•  ဦးေရႊမန္း အာဏာရူးေနျပီ၊

 

  •  ေရႊမန္း၏ အသံ၊ ဆႏၵကို

လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ဆႏၵ

ျပည္သူ႕ အသံ၊ ဆႏၵ ျဖစ္ေအာင္ အာဏာရူးတို႔ တစု ၀ုိင္း၀င္း ၾကံစည္ေနၾကျပီ

 

  •  ျပည္သူမွ ေရြးထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ား ဦးေရႊမန္း၏ တုိင္းျပည္ေခ်ာက္ႏွဳတ္ခမ္း ေရာက္ေအာင္ ဆင္ၾကံၾကံေနတာကို ရပ္တန္းကရပ္ရန္၊ ျပည္သူေတြ လႊတ္ေတာ္ကို ရြံမုန္းမသြားရန္၊ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ား အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။

 

  •  အာဏာရူး ဦးေရႊမန္း လြတ္ေတာ္ကို အသံုးခ်ျပီး၊ တရားဥပေဒ အထက္ကေနဖို႔ ၾကိဳးစားေနတာကို ေရာေရာင္ျပီး မပါ၀င္သင့္ၾကပါ။

 

  • လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ား ျပည္သူ႔ဘက္မွ၊ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္ေပးဖုိ႔  တို္က္တြန္းအပ္ပါသည္။

 

“ ျပည္သူ႔ အသံ အစစ္အမွန္…………………”

About spyhacker satan

spyhacker satan has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF