က်ေနာ္ စီးပြားေရးနဲ႕ ပါတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေလး နည္းနည္း ေဆြးေႏြးၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က ပရို အဆင့္ စီးပြားေရးသမား လဲ မဟုတ္၊ စာေရး ေကာင္းတဲ့ သူ တစ္ေယာက္လဲ မဟုတ္၊ အေတြ႕အၾကံဳ ေတြ အမ်ားၾကီး ရွိတဲ့ သူတစ္ေယာက္လဲ မဟုတ္ေသးတဲ့ အတြက္ သေဘာထားမတူေတြ အမွားပါသြားတာေတြ ရွိခဲ့ရင္ နာလည္ခြင့္လႊတ္ေပးၾကဖို႕ နဲ႕ အမွားျပင္ဆင္ ေပးၾကဖို႕ အရင္ဆံုး ၀န္ခံ ေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္။

က်ေနာ္ အရင္ဆံုး ေဆြးေႏြးခ်င္တာက ေတာ့ စီးပြားေရး ကိစၥ အေရးၾကံဳလာလုိ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ် တဲ့ အခ်ိန္မွာ နဲ႕ အေကာင္အထည္ေပၚတဲ့ အခ်ိန္ ၾကားမွာ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ တစ္ခု ရွိတယ္ ဆိုတာေလး ျဖစ္ပါတယ္။
က်ေနာ္သိသေလာက္ေတာ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု ခ်ျပီးတိုင္း ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္း အက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈ ျဖစ္လာတာက အရမ္းနည္းပါတယ္။
လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈကို ေစာင့္ဆုိင္းရတဲ့ အခ်ိန္ ေတြ မတူႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္း အေပၚမွာ သိရွိနားလည္ဖို႕ နဲ႕ အက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈ  အခိ်န္ကို သိႏိုင္ဖို႕က ထပ္တူက်ေနပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္ သမားက ေစ်းခ်ေပးလုိက္လို႕ လက္လီ ေစ်းသည္ေလးေတြ အ၀ယ္လိုက္ေကာင္းလုိက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစား ေပၚမွာ မူတည္ျပီး တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခု ေတာ့ တူညီမွာ ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးအစားတူ ကုန္ပစၥည္းေတြ ေစ်းကစားတဲ့ အခါမွာ လဲ ေနရာ ေဒသ အေျခေနေပၚလုိက္ျပီး အက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈက ကြဲျပားနုိင္ပါေသးတယ္။ ဒါအျပင္ အေျခနဲ႕ အခ်ိန္အခါ ဆိုတာၾကီးကလဲ ရွိေနေသးျပန္ေရာ။ က်ေနာ့္ အတြတ္ေတာ့ စဥ္းစားရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ မကုန္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ လူငယ္ေတြ အဖို႕ ကိုယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ျပီးတိုင္း၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အတည္ေဖၚျပီးတိုင္း ျပန္လာမည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အတြက္ အခ်ိန္တစ္ခုလိုအပ္ဆိုတာေလးကို သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္ျမန္ တတ္ၾကတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မခ်ခင္မွာ အမ်ားၾကီး ျပင္ဆင္စရာရွိတာေတြ ျပင္ဆင္၊ ျပင္ဆင္ျပီး လုိ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး၊ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚျပီးျပီ ဆိုရင္ ျပန္လာမည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ အတြက္ စိတ္ေလာေနလို႕မရပါဘူး။ သူအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုေတာ့ ေပးထားရလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚျပီးလို႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျပန္မလာေသးခင္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အေျခေနေတြကို ဂရုတစိုက္ ေလ့လာၾကည့္ဖို႕၊ မွတ္သားထားဖို႕ လိုေပမယ့္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အလြယ္တကူ ျပင္ဖို႕မလိုပါဘူး။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုေပးျပီးလို႕မွ  အက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈ မရွိဘူး၊ ေကာင္းတဲ့ရလဒ္ မရဘူး၊ လိုခ်င္တဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ မထြတ္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳး ေျပာင္း စဥ္းစားရမွာေပါ့။

လုပ္ငန္း အေတြ႕အၾကံဳ ဆိုတာကလဲ အေရးၾကီးဆံုး စဥ္းစားစရာတစ္ခုပါ။

လူတစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ အေတြ႕အၾကံဳေတြ တူၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားတဲ့သူေတြ က အေတြ႕အၾကံဳနည္းတဲ့သူေတြထက္ စဥ္းစားစရာအေၾကာင္းအရာ ေတြ ပိုမ်ားနုိင္ပါတယ္။ မ်ားမ်ားစဥ္းစား ႏိုင္တဲ့သူက နည္းနည္းစဥ္းစားထက္သူ ထက္ ေရရွည္မွာ အမွားအယြင္း နည္းပါတယ္။ မွားခဲ့ရင္ေတာင္မွ ဆံုးရံႈးမႈ နည္း ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူေတြနဲ႕ စကားမ်ားမ်ား ေျပာေပးရန္လိုအပ္သလို၊  မိမိ ေလးစားအားက်သူေတြရဲ႕ အၾကံဥာဏ္ကိုလဲေတာင္းခံ သင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူတိုင္းမွာလဲ သူတို႕ရဲ႕ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ေတြေပၚမူတည္ျပီး တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ ခံယူခ်က္ေတြ မတူႏုိင္ၾကပါဘူး။ သူတို႕ရဲ႕စဥ္းစားပံုေတြ ၊ သူတို႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ပံုေတြ မတူႏိုင္ၾကပါဘူး။  ဒါေၾကာင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းထံမွ အၾကံဥာဏ္ေတာင္းခံတာထက္ မိမိေလးစားအားက်တဲ့  အေတြ႕အၾကံဳရွိသူေတြနဲ႕ စကားမ်ားမ်ားေျပာေပးသင့္တယ္၊ အၾကံဥာဏ္ေတြ ေတာင္းခံသင့္တယ္။ သူတို႕ေတြရဲ႕ မတူညီၾကတဲ့ စဥ္းစားပံုေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ပံုေတြ ကို ေလ့လာသင့္တယ္၊ မွတ္သားသင့္တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွ ကိုယ္လုပ္ငန္းနဲ႕ လုိက္ဖတ္မယ္ထင္တဲ့ အၾကံဥာဏ္မ်ိဳးကို ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္။

က်ေနာ္သိတဲ့ စီးပြားေရးက အႏုပညာဆန္တယ္။ ဖန္းတီးယူရတယ္။ ခံစားလို႕လဲရတယ္။ အမ်ားၾကီးလဲ ဖန္တီးလို႕ရတယ္။ ေလးေလးနက္နက္ အဓိပၸါယ္ရွိရွိ ဖန္တီးလို႕လဲရတယ္။ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလး ဖန္တီးလို႕လဲရတယ္။ မ်ိဳးစံု ဖန္တီးလို႕ရတယ္။ လူေတြလက္ခံတာ လက္မခံတာ တစ္ပိုင္းေပါ့။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ပံုစံကို သိနားလည္သူေတြ နဲ႕ တုိင္ပင္ျပီး အေကာင္းဆံုး ဖန္တီး ႏိုင္ၾကပါေစ….။

 

About ေရႊ မင္း သား

kyansitthar101 has written 69 post in this Website..

   Send article as PDF