ပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမ်ား ေျပာင္းလဲတာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္းအားအမိန္႔အမွတ္ ၂၂/၂၀၁၂ ကို ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးမွ ထုတ္ျပန္လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ၁။ ဦးစိုးသိန္း – သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန ၂။ ဦးေအာင္မင္း – သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန ၃။ ဦးလွထြန္း – သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန ၄။ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း – သမၼတရံုးဝန္ၾကီးဌာန ၅။ ဦးေအာင္ၾကည္ – ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန ၆။ ဦးေက်ာ္ဆန္း – သမ၀ါယမဝန္ၾကီးဌာ ၇။ ဦးအုန္းျမင့္ – ေမြး/ေရ ဝန္ၾကီးဌာန ၈။ ဦးေအးျမင့္ – စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန ၉။ ဦးတင့္ဆန္း – အားကစားဝန္ၾကီးဌာန ထို႔အျပင့္ အမိန္႔အမွတ္ ၂၁/၂၀၁၂ ျဖင့္ ဒုတိယဝန္ၾကီးမ်ား ခန္႕အပ္တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းကို ထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။ ခန္႕အပ္လိုက္ေသာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္- ၁။ ရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္း – ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၂။ ဦးပိုက္ေထြး- ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန ၃။ ဦးသန္းေဆြ – ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာန ၄။ ဦးေအာင္သိမ္း – သမၼတရုံးဝန္ၾကီးဌာန ၅။ ေဒါက္တာလင္းေအာင္ – ဘ႑ာ/အခြန္ ဝန္ၾကီးဌာန ၆။ ဦးဆက္ေအာင္ – စီမံ/စီးပြား ဝန္ၾကီးဌာန ၇။ ေဒါက္တာေဒၚခင္စန္းရီ – စီမံ/စီးပြား ဝန္ၾကီးဌာန ၈။ ေဒၚစုစုလႈိင္ – လူမႈ/၀န္ထမ္းဝန္ၾကီးဌာန ၉။ ဦးေသာင္းတင္ – ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း ဝန္ၾကီးဌာန ၁၀။ ဦးထင္ေအာင္ – စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာန ၁၁။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္၀င္းျမင့္ – လ၀က ၁၂။ ဦးေအးျမင့္ေမာင္ – ပတ္၀န္းက်င္/သစ္ေတာ ၁၃။ ေဒါက္တာေဒၚသက္သက္ဇင္ – ပတ္၀န္းက်င္/သစ္ေတာ ၁၄။ ဦးေသာင္းထိုက္ – အားကစားဝန္ၾကီးဌာန ၁၅။ ေဒါက္တာေဒၚသိန္းသိန္းေဌး – က်န္းမာေရးဝန္ၾကီးဌာန

eleven media မွ copy လုပ္ပါသည္

About ko Kyaing

Thomas Kyaing has written 2 post in this Website..

I have worked at hospitality industry.

   Send article as PDF