲ႔ ၾကားတာနဲ႔ အမွန္ကို ေရာက္မလာႏိုင္ဘူး ”

“ ဒီလိုဆိုေတာ့ ခက္လွပါလား ”

“ ပုဂံေက်ာက္စာေတြ မျဖစ္ခင္က ပုဂံရာဇဝင္ဟာ မွန္နန္းရာဇဝင္ ေရးတာ အတိုင္း သိခဲ့ရေပမဲ့ ပုဂံေက်ာက္စာၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ မွန္နန္းကေျပာတဲ့ ရာဇဝင္ အတိုင္း သိဖို႔ မဟုတ္ေတာ့ဘူး မဟုတ္လား ”

“ အခုအသိကို အသိေပးေနတဲ့ ဆရာႀကီးနဲ႔ အဲဒီဆရာႀကီးကို အေမြေပး လိုက္ၾက သူေတြ ေျပာတာေလာက္နဲ႔ တင္းတိမ္မေနပဲ ပုဂံေက်ာက္စာလို လက္ရင္းစာကို ျပန္ဖတ္ ၾကရမွာေပါ့ ”

“ အဲဒါေတြ ဖတ္ေနၾကတယ္ မဟုတ္လား ”

“ မဖတ္ၾကဘူး ေျပာရမယ္ ”

“ အခုေခတ္ အသိရွာသူေတြက ဘာလုပ္ေနၾကတာလဲ ”

“ ေရွးက အသိရွာတဲ့ လူေတြလိုပဲ လုပ္ေနၾကတယ္ ”

“ အဲဒီ သူေတြက ဘာလုပ္ေနၾကလို႔လဲ ”

“ အခုသိေနတဲ့ အသိကိုေပးေနတဲ့ ဆရာႀကီးေျပာတာေတြကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ေနၾကတာပဲ ”

“ အဲဒါ လြဲတာပဲ ”

“ ပုဂံရာဇဝင္ကို ပုဂံေက်ာက္စာထက္ တိက်ေအာင္ ေျပာႏုိင္သူ မရွိႏိုင္တာပဲ ”

“ ပုဂံေက်ာက္စာလိုပဲ လက္ရင္းက်တဲ့ စာေတြက မဖတ္တတ္စရာ ျဖစ္ေနလု႔ိ လား ”

“ စကားေျပာကို ပီေနေအာင္ ေျပာထားတာေတြပဲ၊ ပညာရွင္သံုး စကားနဲ႔ ေျပာ တာမဟုတ္ပဲ အရပ္သားနားလည္ေအာင္ ေျပာထားတဲ့ စကားေတြပဲ ”

“ အဲဒါေတြဖတ္ရင္ ဇေဝဇဝါျဖစ္စရာ ဘာမွ မရွိဘူးလား ”

“ မရွိဘူး ”

“ အဲဒါေတြရွိၿပီးတာကို အခုသိေနတဲ့ အသိကို ေပးေနတဲ့ဆရာႀကီးက ဘာေျပာ စရာရွိလို႔ ေျပာေနတာလဲ ”

“ အဲဒါ ေမးစရာပဲ ”

“ အဲဒီအေမးကို ေျဖပါအံုး  ”

“ အဲဒီ ဆရာႀကီးနဲ႔ အဲဒီဆရာႀကီးကို အသိေပးခဲ့ၾကတဲ့ ဆရာေတြက ပုဂံေက်ာက္ စာလို အရင္စာေတြကို သိစရာမွာ မလြယ္ဘူးလို႔ ထင္ၾကလို႔ေပါ့ ”

“ အဲဒါေတြက ဇေဝဇဝါျဖစ္စရာ မရွိပဲ ဘယ္လုိေၾကာင့္ သိဖို႔မလြယ္ဘူး ထင္ရတာ လဲ ”

“ အဲဒါလည္း ေမးစရာျဖစ္တာပဲ ”

“ အံ့အားသင့္မေနပါနဲ႔။ ေျပာေပးပါ ”

“ သူတို႔အေနနဲ႔ ဇေဝဇဝါျဖစ္ေနၾကလို႔ေပါ့ ”

“ သူတို႔က ရွင္းေနတာကို ႐ႈပ္တယ္လို႔ ဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလဲ ”

“ သူတို႔က အ႐ႈပ္ထဲကေန ၾကည့္ေနၾကလို႔ေပါ့ ”

“ သူတို႔က ဘယ့္ေၾကာင့္ အ႐ႈပ္ထဲ ေရာက္ေနၾကတာလဲ ”

“ ျဖတ္လမ္းလိုက္ၾကသူေတြ ျဖစ္လို႔ေပါ့ ”

“ အဲဒါ နားလည္ေအာင္ ရွင္းပါအံုး ”

“ ဥပမာေျပာမွ အထင္အရွားျဖစ္မယ္ ”

“ ေျပာပါ ”

“ ေလာကမွာ ခပ္တံုးတံုး လူတစ္ေယာက္ဟာ စာသင္တာမွာ အကၡရာေတြ အား လံုး သိတဲ့အျဖစ္ေရာက္ေတာ့ စာအုပ္၊ ေပအုပ္ေတြဖတ္တယ္။ အဲဒါေတြထဲမွာ သူမသိ တဲ့ အကၡရာ ရွာမေတြ႕ေတာ့ ဒီစာအုပ္ေတြအားလံုးဟာ ငါဖတ္တတ္တာေတြပဲလို႔ သူသိ တာဟာ ျဖတ္လမ္းပဲ ”

“ဘိတ္တံုးက်တဲ့ အသိပဲ ”

“ သူသိတာ မွားတယ္ေျပာမလား ”

“ မမွားေပမဲ့ ဟုတ္မွ မဟုတ္တာပဲ ”

“ လြယ္ေကာ မလြယ္ဘူးလား ”

“ လြယ္ေပမဲ့ အသံုးမွ ဘာမွ မက်တာပဲ ”

“ သူတို႔လည္း ဘာမွ အသံုးမက်တာကို မသိတာ မဟုတ္ပါဘူး ”

“ သိရင္ ဘာမွ အသံုးမက်တာကို စြန္႔လႊတ္ပါလား ”

“ ဘာမွ အသံုးမက်တာသိတာက စြန္႔လႊတ္စရာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူတို႔က သိေနၾက ယံုမက သိပ္အသံုးက်တယ္လို႔အထိ သိေနၾကလို႔ေပါ့ ”

“ ဘာမွ အသံုးမက်တာကို ဘယ္လို အသံုးခ်မွာလဲ ”

“ အလိုၿငိမ္းဖို႔အတြက္ အသံုးခ်ဖို႔ အသံုးက်တယ္လို႔ပဲ ”

“ အဲဒီလိုႀကီး တဲ့လား ”

“ လြယ္ကလြယ္၊ အသံုးကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့အထိ အၿပီးတုိင္က်ဆိုေတာ့ အဲဒါ ဟာ သူတို႔ရဲ႕ အႏွစ္ဥစၥာ၊ အဲဒါဟာ သူတို႔ရဲ႕ အလင္းေရာင္အစစ္လိုိ႔ မွတ္ယူၾကေတာ့ တာပဲ ”

“ ဒီလိုဆိုေတာ့ သူတို႔ဟာ သိပ္မိုက္သြားၾကၿပီပဲ ”

“ ဒီေတာ့ ပုဂံေက်ာက္စာထဲက စကားေတြလို အရင္းက်တဲ့စကားေတြကို သူတို႔ အေနနဲ႔ ဇေဝဇဝါေတြခ်ည္း ျဖစ္ေတာ့တာေပါ့ ”

“ ဟုတ္ၿပီေပါ့ ”

“ ဘယ္လိုဟုတ္တာ ေတြ႕ရလို႔လဲ ”

“ အကၡရာေတြပဲ ဖတ္တတ္သူအေနနဲ႔ အဲဒီအကၡရာေတြနဲ႔ ေရးထားတာေတြရဲ႕ အ ေၾကာင္းအရာေတြဟာ အားလံုးအသိခက္တာေတြခ်ည္း ျဖစ္ရမွာ မလြဲပဲ မဟုတ္လား ”

“ အင္းေပါ့ ”

“ ပုဂံေက်ာက္စာထဲက စကားေတြလို အရင္းက်တဲ့ စကားေတြက ျဖတ္လမ္း ဆရာ ေတြလက္ထဲမွာ ကိုင္ထားခံရတာဟာ အခုသိေနတဲ့ အသိေတြေပးေနတဲ့ ဆရာ ႀကီးရဲ႕ ေရွး ဘယ္ေလာက္ကလဲ ”

“ ရာစု ငါးခု ေက်ာ္ေလာက္ကပဲ ”

“ သူတို႔ကလည္း ျဖတ္လမ္းစာ သိေပးတာေတြ မလုပ္ၾကဘူးလား ”

“ ဘယ္ေနၾကမွာလဲ ”

“ ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ ”

“ အမ်ားႀကီးပဲ ”

“ အရင္းက်တဲ့ စကားေတြကို သူတို႔က မွတ္တမ္းတင္ၾကတယ္လို႔ ၾကားဘူး တယ္။ အဲဒါ ဟုတ္သလား ”

“ ဟုတ္တယ္ ”

“ အဲဒီထဲပဲ ျဖတ္လမ္းစကားေတြပါေနမလားပဲ ”

“ မကင္းႏိုင္ဘူးေပါ့ ”

“ ပုဂံေက်ာက္စာထဲက စကားလို အရင္းစကားလား၊ ျဖတ္လမ္းစကားလား ခြဲျခား ဖို႔ေတာင္ အခက္ျဖစ္စရာပဲ ”

“ နည္းမရွိရင္ေတာ့ မလြယ္တာပဲ ”

“ မတူတဲ့ စကားႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ခြဲတတ္ရင္ေတာ့ ကြဲရမွာ ဟုတ္ပါတယ္ ”

“ ေရႊနဲ႕ျပဒါး ေရာေနတာလုိေပါ့၊ ခြဲတတ္ရင္ လုံးဝ ကြဲပါတယ္ ”

“ အခုေခတ္မွာ ဒီစကားေတြ ေလ့လာၾကသူေတြဟာ တဖက္ကမ္းေရာက္ ေပါက္ၾကသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတာပဲ ဒါကုိ ဘာျဖစ္လုိ႔ မကြဲၾကတာလဲ ”

“ ဒီလုိျဖစ္တာ အေၾကာင္းႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္ ”

“ ပ႒မအေၾကာင္း ေျပာပါအုံး ”

“ အရင္စကားေျပာသူကုိ သူတုိ႔က အၾကြင္းမ့ဲ အေလးထားၾကတယ္ ”

“ ဒါ သဘာဝက်တာေပါ့ ”

“ ဒါေပမဲ့ ေျပာရတာ ခက္ပါတယ္ ”

“ ဘာျဖစ္သလဲ ”

“ အဲဒီစကား ေျပာသူက ျဖတ္လမ္းအသိေပးတဲ့ သူေတြက ျဖတ္လမ္းနဲ႔ ညီညႊတ္ ေအာင္ ပုံေဖာ္ခံထားရသူ ျဖစ္ေနတယ္ ”

“ မလြယ္ပါလား ”

“ ဟုတ္တယ္ ”

“ အရင္စကား ေျပာသူရဲ့ ရုပ္ပုံလႊာ မပီေတာ့ဘူးလား ”

“ မပီေတာ့တာ မဟုတ္ဘူး၊ မေပၚကုိ မေပၚေတာ့တာပဲ ”

“ ဘယ္လုိ ပုံေဖာ္ထားခံရလုိ႔လဲ ”

“ ဟိႏၵဴဘာသာက ဗိသွ်ႏုအျဖစ္လုိ ပုံေဖာ္ထားခံရလုိ႔ပဲ ”

“ အရင္းစကားထဲမွာ ဗိသွ်ႏုေျပာတာေတြနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ဆန္႔က်င္တာေတြ မပါ ဘူးလား ”

“ အဲဒါေတြကုိလဲ ဗိသွ်ႏုနဲ႔ မဆန္႕က်င္ေအာင္ ျဖတ္လမ္းအသိေပးသူေတြက အားလုံး အသိေပးၿပီးၾကၿပီ ”

“ ဒါကုိ အၾကြင္းမဲ့ ေလးစားၿပီဆုိေတာ့ မလြယ္ေတာ့တာေပါ့ ”

“ ဒါက ပဌမတစ္ခ်က္ပဲ ရွိေသးတယ္ ”

“ ဆက္ေျပာပါအုံး ”

“ ဒီအေၾကာင္းအရာ ေလ့လာဖုိ႔ တာဝန္ရွိသူေတြေလ့လာၾကတာက မမွန္ၾကဘူး ”

“ ဘယ္လုိ ေလ့လာလုိ႔လဲ ”

About ေမာင္မိုးျပာ

has written 14 post in this Website..

   Send article as PDF