သူဂ်ီးတစ္ေယာက္၊ ေကာင္းဖုိ႔ေရာက္မူ

ရြာသူား မ်ားမွာ၊ မ်က္ေစ့ျပာကာ

ဓမၼတာတည္း။       ။

ပီစီခန္းထက္၊ ဗုိ႔ျမွင့္စက္ခံ

ယူပီအက္(စ္)ရံလွ်က္၊ (မေပ်ာ္)စံရိပ္ၿငိမ္

စိတ္ပိန္စရာ၊ ဤအခါကား

စီအာ(ရ္)တီေခၚ၊ ဖန္သားေပၚထက္

ခဏတက္သည့္၊ အင္တာနက္ပမာ

မသက္သာတည္း။        ။

မၾကင္နာညား၊ ငါ့အားလွည့္ပတ္

သူညစ္ပတ္ေၾကာင့္၊ မလြတ္ၾကမၼာ

သုံးစရာတုိ႔၊ မွန္စြာခုိင္ၾကည္

မတည္မၿမဲ၊ ပ်က္ပဲပ်က္ႏုိင္

ျပင္မႏုိင္စြာ၊ ကြန္ပ်ဴတာတည္း။    ။

ရွိခုိးေကာ္ေရာ္၊ ပူေဇာ္အကၽြန္

ပန္ခဲ့တုံ၏၊ ခုိက္ႀကဳံ၀ိပါက္

အင္တာနက္၌၊ မႀကဳိက္သသူ

တုံ႔မယူလုိ၊ မျပန္ဆုိသည္

ခ်ိန္မွန္ဖတ္ေရး၊ အကၽြန္ေတြး၍

အေျပးေရာက္လာ၊ ဤသည္ရြာကုိ

အာခံအေႏွာင့္၊ ငါ့အေကာင့္တည္း…….။          ။

 

 

အားလုံးကုိ

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္

အနႏ ၱသူရိယ ေၾကာင္ေလး။

About ေၾကာင္ေလး

has written 70 post in this Website..

ေၾကာင္မဟုတ္ေသာငေၾကာင္

   Send article as PDF