ႏံုနဲ႔ေသာစိတ္

လူတို႔၏ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးႏွင့္ ပက္သက္၍ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းရွိျခင္းသည္လည္း လိုအပ္ေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ တိရိစာၦန္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ အေပါင္းအသင္းအစုေဝးျဖင့္ေနတတ္ေပရာ လူတို႔တြင္ကား ေျပာဖြယ္ရာမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လူအမ်ားႏွင့္ ခင္မင္ရင္းႏွီးရန္လိုအပ္လွေပသည္။ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းသည္ လိုအပ္ေသာအကူအညီအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုေပးႏိုင္သည္။ မိတ္ေဆြအမ်ားဆံုးရွိသူသည္ အေအာင္ျမင္ဆံုး အထူးခၽြန္ဆံုး သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္ေပသည္။ ကုန္သည္ျဖစ္ေစ အစိုးရဝန္ထမ္းျဖစ္ေစ ေစ်းေရာင္းေစ်းဝယ္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ျဖင့္ မဲရေအာင္ေဟာေျပာရာတြင္ျဖစ္ေစ ေက်ာင္းဆရာအျဖစ္ျဖင့္ စာသင္ရာတြင္ျဖစ္ေစ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ပိုးပန္းရာတြင္ျဖစ္ေစ အသင္၏ေအာင္ျမင္မႈသည္ အသင္၏မိတ္ဖြဲ႕ႏိုင္ေသာအရည္အခ်င္းေပၚတြင္ တည္ရွိေလသည္။

မိတ္ဖြဲ႕ရာတြင္ ေကာင္းစြာေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ အသင္သည္လူတို႔၏ သေဘာကိုေကာင္းစြာနားလည္ရေပမည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအရင္နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားကာ အျခားသူမ်ားကိုလည္းနားလည္ထားရေပမည္။ မိတ္ေဆြနည္းပါးျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ စိတ္ဓာတ္ႏံုနဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အသင္သည္ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ႏွင့္အိမ္တစ္အိမ္သို႔အလည္သြားရာ အိမ္ရွင္သည္အသင့္မိတ္ေဆြအား လွပေသာလက္ေဆာင္ပစၥည္းတစ္ခုလက္ေဆာင္ေပးလိုက္၏။ သင့္ကိုကား ယခင္ကမသိကၽြမ္းသျဖင့္ မေပးေခ်။ ထိုအခါ သင့္စိတ္ထဲတြင္သေဘာမက်ျခင္း စိတ္ထြက္ေယာင္ေယာင္ စိတ္ပ်က္ေယာင္ေယာင္ ျဖစ္လာခဲ့လွ်င္ အသင့္တြင္ ႏံုနဲေသာစိတ္ သေဘာထားေသးေသာစိတ္ ညံ့ဖ်င္းေသာစိတ္ ရွိေနေသးေၾကာင္းထင္ရွားသည္။ ကေလးႏွစ္ေယာက္ ကစားေနရာတြင္ သင္သည္ကေလးတစ္ေယာက္ကိုသာ မုန္႔ေပးရာ အျခားကေလးမွာ အသင့္အေပၚတြင္ မုခ်စိတ္ေကာက္ေပလိမ့္မည္။ အသင္ခိုင္းေစရာကိုလုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေခ်။ သို႔ျဖစ္၍ သင္ကိုယ္တိုင္ လက္ေဆာင္မရသျဖင့္ စိတ္ေကာက္သလိုျဖစ္လာလွ်င္ မုန္႔မရေသာကေလးစိတ္ႏွင့္မျခားေပ။ သင့္တြင္ႏံုနဲ႔ေသာစိတ္ရွိေနျခင္းကို ျပေလသည္။

လူတို႔၏သေဘာသည္ မိမိတို႔အလိုရွိသည့္အတိုင္းမရလွ်င္၊ ထင္တိုင္းမေပါက္လွ်င္ စိတ္ေကာက္တတ္၏။ ေစာင္းခ်ိတ္တတ္၏။ မေက်မနပ္ျဖစ္တတ္၏။ သုန္သုန္မႈန္မႈန္ ထံုထံုထိုင္းထိုင္း ရွိေနတတ္၏။ တလြဲတေခ်ာ္ ေတြးတတ္၏။ ထင္ရာကိုေျပာတတ္၏။ ျပဳလုပ္တတ္၏။ ဤသည္တို႔ကား မိတ္ေကာင္းေဆြေကာင္းရျခင္းကို တားဆီးေနေသာ ခလုတ္ကံသင္းမ်ားျဖစ္တတ္ေလသည္။

သင္သည္ ထိုခလုတ္ကံသင္းမ်ားကို သတိတရားျဖင့္ ေျပျပစ္ေအာင္ညွိ၍ေပးႏို္င္က မေက်မနပ္ဖြယ္ရာေသာ အရာမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္သြား၍ ျမင့္ေသာအရံအတားမ်ားသည္ နိမ့္၍သြားၿပီးေနာက္ ေသးငယ္ေသာအတားအဆီးမ်ား လံုးဝေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္။ ထိုအခါ ဤကမာၻေပၚတြင္ အသင္ေတြ႔သမွ်အေၾကာင္းတို႔သည္ မေက်နပ္ဖြယ္ရာမဟုတ္ ဝမ္းနည္းဖြယ္မဟုတ္ဘဲ မည္သည့္ကိစၥတြင္မဆို အဆင္ေျပ၍သြားလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိတ္ေဆြခင္ပြန္းေကာင္း ေပါမ်ားလိုလွ်င္ ႏံုနဲ႔ေသာစိတ္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္သင့္ေပသည္။
ထိုမွသာ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းမ်ားေပါမ်ားလာၿပီးလွ်င္ ေလာကႀကီးသည္ ေပ်ာ္စရာေလာႀကီးျဖစ္ေၾကာင္း သင္သိလာေပလိမ့္မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သင့္မွာႏံုနဲ႔ေသာစိတ္ရွိက သတိထား၍ေဖ်ာက္ဖ်က္ၾကပါေလ။

(ဆရာႀကီးဒဂံုေရႊမွ်ားေရးသားေသာ လူတစ္လံုးသူတစ္လံုး စာအုပ္ထဲမွျပန္လည္ေဖာ္ျပသည္။)

About cobra

oakar min maung has written 203 post in this Website..