“ေရႊ႔လုိ႔ေရြ႕…..ေရြ႕ေတာ႔ေရႊ႕”

 

 

ဒီဖက္ေခတ္ထဲမွာ အေရႊ႔အေျပာငး္မ်ားသထက္မ်ားလာသလုိပါဘဲ။

သခ်ဳိင္းေတြေရႊ႔တယ္။

ဆိုင္ေတြေရႊ႔တယ္။

ေစ်းေရႊ႔တယ္။

အိမ္ေတြေရႊ႔တယ္။

ရြာေတြေရႊ႔တယ္။

လယ္ေတြေရႊ႔႕တယ္။

လူေတြေရႊ႕တယ္။

သစ္ပင္ေတြေရႊ႔တယ္။

လွည္းေနေလွေအာင္းျမင္းေဇာင္းမက်န္ ေတာေရာျမဳိ႔ပါ။

နုိင္ငံအ၀ွမ္းမွာအေရႊ႔ေပါငး္စုံ ကုိေတြ႔ေနျမင္ေနၾကားေနရပါတယ္။

 

က်ေနာ္တုိ႔ငယ္စဥ္ဘ၀ကေတာ႔ ေရႊ႔တယ္ေျပာငး္တယ္ဆုိတာမရွိသေလာက္။

က်ေနာ္ၾကီးျပင္းခဲ႔တဲ႔အရပ္မွာႏွစ္ေပါငး္မ်ားစြာအေျပာင္းအေရႊ႔မရွိဘဲေနခဲ႔ၾကတဲ႔

အိမ္နီးနားျခငး္မိသားစုအခ်င္းခ်င္းမွာ ေဆြမ်ဳိးရင္းျခာပမာ.။

အိမ္ပုိင္ျဖစ္ျဖစ္အိမ္ငွားျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေနရာထဲမွာအၾကာၾကီးေနခဲ႔ၾကတာပါ။

ေျပာငး္ဟယ္ေရႊ႔ဟယ္ဆုိတာမွာ အစုိးရ၀န္ထမး္ေတြမွာသာတစ္ေနရာကတစ္ေနရာ

ေျပာငး္ျပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

 

ဟိုအရင္ကလူဦးေရကနည္းနည္းေလး။

အခုေတာ႔ထပ္ညႊန္းကိန္းလုိေပါက္ဖြားလာတဲ႔လူဦးေရေၾကာင္႔ ေနစရာထုိင္စရာက က်ပ္တည္းက်ဥ္းေျမာငး္။

လုပ္ကုိင္စားစရာေနရာကလဲ မရွိသေလာက္။

အဲေတာ႔ရွိတဲ႔ေနရာကို အထပ္အျမင္႔ေတြေဆာက္လုိ႔ ေနစရာကိုေျဖရွင္းၾကပါတယ္။

ျမဳိ႔ကလူဦးေရ တုိးသထက္တုိးလာတဲ႔အခါ ျမဳိ႔ကုိ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းရွိတဲ႔ဘက္ကို ထပ္ခ်ဲ႔

ျမဳိသစ္ေတြထပ္တည္လုပ္ရပါတယ္။

အဲေတာ႔အရင္က ဆင္ေျခဖုံးဆုိတဲ႔အရပ္ေတြက အလုိလုိေနရင္းျမဳိ႔လည္ေခါင္လုိျဖစ္လာပါတယ္။

အဲဒီမွာ ပထမဆုံး အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္လာတာက မရွိမျဖစ္သခ်ဳိင္းေတြပါဘဲ။

အရင္ကေတာ႔ သခ်ဳိင္းေျမနဲ႔ေ၀းေအာင္ေနၾကပါတယ္။

အခုေတာ႔သခ်ဳိင္းေျမဆုိရင္ဘာျဖစ္ညာျဖစ္ဆုိတာကုိေမ႔ေဖ်ာက္လုိ႔ သခ်ဳိင္းေျမပါတ္ပါတ္လည္မွာလူေနအိမ္ေျခေတြ ေဆာက္ျပီးေနၾကပါေတာ႔တယ္။

တစ္ခ်ဳိ႔ကလည္း အသုံးမျပဳေတာ႔တဲ႔ သခ်ဳိင္းေဟာငး္ေတြမွာ၀င္ေနၾကပါတယ္။

အစကေတာ႔သခ်ဳိင္းေတြက ျမဳိ႔ဆင္ေျခဖုံးမွာ။

ေနာက္ေတာ႔ ျမဳိ႔ဧရိယာက က်ယ္သထက္က်ယ္လာတဲ႔အခါ သခ်ဳိင္းေတြကျမဳိ႔လည္ေခါင္မွာ ေရာက္ကုန္ပါတယ္။

အဲဒီမွာက်န္းမာေရးနဲ႔မညီညြတ္ဘူးဆုိတာကို အေၾကာင္းျပလုိ႔ သခ်ဳိင္းေတြကုိအရင္ဆုံးစေရႊပါေတာ႔တယ္။

စည္ပင္သာယာက ေၾကျငာရတာေပါ႔။

“သခ်ဳိင္းဖ်က္သိမး္မယ္ မိဘဘုိးဘြားရဲ႕ ဂူေတြကိုေရႊ႔ခ်င္ရင္ေရႊ႔လုိ႔ရတယ္”ေပါ႔။

အဲဒီအခါ ေရႊ႔သူေရႊ႔ မေရႊ႔သူ မေရႊ႔ေပါ႔။

မေရႊ႔႔သူေတြကိုေတာ႔ စည္ပင္သာယာကဘဲတာ၀န္ယူေရႊ႔ေပးရတာေပါ႔။

က်ေနာ္တုိ႔မန္းေလးျမဳိ႔မွာ ဟုိးအရင္ကဆုိရင္ ျမဳိ႔အ၀င္ေတြမွ သခ်ိုဳင္းေတြနဲ႔ပိတ္ထားတာပါ။

ျမဳိအေနာက္ဘက္အဆုံးမွာ တံတားက်ဳိးသခ်ိဳင္း၊ေျမာက္ဘက္မွာေတာ႔အုိးဘုိသခ်ိဳိငး္

ေတာင္ဘက္အ၀င္၀မွာ ဆင္ျဖဴကန္သခ်ဳိင္း ၊

အေရွ႔ဘက္အ၀င္ဆုိရင္ ၀ါခင္းကုန္းနားကေနသခ်ဳိင္းေတြစလာလုိက္တာ

72လမ္းေလာက္မွာမွ သခ်ဳိငး္ဆုံးပါတယ္။

ဗမာသခ်ုဳိင္း တရုတ္သခ်ဳိင္းကုလားသခ်ဳိင္းခရစ္ယာန္သခ်ဳိင္းဘာသာေပါငး္စုံသခ်ဳိင္းတန္းကိုစီေနတာပါဘဲ။

အရင္ကေတာ႔ ဒီေနရာေတြက ညဆုိ မျဖတ္ရဲေလာက္ေအာင္ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲ။

အခုေတာ႔ ရုံးေတြအိမ္ေတြျဖစ္လုိ႔စည္စည္ကားကား။

အထင္ကရအေနနဲ႔ေျပာရရင္ 86လမ္း22စီလမ္းမွာအရင္က ေဆြေတာ္မ်ုိဳးေတာ္သခ်ဳိင္းတစ္ခု၊

မန္းေလးတကၠသိုိလ္နားမွာတစ္ခု အခုေတာ႔စည္ကားတဲ႔လူေနရပ္ကြက္အျဖစ္ေျပာင္းသြား။

သူတုိ႔ေနတဲ႔ေနရာက အရင္တုံးက သခ်ဳိင္းဆုိတာ အခုေခတ္ကေလးေတြမသိေတာ႔။

 

ဟုိးအရင္က မနး္ေလးမွာလူဦးေရလဲမထူထပ္ေတာ႔ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းေတြအမ်ားၾကီး။

အဲေတာ႔အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ကေျပာငး္လာတဲ႔သူေတြအတြက္ ေနစရာမရွား။

ေနာက္ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္ေတြမွာဆုိရင္လဲဘုန္းၾကီးေက်ာငး္နံေဘးလြတ္တဲ႔ေနရာတဲထုိးေနေပါ႔။

စိုက္တာပ်ဳိးတာမရွိတဲ႔လယ္ကြက္ေတြ ျမဳိ႔သစ္ဘက္က ၀ယ္ထားျပီး လူမေနေသးတဲ႔ အကြက္

ေတြထဲမွာ ၀င္ေန အဆင္ေတြေျပလုိ႔ပါဘဲ။

ေနာက္ေတာ႔ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းနားမွာ လူမေနရဘူးဆိုေတာ႔ ေရႊ႕။

မစုိက္မပ်ဳိးတဲ႔လယ္ကြက္ေတြေပၚမွာ တုိက္ခနး္ေဆာက္မယ္ဆုိေတာ႔ေရႊ႕။

ေျမလြတ္ေျမရုိင္းေတြက စီမံကိန္း ၀င္ေျမေတြျဖစ္လာေတာ႔ ေရႊ႕။

အရင္က လူမေနေပမယ္႔ ပုိင္ရွင္ေျပာငး္လုိက္ေတာ႔ ေရႊ႔။

ေရႊ႔ရင္းေရႊ႔ရင္းကေန ျမန္မာဂ်စ္ပဆီေတြက ျမဳိ႔နဲ႔ေ၀းသထက္ေ၀းရာကိုေရာက္သြားပါတယ္။

ခက္တာက သူတုိ႔ကို ေနစရာအိမ္ခန္းေပးျပန္ရင္လဲေရာင္းစား။

ေနာက္ထပ္လြတ္တဲ႔ေနရာထပ္ရွာျပန္ေန။

တစ္ခါ စည္ပင္သာယာက ဖယ္ခုိင္းျပီး ေရႊ႔ခုိငး္။

အဲေတာ႔ အေရြ႔သံသရာျပန္လည္တာပါဘဲ။

 

မႏၱေလးျမဳ႔ိရဲ႕အေရႊ႔အၾကီးဆုံးကေတာ႔ 1981 ဆုိင္းတန္းမီးနဲ႔1984ဦးက်ားၾကီး၀င္းမီးတုိ႔ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမီးႏွစ္မီးရဲ႔အေရႊ႕က ဘယ္ေလာက္ၾကီးသလဲဆုိရင္ အရင္ေတာေခါင္ေခါင္ ပဲျဖဴကုနး္ကေန ျမဳိ႔သစ္တစ္ခု

တည္သြားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ကိုၾကီးမားပါတယ္။

ေနာက္ေတာ႔ တစစ စည္ကားလာတဲ႔ျမဳိ႔သစ္ ကို ျမဳိ႔လည္ေခါင္မွာရပ္တည္ဘုိ႔မစြမး္ေတာ႔တဲ႔မူရငး္မႏၱေလးသား

ေတြ ေရြ႕လာပါေတာ႔တယ္။

1988 ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ႔ ေရြ႕တာကေန ေရႊ႕တယ္ဆုုိတဲ႔အေနအထားတစ္ခုထိေရာက္လာပါေတာ႔တယ္။

ျမဳိ႔ေဟာင္းမွာလူသစ္ေတြေရြ႕လာျပီး ျမဳိ႔သစ္မွာေတာ႔ လူေဟာငး္ေတြေရႊ႕ေပးလုိက္ရပါတယ္။

သက္ရွိလူေတြေရြ႕ေတာ႔ သက္မဲ႔ေစ်းေတြလဲေရႊ႕ရျပန္ပါတယ္။

ဟုိအရင္ေခတ္က စက္ပစၥည္းဆုိတာအသစ္မ၀င္ပါဘူး။

အဲေတာ႔ကားပ်က္တယ္ျပဳတယ္ဆုိရင္ ကားပစၥည္းအေဟာငး္ေတြေရာငး္ၾက၀ယ္ၾကတဲ႔

27လမ္း 82လမ္းက ၾကက္တန္းကုိဘဲအားကိုးရပါတယ္။

အဲဒီၾကက္တန္းကိုလဲ ဦးက်ားၾကီးမီးအျပီးမွာ စစခ်င္း တရုပ္တန္းေစ်းေတာင္ဘက္ 79လမး္ေပၚေရြ႕

ေနာက္တစ္ခါအဲဒီကမွ မရမး္ျခံဆိပ္ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္းနားလမ္းကို တစ္ခါထပ္ေရႊ႔လုိက္ရျပန္ပါတယ္။

မႏၱေလးျမဳိ႔မွာအလွဳပ္အခတ္ဆုံးအေရြ႔ေတာ႔ေစ်းခ်ဳိေတာ္ ၁၂ရုံကိုဖ်က္ျပီး အသစ္ေဆာက္တဲ႔အေရြ႔႔ပါဘဲ။

သူကေတာ႔အေ၀းၾကီးမေရႊဘဲ ပုံစံေျပာင္းသြားတာပါ။

ဒါေပမယ္႔လဲေစ်းခ်ဳိေတာ္ကိုမွီျပီးအလုပ္လုပ္ေနသူအားလုံးအခက္အခဲေတာ႔ေတြ႔သြားပါတယ္။

ပ်က္စီးေျပာငး္လဲသြားတဲ႔အေရြ႕ကို ျပန္လည္တည္႔မတ္နုိ္င္ေအာင္ေစ်းခ်ဳိသူေစ်းခ်ဳိသားမ်ား

အေတာ္ေလးကို ၾကဳိးစားယူခဲ႔ရပါတယ္။

ဒီအေရႊ႔မွာေတာ႔ ဘ၀ပ်က္သြားသူေတြလဲရွိၾကသလုိဘ၀ေျပာငး္သြားသူေတြလဲအမ်ားအျပား။

အဲဒီမွာေျပာင္းလဲမူ႔အၾကီးဆုံးေသာအေရြ႔ကေတာ႔ ေစ်းခ်ဳိေတာ္ထဲက ဆုိင္မ်ားက ကိုယ္႔အိမ္မွာ

ကို္ယ္ ဆုိင္ဖြင္႔ၾကေတာ႔တဲ႔အေရြ႔႔ပါဘဲ။

အဲေတာ႔ေစ်းရုံေတြမွာဆုိင္ခန္းအလြတ္ေတြျဖစ္ကုန္ပါေတာ႔တယ္။

 

ေနာက္ထပ္ေရႊ႔ေပးလုိက္ရတာကေတာ႔ 79-80ၾကားကတရုပ္တနး္ေစ်းပါ။

ဘူတာၾကီးအေနာက္ဘက္ကေန ဘူတာၾကီးအေရွ႕ဘက္78လမ္း34လမ္းေဒါင္႔ကို ေျပာငး္သြားတာပါ။

တရုပ္တန္းေစ်းေျပာင္းေတာ႔ ေစ်းၾကီးတစ္ခုလုံးပါသြားပါတယ္။

ဒီတရုပ္တနး္ေစ်းေရႊ႕သြားေတာ႔ သူနဲ႔ပါတ္သက္ေနတဲ႔အထည္သည္ေတြ ကုန္စိမ္းသည္ေတြပါ

လုိက္သြားေတာ႔တာေပါ႔။

ေျပာငး္ခါစမွာေတာ႔ ေရာင္းသူေရာ၀ယ္သူပါ ဟုိေယာင္ေယာင္ ဒီေယာင္ေယာင္။

ေနာက္ေတာ႔ အထာက်သြားပါတယ္။

တရုပ္တနး္ေစ်းကေန ရတနာပုံေစ်းၾကီးျဖစ္သြားပါတယ္။

အဲဒီေနာက္အၾကီးဆုံးအေရြ႔ကေတာ႔ ကုန္စိမ္းလက္ကၠားေစ်းကြက္ကလည္းအဲဒီကို

လုိက္ေရႊ႔သြားပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ႔ 34×76ေဒါင္႔မွာညေစ်းတနး္တစ္ခုေပၚလာပါေတာ႔တယ္။

ဒါကလဲၾကီးမားတဲ႔အေရြ႔လုိ႔ဆုိနုိင္ပါတယ္။

ေနာက္စကုိင္း၀ပ္နဲ႔အတူရတနာပုံေစ်းၾကီးမီးထဲပါသြားတာေတာင္မွ ဒီညေစ်းတန္းေလးက

ဆက္လက္ရွင္သန္ေနခဲ႔တာအခုထက္ထိပါဘဲ။

ေနာက္ထပ္ေစ်းအေရႊ႔တစ္ခုကေတာ႔ အရင္က 85လမ္း 31လမး္ မဟာသက်သီဟဘုရားအနား

မွာဖြင္႔ တဲ႔ ပန္းတန္းပါဘဲ။

အဲလုိေဖာက္သည္ေပးတဲ႔ေစ်းတန္းေလးမ်ားေပၚလာရင္အရင္ဆုံးဒုကၡေရာက္သူေတြကအဲဒီနားမွာေနတဲ႔

အိမ္ေတြပါဘဲ။

မနက္ေလးနာရီေလာက္မွေဖာက္သည္ေပးရမယ္႔ ပန္းအတြက္ ညသန္းေခါင္ေလာက္ကတည္းက

ျပင္ၾကဆင္ၾကေရာငး္ၾက၀ယ္ၾက ဆူၾကညံၾက ရန္ျဖစ္ၾက နဲ႔ ဆုိေတာ႔ အဲဒီနားေနသူေတြမွာအိပ္ေရးပ်က္ပါတယ္။

ေနာက္ အိမ္ေရွ႔မွာပိတ္ျပီး ဆုိင္ေတြခင္းၾကေတာ႔ ကိုယ္႔မွာအ၀င္အထြက္ခက္။

မနက္မုိးလငး္တာေတာင္ေရာငး္မကုန္ရင္ဆုိင္ဆက္ခင္းလုိ႔ေရာငး္။

ခက္တာက ဖယ္ခုိင္းျပန္ရင္လဲ “စည္ပင္ကုိေစ်းေကာက္ေပးထြက္တာ”လုိ႔ခပ္တင္တင္းနဲ႔တုန္႔ျပန္သူမ်ား

လဲရွိသလုိ

“အမေရ ေရာငး္မေကာင္းလုိ႔ ဒီအခ်ိန္ထိေနရတာေနာ္”ဆုိျပီးသနားစရာတုိးလွ်ဳိးသူလဲရွိ။

ဘာဘဲေျပာေျပာ တစ္ညလုံးေစ်းဖြင္႔သူေတြပစ္ခ်ထားခဲ႔တဲ႔ အမူိက္သရုိက္ေတြ ရွင္းလင္းေရးလုပ္ရတာကေတာ႔ က်န္ေနခဲ႔တဲ့အိမ္ရွင္မ်ားပါဘဲ။

ပုိဆုိးတာကေတာ႔ လမး္ေဘးမွာျဖစ္သလုိခင္းေရာငး္ၾကရေတာ႔ အိမ္သာမရွိ။

အဲေတာ့ၾကဳံသလုိေနရာမွာ ၾကဳံသလုိ စြန္႔ပစ္ခဲ႔ၾကတဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြကလဲ စိတ္အေနွာင္႔အယွက္ျဖစ္စရာ။

အဲေတာ႔ တရားမ၀င္ဘူး၀င္တယ္တုိင္ၾကေတာၾကရင္းနဲ႔ ေျပာင္းရမယ္ ဆုိျပန္ေတာ့အားလုံးအေျခအေနပ်က္။

အဲဒီပန္းတနး္ကလည္း ဧရာ၀တီကမ္းနံေဘးက မရမး္ျခံဆိပ္ကိုေရာက္သြားျပန္ပါတယ္။

အခုေတာ႔လဲေနသားတက်။

ဒီမွာေတာ႔အေျပာင္းေရြ႔တစ္ခုခုျဖစ္ျပီဆုိရင္ အေတာ္ေလးျပႆနာတက္တတ္ပါတယ္။

အခုလဲကိုင္းတန္းေစ်းက ညပုိင္းထြက္နဲ႔ပ်ံက်ေစ်းကို ၄၁လမ္းကမး္နားကိုေရႊ႔မယ္ဆုိေတာ႔

ျပႆနာေတြတက္လုိ႔ ဆႏၵေတြျပၾကျပဳၾကနဲ႔ လွဳပ္လွုပ္ခတ္ခတ္။

အနီးအနားပါတ္၀န္းက်င္ကအိမ္ေတြက တုိင္လုိ႔ေရႊ႔ရတယ္လုိ႔အသံထြက္လာပါတယ္။

ေစ်းသည္ေတြဘက္ကလဲ သူတုိ႔အခက္အခဲေတြတင္ျပ။

တုိင္တယ္ဆုိတဲ႔အိမ္ရွင္ေတြဘက္ကလဲ သူတုိ႔ရဲ႕ေန႔စဥ္ၾကဳံေတြ႔ေနရတဲ႔ဒုကၡေတြကိုတင္ျပ။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သေႏၶတည္လုိ႔ေရာငး္၀ယ္ေဖာက္ကားျပီးအေျခက်ေနတဲ႔ေနရာေလးကို

ရက္ပိုငး္ေလးအတြင္းမွာခ်က္ျခင္းေျပာငး္ခုိင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ မလုိလားအပ္တဲ႔ျပႆနာေတြ

အေျခအတင္ျငင္းရေျပာရတာေတြျဖစ္လာမွာအမွန္ပါဘဲ။

ျဖစ္သင္႔တာတစ္ခုက ဒီလုိ ပ်ံက်ထြက္တဲ႔ေစ်းဆုိင္ေလးေတြကို တရားမ၀င္ဘူးလုိ႔သတ္မွတ္ရင္

သူတုိ႔ဆီက ေစ်းေကာက္မယူသင္႔ပါဘူး။

လုိအပ္ခ်က္အရေရႊ႔မယ္ေျပာငး္မယ္ဆုိရင္လဲ အသစ္ဖြင္႔ရမယ္႔ေနရာမွာ ခုိင္မာတဲ႔အေဆာက္အဦး

ေတြၾကဳိတင္ေဆာက္လုပ္လုိ႔ အသစ္ေနရာကို သြားခ်င္စိတ္ရွိေအာင္ဖန္တီးထားသင္႔ပါတယ။္

အခုယာယီေရႊ႔ခုိင္းတဲ႔ ေစ်းေလးက အရိပ္မရွိဘာမရွိေျမကြက္လြတ္ေပၚမွာ စည္းရုိးေလးကာထားတဲ႔

ေနရာေလးကို ယာယီေစ်းလုိ႔သတ္မွတ္ေပးထားတာပါ။

အဲေတာ႔လဲ ေျပာင္းလုိ္က္တယ္ဆုိတာနဲ႔အခက္အခဲေတြၾကဳံမွာသိေနေတာ႔မေျပာငး္ခ်င္တာလဲအျပစ္မဆုိသာ။

တစ္ရက္ေတာ႔ေစ်းခ်ဳိထဲမွႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်င္လည္ခဲ႔တဲ႔အကုိၾကီးတစ္ေယာက္ဆီအေရာက္

စကားစျမည္ေျပာၾကပါတယ္။

သူကေျပာငး္တာ ေရႊတာနဲ႔ပါတ္သက္လုိ႔ေျပာျပပါတယ္။

ဟုိးေရွးေရွးက ဘုရင္တစ္ပါးက တုိင္းျပည္အသစ္တည္ပါသတဲ႔။

သူျမဳိ႔ကို စည္ကားေအာင္အိမ္နီးနားခ်င္းတုိင္းျပည္က ဘုရင္ဆီက အကူအညီေတာင္းပါတယ္။

ဒါနဲ႔ဘဲ သူနုိင္ငံက သူၾကြယ္လင္မယားႏွစ္ဦးနဲ႔တုိင္ပင္ျပီးေတာ႔ တုိင္းျပည္အသစ္မွာသြားေနခိုင္းပါသတဲ႔။

သူၾကြယ္လင္မယား ေျပာင္းေတာ႔ သူ႔ရဲ႕ေျခြရံသင္းပင္းေတြ ၀န္ထမ္းေတြပါသြားပါသတဲ႔။

ေျခြရံသင္းပင္းပါေတာ႔ သူတုိနဲ႔ပါတ္သက္တဲ႔မိသားစုေတြပါသြားပါသတဲ႔။

သူတုိ႔မိသားစုေတြပါေတာ႔ သူတုိ႔နဲ႔ဆက္စပ္ပါတ္သက္ေနသူေတြကလဲလုိက္သြားပါသတဲ႔။

အဲလုိ႔ဘဲတစ္ဆင္႔နဲ႔တစ္ဆင္႔ဆက္စပ္ပါတ္သက္ျပီးလုိက္သြားလုိက္တာ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ

ေရႊ႕သြားေတာ႔ တုိင္းျပည္အသစ္က အေတာ္ေလးစည္ကားသြားပါသတဲ႔။

အဲေတာ႔ တုိင္းျပည္ ျမဳိ႔ ရြာ ရပ္ကြက္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္အရ ေရြ႔ေန ေရႊ႔ေနရအုံးမွာပါဘဲ။

တကယ္ေတာ႔အၾကီးေရြ႔ရင္အငယ္ကလုိက္ေရႊ႔ေပးရတာ ထုံးစံပါဘဲ။

တကယ္လုိ႔မ်ားလိုအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင္႔ ေရႊ႔ခုိင္းမယ္ဆုိရင္

ဒါေလးကို နမူနာယူျပီး အေသးေလးေတြအရင္ေရႊ႔မယ္႔အစား

…………………………………………………………………………….

ကိုိေပါက္လက္ေဆာင္အေတြးပါးပါးေလး

ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

25-8-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF