ကၽြႏ္ုပ္ ဦးေကာင္း သည္ ငယ္စဥ္အခါက လြန္စြာမွ ဆင္းဆင္းရဲရဲ ေနခဲ့ရေလ၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ မိဘႏွစ္ပါးမွာ ဆင္းရဲလြန္းသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္အား ေက်ာင္းထားႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ သို႕ရာတြင္မူ ရြာဦးေက်ာင္း ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးဓမၼသာမိ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္မွာ စာေရး၊ စာဖတ္ကို တတ္ေျမာက္ခြင့္ ရခဲ့ပါ၏။

ဤသို႕ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ငယ္စဥ္ဘဝ ဆင္းရဲတြင္း နက္သည္ကို လြန္စြာ မေက်နပ္ရကား ေငြေၾကး ျပည့္စံု ခ်မ္းသာေစရန္အတြက္ အလုပ္မ်ားအား ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ရရွိလာေသာ ေငြေၾကးမ်ားအား အေလအလြင့္ မျဖစ္ေစဘဲ စုေဆာင္း သိမ္းဆည္းျခင္း၊ စုမိသမွ် ေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း စသည့္ လမ္းစဥ္အတိုင္း က်င့္ႀကံခဲ့ေလရာ ယခုအခါတြင္ ကၽြႏ္ုပ္မွာ လူတန္းေစ့ ေနႏိုင္ေသာ အေျခအေနသို႕ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေလ၏။

ကၽြႏ္ုပ္သည္ မအိမ္စည္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သက္ အႏွစ္သံုးဆယ္တိုင္ေအာင္ ေပါင္းသင္း ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း သားသမီး ထြန္းကားခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဇနီး မအိမ္စည္ တို႕မွာ သားသမီး ရႏိုင္ေၾကာင္း နည္းလမ္းမ်ားကို အေပါင္းအသင္း မ်ားအား ေမးျမန္းၿပီး ၎တို႕ညႊန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ခ်ည္းသာ ျဖစ္၏။ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဆိုလိုရင္းမွာ ေဆးဆရာမ်ားႏွင့္ ေဆးစစ္ျခင္း၊ နတ္မ်ားထံ ပူေဇာ္ပသ၍ သားသမီး ဆုပန္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းမ်ားပင္ ျဖစ္၏။

ယင္းသို႕ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသာ္လည္း သားသမီး ရတနာ ထြန္းကားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိခဲ့ေပ။ ယခုမူကား မည္သုိ႕ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္သြားသည္ မသိ။ မအိမ္စည္မွာ ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရေလၿပီ ျဖစ္၏။ မအိမ္စည္မွာ မိန္းမေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္ကို ကၽြႏ္ုပ္ကိုယ္တိုင္ပင္ သိထားသည့္အတြက္ အဆိုပါ ကိုယ္ဝန္မွာ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေသြးသား ျဖစ္သည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္မွာ ယံုၾကည္ေလ၏။

ကုိးလလြယ္ ဆယ္လဖြား ဆိုသကဲ့သို႕ပင္ မအိမ္စည္မွာ သား ေယာက်္ားေလးအား ေမြးဖြားခဲ့ေလ၏။ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာရပါလွ်င္ ကၽြႏ္ုပ္ ငယ္စဥ္က တဲအိမ္စုတ္ အတြင္း ေမြးဖြားခဲ့ျခင္း၊ သူမ်ား ေအာက္က်၍ ေမြးဖြားလာခဲ့ရျခင္းကို လက္စား ေခ်လိုသည္က တစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြႏ္ုပ္၏ တစ္ဦးတည္းေသာ ရင္ႏွစ္သည္းျခာ သားငယ္ေလးအား ခ်စ္လြန္းသည္က တစ္ေၾကာင္း ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ သားငယ္ေလးအား ေရႊပုခက္ျဖင့္ အိပ္ေစခဲ့ေလ၏။ သားငယ္ေလး၏ နာမည္ကိုလည္း ေမာင္ေရႊေကာင္းအိမ္ ဟူ၍ ကၽြႏ္ုပ္ ကိုယ္တိုင္ပင္ မွည့္ေခၚခဲ့ေလ၏။

ကၽြႏ္ုပ္မွာ သားေလးအတြက္ ကေလးအထိန္းမ်ားကို ငွားရမ္းေပးထားပါေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္၏ ခ်စ္စြာေသာ ဇနီးမယား ျဖစ္သူ မအိမ္စည္မွာ သားေလး ေမာင္ေရႊေကာင္းအိမ္ အား ကိုယ္တိုင္ပင္ ျပဳစုယုယ၍ အနားမွမခြာ ေနထိုင္ ျပဳစုေပးေနသည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္ ငွားရမ္းေပးထားေသာ ကေလးထိန္းမ်ားမွာ ကေလးအား ထိန္းရသည္ဟူ၍ မရွိပါဘဲ အျခား ကိစၥမ်ားျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေနရေတာ့၏။

တစ္ေန႕တြင္မူ မအိမ္စည္မွ သားငယ္ေလးအတြက္ ေဗဒင္ တြက္စစ္ခ်င္ေၾကာင္း ေျပာလာသျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္မွာ နာမည္ႀကီး ေဗဒင္ဆရာမ်ားကို တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေခၚလာေပး၍ သားငယ္ေလးအတြက္ တြက္စစ္ေစေလ၏။ ၎ေဗဒင္ဆရာႀကီး တို႕သည္ သားငယ္ေလးအား ၾကည့္ရႈကာ ေနာင္အခါ ႀကီးပြားမည့္ ကေလးျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဟာၾကားၾကေလ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္မွာ လြန္စြာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရေတာ့၏။

ဤသို႕ျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သားငယ္ေလး ေမာင္ေရႊေကာင္းအိမ္ အတြက္ ေဗဒင္တြက္ခ်က္ရန္ နာမည္ႀကီး ေဗဒင္ဆရာႀကီး ဆယ္ေယာက္ တိတိအား ေခၚယူကာ တြက္စစ္ေစခဲ့ေလသည္။ ထိုအခါ ကၽြႏ္ုပ္၏ ဇနီးသည္မွ ဆယ့္တစ္မီး ၿငိမ္းေစရန္ ဟူ၍ ဆိုကာ ေနာက္ထပ္ ေဗဒင္ဆရာႀကီး တစ္ေယာက္ကို ေခၚယူ၍ တြက္စစ္ ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားေလ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ သားရတနာအား ေမြးဖြားေပးေသာ ဇနီးသည္အား ခ်စ္ေသာအားျဖင့္ ဇနီးသည္ အလိုက် ေနာက္ထပ္ ေဗဒင္ဆရာႀကီး တစ္ေယာက္အား အိမ္သို႕ ပင့္ဖိတ္ကာ သားငယ္ေလး၏ ဇာတာအား တြက္စစ္ေစေလ၏။

ထို ေဗဒင္ ဆရာႀကီးမွာ ကၽြႏ္ုပ္၏ အိမ္သို႕ ေရာက္ေသာအခါ အျခားေသာ ေဗဒင္ ဆရာႀကီးမ်ားကဲ့သို႕ သားငယ္ေလးအား ခ်က္ခ်င္း မတြက္စစ္ေသးဘဲ ဘုရားခန္းသို႕ ဦးစြာ သြားေရာက္၍ ဘုရားရွိခုိး ကန္ေတာ့ေလ၏။ ထိုသို႕ ဘုရား ရွိခုိးမႈ ကိစၥ ၿပီးစီးေသာ အခါတြင္မွ သားငယ္ေလး အိပ္စက္ေနရာ ေရႊပုခက္ဆီသုိ႕ လာေရာက္ၿပီး သားငယ္ေလးအား ၾကည့္ရႈေလ၏။

ထို႕ေနာက္ ေဗဒင္ဆရာႀကီးမွ သားငယ္ေလး၏ ဖြားစာရင္းအား ေတာင္းယူကာ တြက္ခ်က္ေနျပန္၏။ ၿပီးေနာက္တြင္ ၎ ေဗဒင္ဆရာႀကီးမွ “ဒီကေလးငယ္ဟာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာဖို႕ ဇာတာ ပါလာတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကေလး ေျခလွမ္းငါးေထာင္ ျပည့္တဲ့ေန႕ဟာ ေသတဲ့ေန႕ပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္” ဟူ၍ ခပ္ျပတ္ျပတ္ပင္ ေဟာကိန္း ထုတ္လုိက္ေလေတာ့၏။

ထိုအခါ ကၽြႏ္ုပ္လည္း ေဗဒင္ဆရာႀကီးအား မယံုၾကည္ေသာ မ်က္လံုးျဖင့္ ၾကည့္ၿပီး “ဟုတ္ပါ့မလား ဆရာႀကီးရယ္” ဟူ၍ ေမးျမန္းေလရာ ၎ေဗဒင္ဆရာႀကီးမွ “မမွန္ရင္ က်ဳပ္လည္ ျဖတ္” ဟူ၍ ထပ္မံ ခပ္ျပတ္ျပတ္ ေျပာဆိုကာ ထြက္သြားေလ၏။ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ ဇနီးသည္ မအိမ္စည္ တို႕မွာ သို႕ေသာသို႕ေလာ မ်က္လံုးမ်ားျဖင့္ တစ္ဦးကို တစ္ဦး ၾကည့္လိုက္ၾကၿပီးေနာက္ ေရႊပုခက္အတြင္း ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ အိပ္ေမာက်ေနေသာ သားငယ္ေလး ေမာင္ေရႊေကာင္းအိမ္ အား ၾကည့္လိုက္မိေလေတာ့၏။

++++++++++++++++++++++

အထက္ပါ ထြက္ဆုိခ်က္မ်ားမွာ ထမင္းစားနားခ်ိန္ မတုိင္မီ ဦးေကာင္း၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား ျဖစ္ေလ၏။ စာဖတ္သူ အေပါင္းတို႕အား ဖတ္၍ အတန္အသင့္ ေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပင္ဆင္ ေရးသားလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ေပသည္။

++++++++++++++++++++++

ဤတြင္ ၿပီး၏ ……..။

About မဟာရာဇာ အံစာတံုး

has written 306 post in this Website..

အခ်ိဳ႕ေသာ အရာေတြဟာ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ျပန္ေကာင္းဖို႕ မလြယ္ဘူး။ အခ်ိဳ႕အရာေတြ က်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ "ေျပာင္" ၿပီးရင္ ပိုပို ေကာင္းလာတတ္တဲ့ အမ်ိဳး။ ႏႈတ္ခမ္းေမြး ေျပာင္ေအာင္လို႕ ရိတ္တယ္။ ရိတ္ေလ .. သန္ေလပဲ။ ထိပ္ေျပာင္လို႕ ဆံပင္ သန္ေအာင္ လုပ္တယ္။ မလြယ္ျပန္ဘူး။ ဒီသေဘာ .. ဒီသေဘာ။

   Send article as PDF