နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသံဗုဒၶသ

ဘုရားရတနာ တရားရတနာ သံဃာရတနား ရတနာျမတ္သံုး အပါးကို အပာံအကၽြႏု္ပ္သည္
ရိုေသျမတ္ႏိုးလက္စံုမိုး၍ ဦးစြာပထမ ရွိခိုးကန္ေတာ့ အပ္ပါသည္။
ထိုမွတဖန္ အကၽြန္ပ္ရင္တြင္းမွ ၀ိညာဥ္ နာမ္ရုပ္ ဖႆ ပာူေသာ ပရိစၥ
သမၼဳပၼတ္စက္၀ိုင္းအား ေက်ာ္လြန္၍
ရိုေသေလးျမတ္စြာစာေရးအစီအရင္ခံ

လိုက္ပါသည္ ခ်စ္ႏွမ။ ခ်စ္ႏွမ၏ မ်က္ႏွာကို
ျမင္ရသည့္ေန႔မွစ၍
ေမာင့္မွာ ႏွမ၏ လွပေသာ ယူပါရုံေၾကာင့္
အူေတြဘာေတြခုန္ကာမေနႏိုင္မထိုင္ႏိုင္ ေမ်ာက္မီးခဲကိုင္မိသလို
ကၽြမ္းျပန္ေနရပါၿပီ။

ႏွမအေပၚတြင္ ေမာင့္မွာေမတၱာစိတ္မ်ား တစ္ေန ႔တစ္ျခား ပြားမ်ားလာကာအတၱလႏိ
ၱတ္သမုဒၵရာၾကီးထဲက
လႈိင္းတန္ပိုးမ်ားကဲ့သို႔ တလံုးျပီး တလံုးထႂကြလာပါေတာ့သည္။
ႏွမစိတ္ေၾကာင့္ ေမာင့္မွာ အေခြ႕ခံရပါၿပီ။
ေမာင့္ကိုသနားရင္ခ်စ္ပါ။ ႏွမက ခ်စ္မယ္ဆိုရင္ ေမာင္ကအုန္းသီးေပးမယ္။
ႏွမ၏မ်က္ႏွာကေလးကို ျမင္ရတိုင္းေမာင့္စိတ္ထဲမွာ ဖရဏာ ပီတိ
ဂြမ္းဆီထိသလိုအႀကိမ္ႀကိမ္ ျဖစ္မိပါၿပီ။
ေမာင့္မွာ ႏွမအတြက္ ပင့္သက္ကို အႏိုင္ႏိုင္ ရွဴေနရပါသည္။
သနားေတာ္မူပါ အိုခ်စ္ႏွမ။

ေမာင့္မွာ ကံမၼ၀ဋ္စရ ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ဆိုက္ကားနင္းေနရေသာ္လည္း
ေမာင္တို႔အမ်ိဳးပာာ မညံ႔ခဲ့ပါ။ ေမာင့္အမ်ဳိးဟာ ကုန္းေဘာင္အဆက္ပါ။
ဧရာ၀တီမွာ သေဘာၤကုန္းေဘာင္ဆက္ေသာ ေခၚေတာကုလားဟာ
ေမာင့္ဦးေလးပါ။ေမာင္တို႔အမ်ိဳးပာာ ဆိုရင္ ယေန႔ယခု ႀသကာသေလာကတိုင္ေအာင္
ဘုရားအထူးခံေနရဆဲပါ။ ေမာင့္ဘိုးေအဟာ ေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေသာဘိတပါ။
ေမာင္ဟာအဂၤလိပ္စာမတတ္ေသာ္လည္း သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသားအစစ္ပါ။
ဦးေသာဘိတေက်ာင္းမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းသားလုပ္ေနစဥ္အခါတံုးကသူ႔သပိတ္ကို
သယ္ေပးရင္းက သပိတ္ေမွာက္က်ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္
သံုးဆယ္ရွစ္ျဖာတစ္ရားေတာ္နဲ႔အညီ လူတဖက္သားအား ေမတၱာေတာ္ ပြားမ်ား၍
ခ်ိဳသီ၊ ခါးသီ၊
အီ၂လီကို စာျပန္ေပးေတာ္မူပါ…ခ်စ္ႏွမ

ခ်စ္ႏွမအတြက္ ေသာက ပရိေဒ၀ ဒုကၡေဒါမဏႆမီး ေတာက္ေလာင္ေနသူ
ေမာင္ေမာင္

——— fwd message ကေနရတာပါ ။ share လုပ္ရံုသက္သက္ပါ ။ ဘာသာေရးကိုမေလးမစားလုပ္တာမဟုတ္ရပါဘူး ။

About etone

etone has written 851 post in this Website..

Goooooooooooooooooood 4 nothing lady !!!