မဲ့ေလာ့ဘာသာ၊  ဘာသာ မဲ့ေလာ့

တုိ႔ျပည္တို႔ရြာ၊ တုိ႔ကမၻာကား

ဘာသာတရား၊ မ်ားလည္းမ်ား၏

မ်ားပါေလလည္း၊ တဆဲဆဲနဲ႔

လူမ်ဳိးစြဲကာ၊ သတ္ျဖတ္ေနတယ္

ကမၻာေျမဝယ္။

မဲ့ေလာ့ဘာသ၊ ဘာသာ မဲ့ေလာ့

တုိ႔ျပည္တို႔ရြာ၊ တုိ႔ကမၻာကား

ႏုိင္ငံေရးသမား၊ မ်ားလည္းမ်ား၏

မ်ားပါေလလည္း၊ တကြဲကြဲနဲ႔

ဂုဏ္ေမာက္ခါသာ၊ မာန္တက္ေနတယ္

ကမၻာေျမဝယ္။

မဲ့ေလာ့ဘာသာ၊ ဘာသာ မဲ့ေလာ့

တုိ႔ျပည္တို႔ရြာ၊ တုိ႔ကမၻာကား

စာေပသေဘာတရား၊ မ်ားလည္းမ်ာ၏

မ်ားပါေလလည္း၊ တအ အ နဲ႔

ပညာရွိလုပ္ခါ၊ ညႊန္ျပေနတယ္

ကမၻာေျမဝယ္။

မဲ့ေလာ့ဘာသာ၊ ဘာသာမဲ့ေလာ့

တုိ႔ျပည္တို႔ရြာ၊ တုိ႔ကမၻာကား

တန္းတူညီေရး၊ စိတ္ထားေမြးမွ

တြဲလက္ခုိင္မာ၊ ညီညာပါမွ

တုိ႔ျပည္တို႔ရြာ၊ တုိ႔ကမၻာကား

ၿငိမ္းခ်မ္းရာမွန္၊ လွမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္အံ့။

About koyo

has written 23 post in this Website..

   Send article as PDF