တရံေရာအခါ ငေၾကာင္သည္ မခံႏုိင္ေရြ႕ ထြက္သြားၿပီးလွ်င္ အမတ္မင္းထံ သြားေရြ႕ခုံလွဳံအိ၊ အမတ္မင္းလည္းသနားသျဖင့္ဒရုိင္ဘာခန္႔ေလအိ။ အမတ္မင္းသည္လည္း ကားဂုိေထာင္သုိ႔ မိန္းမအားမၾကာခဏ ေခၚလာၿပီး မၾကာခင္ကမွ ပါမစ္ရထားေသာ ခ်ယ္ရီကားေလးအား ျပကာျပကာႀကြားေလအိ။  တေန႔သႏႈိက္ အမတ္မင္းသည္ ဒရုိင္ဘာငေၾကာင္ကုိေခၚကာ အီသုိ႔ မိန္႔အိ။

အီကားအား သန္႔ရွင္းေလးေန႔စဥ္လုပ္ေရြ႕ ဆီေရေလ၀ုိင္စစ္ေဆးထားရန္၊ မနက္မုိးလင္းတုိင္း ဘက္ထရီခ်ာခ်င္ ၀င္ေစရန္ စက္ႏႈိးၿပီး နာရီ၀က္တစ္နာရီထားရန္၊ကားအင္ဂ်င္အား ေတာက္၀ူး အဆင့္ေရာက္ေအာင္ အျမဲ တမ္း ေဆာင္ရြက္ထားရန္၊ဘရိတ္အားေန႔စဥ္စစ္ေဆးၿပီး တိကနဲနင္းရင္ တု႔ံကနဲ မိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားရမည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူအိ။ ဒရုိင္ဘာလည္းအမတ္မင္းဆုိသည့္အတုိင္း ကလိ (အဲ)လုပ္အိ။

အခါတစ္ပါးႏႈိက္ အမတ္မင္း၊ဇနီးႏွင့္ခယ္မေတာ္ တုိ႔သည္ ေရွာ့ပင္းထြက္ရာ ဒရုိင္ဘာမွ ေမာင္းပုိ႔ရအိ၊ လမ္းသုိ႔ ေရာက္ေသာ္ ကားေမာင္းသင္ၿပီးစဇနီးသည္က ေမာင္းလုိပါသည္ဟု တစာစာ ပူစာအိ။ အမတ္မင္းလည္း အလုိလုိက္အိ၊ ေဂြေနာက္တြင္ ဇနီးသည္ထုိင္ေရြ႕ ေဘးတြင္ အမတ္မင္းကလုိက္ကာထိမ္းေၾကာင္းအိ။ ငေၾကာင္မွာကားေနာက္ခန္းတြင္ ခယ္မေတာ္ႏွင့္ အတူထုိင္အိ။ ၿမိဳ႕တြင္းအေရာက္ ကားေကြ႔ရန္ အရွိန္ေလွ်ာ့စဥ္ ဒရိုင္ဘာ ကလိထားၿပီးျပန္မၾကပ္ရေသးေသာမူလီျပဳတ္က်ေရြ႕ ဘရိတ္အုပ္မရျဖစ္ေလအိ။  အမတ္မင္းလည္းေဂြကုိ လွမ္းကုိင္ေရြ႕ ေရွ႕မွလာေသာ ဂါလံေျခာက္ေသာင္းဆီေဘာက္ဆာကားမ်ား၊ ယိုင္နဲ႔နဲ႔အကာတုိင္မ်ားကုိ ဂုံနီအိတ္ ၾကိဳးျဖင့္ခ်ည္ထားေသာ သစ္လုံးတင္ကားႀကီးမ်ားႏွင့္ စည္ပင္မွ အမႈိက္သိမ္းကားမ်ားကုိ ဟုိေရွာင္ဒီေရွာင္လုပ္ရာ ကားမွာ ဟုိရမ္းရမ္းဒီရမ္းျဖစ္ေလေသာ္ ခယ္မေတာ္မွာ  ဆီးျဖဴငေၾကာင္အားေၾကာက္ေၾကာက္ႏွင္ ့ႀကဳံးေရြ႕ ဖက္ေလအိ။  ငေၾကာင္မွာ ခယ္မေတာ္အေၾကာက္ေျပေစရန္ အားေပးသည့္သေဘာျဖင့္ ျပန္ေရြ႕ ဖက္ရေလအိ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ကားမွာ လမ္းေဘးရွိ ေမြ႕ယာေခါင္းအုံးေရာင္းေသာဆုိင္တြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္ရပ္တန္႔သြားေလ၏။ အမတ္မင္းႏွင့္ ဇနီးမွာလည္းအသက္ေဘးမွသီသီေလးလြတ္ကာအလြန္ထိတ္လန္႔သြားရာ အေသမဦးခင္ အက်င့္ဦးေအာင္လုပ္ေတာ့မည္းႏွလုံးသြင္းကာ သာသနေဘာင္သုိ႔၀င္ၾကေလအိ။ ဆီးျဖဴငေၾကာင္မွာကား ခယ္မေတာအားသိမ္းပုိက္ေရြ႕ အမတ္မင္းေနရာသုိ႔ရေလအိ။

ငေၾကာင္ကား အတိတ္ဘ၀က ရဟန္းတစ္ဦးအား  ထေရေသာက္ေသာ၀ါးက်ည္ေတာက္ျဖင့္ေသာက္ေရဆက္ကပ္  ဖူးေသာ ငမူးကုိ အီျပည္တြင္ အမတ္မင္းသုံးႀကိမ္ျဖစ္လတံ့ဟူေရြ႕ ေတာင္းဆုရဖူးေလအိ။ဗုံးႀကီးႀကီးျဖင့္ေသာက္အိ။  ငမူးဘ၀မွ စုေတလာသူျဖစ္ေရြ႕လည္းအလြန္ရူးေၾကာင္ေၾကာင္ျဖစ္အိ။အေသာက္ၾကဴးအိ။မူးမတ္ဗုိလ္ပါတုိ႔ကုိလည္း   မူးမုိက္ ဗုိက္ပူေအာင္တုိက္အိ။ ၄င္းတုိ႔လည္းမူးေနေအာင္ေသာက္ေရြ႕ ခစားေလကုန္အိ။

ထုိမင္းကား ဆီးျဖဴအရပ္ႏႈိက္ သခင္အိမ္တြင္ ေစပါခံေနရစဥ္ သခင္ျဖစ္သူညွင္းပန္းဘူးသည္ကုိသတိရေသာ္လည္း   အၿငိဳးမထားပဲ သခင္ကုိ ဘီအီး အမူးတုိက္အိ။ သခင္အမူးလြန္ကာ တစုံတခုျဖစ္ပါက သူ႕အေၾကာင္းႏွင့္သူျဖစ္အိ ဟု သေဘာထားအိ။ သခင္ႏွင့္အေသာက္တူသူတုိ႔ အားလည္း အတူအေမွာက္ေသာက္ေစအိ။ ေသာက္ သူမ်ား အလြန္မ်ားရကား ဘီအီးမတုိက္ႏုိင္ေတာ့ပဲ ေဖာေရွာ ေထြးညိဳ သာတုိက္ေတာ့အိ။ ယခုေလာကမွာလည္း ထုိအေၾကာင္းကုိေထာက္ေရြ႕ မိမိထံ ေစပါခံရေသာသူကုိပင္ျဖစ္ေစ ငါ႔အရက္ခုိးေသာက္သူဟူေရြ႕ မၿငဳိညင္သင့္၊ တစ္လုံးတန္သည္း တစ္ပုံးတန္သည္ ေပးေရြ႕ေသာက္ေစသင့္အိ။ သတၱ၀ါတုိ႔အိ ေသာက္ႏုိင္အားကုိ အျမင္ျဖင့္ မသိႏုိင္။ အီသူကား တစ္လုံးေသာက္ႏုိင္အိ၊အီသူကားႏွစ္လုံးေသာက္ႏုိင္အိစသည္မ်ိဳးအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊  ပုိင္းျခားျခင္းငွာတတ္ေကာင္းသည္မဟုတ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ခပ္ေသာက္ေသာသူတုိင္းပင္ သတိျပဳထုိက္လွအပ္သည္။  ထုိ ဆီးျဖဴငေၾကာင္ကား အမတ္မင္းစည္းစိမ္ ငါးဆယ့္ႏွစ္ ႏွစ္တုိင္စုိးစံရေလအိ။

အီသုိ႔ ငေၾကာင္ အမတ္ျဖစ္ေတာ္မူမည္ အခ်ိန္နည္းတြင္ ထုိသုိ႔ျဖစ္ရအံ့ေသာအေၾကာင္းႏွင့္ ေလွ်ာ္ေသာ နမိတ္ အိပ္မက္မ်ားကုိျမင္မက္ရသည္။ ျမင္မက္သည့္အတုိင္းအတုိင္းလည္း အမတ္မင္းအျဖစ္သုိ႔ေရာက္ေလသည္။ အီသည္ကုိေထာက္ေရြ႕ ယခုေလာကမွာလည္း၊ အမတ္မင္းအျဖစ္လည္းေကာင္း၊အရက္သမားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊  ဗုံးျဖင့္ေသာက္ႏုိင္သူ၊ဂါလံျဖင့္ေသာက္ႏုိင္သူ၊ ပုလင္းျဖင့္ေသာက္ႏုိင္သူ အမ်ိဳးအစားအလုိက္၊ ဘီအီးေသာက္ႏုိင္သူ၊ ေဖာေရွာေထြးညိဳေသာက္ႏုိင္သူျဖစ္လာေတာ့မည္။ ထုိျဖစ္ရအံ့ေသာ အေျခႏွင့္ေလ်ာ္ေသာ နမိတ္ အိပ္မက္သည္အတုိင္းလည္း အမွန္ျဖစ္ရာသည္သာတည္း။

ထုိအိပ္မက္မွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ျဖစ္ေရြ႕ အင္တာနက္မွာ ဗဟုသုတရွာမွီးသူအေပါင္း သိရွိမွန္သားႏုိင္ေစရန္ ျပဳစုေရးသားတင္ျပလုိက္ရေပသည္။

အားလုံးကို

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္

ေၾကာင္ေလး။

About ေၾကာင္ေလး

has written 70 post in this Website..

ေၾကာင္မဟုတ္ေသာငေၾကာင္