ပုတီးကို ဘာသာေရး လူမႈေရး ႏွစ္ေထ အသံုးျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ ေရွးေခတ္ပီရူးႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ခ်ည္ႀကိဳးႏွင့္ အထံုးပုတီးျပဳလုပ္၍ မွတ္တမ္းမွတ္ရာသေဘာ အသံုးျပဳတတ္ၾကေလသည္။ တဖန္ ျဗဟၼဏ-ဟိႏၶဴ၊ ဇိန၊ ခရစ္ယာန္၊ မြတ္စလင္၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားသည္ အာရံု၌ စြဲျမဲတည္တံ့ေစရန္၊ စိတ္ႏွိပ္ကြပ္ ဆံုးမရန္၊ သတိတရား ခြ်တ္ယြင္းမႈ ကင္းေစရန္ (သစ္ေစ့၊ ၀ါး၊ ေက်ာက္၊ ဖန္ စသည္) ပုတီးကို စိပ္ၾက အသံုးျပဳတတ္ၾကေလသည္။

စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းငွာ စိပ္ပုတီး စတင္အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အာရိယန္လူမ်ိဳး ျဗဟၼဏ-ဟိႏၶဴဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ဟန္တူေလသည္။ သူတို႔သည္ ကိုးကြယ္ရာ နတ္ ျဗဟၼာတို႔၏ဂုဏ္ကို ရြတ္ဖတ္သဒၶါပြားကာ ပုတီးစိပ္ၾကေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သသၤကရိုက္ဘာသာျဖင့္ ပုတီးကို ဇပမာလာ(ရြတ္ဆိုျခင္း၊ ပန္းကံုး)ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ သမဏိ(သတိ၊ ပုတီး)ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚတြင္သည္။

ျဗဟၼဏ-ဟိႏၶဴ၊မ်ားအထဲမွ ဗိႆႏုိး ဂိုဏ္း၀င္မ်ားသည္လည္း ၁၀၈လံုးရွိေသာ ပုတီးကို သံုးေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုၾကေလသည္။ ေရွးကာလက ဂါထာမႏၲန္မ်ားကို ၇အုပ္ကစ၍ ၁၀၀၀အထိ ေရတြက္ေလ့ရွိရာ ၁၀၈အုပ္ စုပ္ျခင္းစိပ္ျခင္းသာလွ်င္ မ်ားစြာအသံုးရွိေၾကာင္း၊ ပဓာနက်ေၾကာင္းလည္း ဆိုၾကေလသည္။ တစ္ဖန္ ၆ႏွစ္၊ ၇ႏွစ္သား ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဗိႆႏိုးဂိုဏ္းသို႔ သြတ္သြင္းသည့္ အစီအရင္တြင္ ဆရာဂုရုလုပ္သူက ထိုကေလးမ်ား၏လည္ပင္းနားကပ္ကာ လွည့္ပတ္ကာ ပုတီးကို ျပသရိုးရွိေလသည္။ ဇာတ္ႀကီးေသာ ျဗဟၼဏ-ဟိႏၶဴမ်ားမွာမူ ပုတီးကိုင္ေသာလက္ကို လူသူမျမင္ေအာင္ (ေဂါမုခ) အိတ္ထဲထည့္၍ ပုတီးစိပ္တတ္ၾကေလသည္။

ပုတီးကုိ အေဆာင္သေဘာမ်ိဳးလည္း သံုးတတ္ၾကေသးသည္။ သံုးပံုမွာ သားေယာက္်ားအလိုရွိသူ မ်ားသည္ ဆိုင္ရာမႏၲန္စုပ္၍ ပုတီးတစ္မ်ိဳးကို စိပ္တတ္ၾကေလသည္။

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ဆိုရေသာ္ကား စြယ္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္း ပုဒ္ေရ ၅၂၀တြင္-

–          သံုးလူမ်ားထိပ္၊ ငါးမာရ္ႏွိပ္၊ စိတ္ရန္ပုတီး ရွိလိမ့္နည္း-

ဟူေသာ က်ည္းကန္ရွင္ႀကီး၏အေမးကို က်ီးသဲေလးထပ္ ဆရာေတာ္က ပုတီးရွိေၾကာင္း က်မ္းဂန္၌ မေတြ႕ဖူးေခ်။

အကယ္၍ ပုတီးေဆာင္ေတာ္မူသည္ျဖစ္အံ့၊ ထိုပုတီးကို မည္သည့္ဒါယကာလွဴသည္၊ မည္သို႔ သံုးေဆာင္ေတာ္မူသည္၊ မည္မွ်ေလာက္ အက်ိဳးရွိသည္၊ မည္သည့္ရဟန္း အေမြခံရသည္ဟု က်မ္းဂန္ လာရာ၏။

ယင္းသို႔ မလာေသာေၾကာင့္ ဘုရားမွာ ပုတီးမရွိဟူ၍ သိသင့္သည္ ဟု အေျဖေပးခဲ့ေလသည္။ ဤတြင္ ဗုဒၶသာသနာ၌ ကမၼ႒ာန္းဘာ၀နာကို ႏႈတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ေအာက္ေမ့ဆင္ျခင္ စီးျဖန္းေရတြက္ျခင္းအမႈ ရွိေလသည္။ သတင္းသည္မ်ားသည္လည္း စိတ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ေစျခင္းအက်ိဳးငွာ ပုတီးကို အကူအညီအေထာက္အပံ့သေဘာျဖင့္ တစ္စတစ္စ အသံုးျပဳလာၾကေလသည္။

ထိုအခါ ဘုရားဂုဏ္ ၉ပါး၊ တရားဂုဏ္ ၆ပါး၊ သံဃာ့ဂုဏ္ ၉ပါး ရည္၍ ၂၄လံုး၊ ဒြတၱိ ံသကာယကိုရည္၍ ၃၂လံုး၊ ကမၼ႒ာန္းကို ရည္၍ အလံုး ၄၀စသည္ျဖင့္ အလံုးအမ်ိဳးမ်ိဳးထား၍ သံုးတတ္ၾကေလသည္။ ရံဖန္ရံခါ ၁၀၈လံုးထား၍လည္း သံုးတတ္ၾကေလသည္။ ၁၀၈လံုးသံုးပံုႏွင့္စပ္၍ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရတြက္ျပတတ္ၾက ေလသည္။ ျပပံုမွာ-

ဘုရားဂုဏ္ ၄၈၊ တရားဂုဏ္ ၄၈၊ သံဃဂုဏ္ ၂၂ ေပါင္း ၁၀၈ဟူေသာ ရတနာသံုးပါးဂုဏ္ အေၾကာင္းျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း

သိဒၶတၳမင္းသား ဖြားခါစတြင္ ျဗဟၼဏပုဏၰား ၁၀၈ဦးအား နန္ေတာ္ေခၚ၍ လကၡဏာဖတ္ေစျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တိဗက္ပိဋကတ္ေတာ္ ကန္ဂ်ဴတြင္ ၁၀၈ထုပ္ရွိသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ-ယိုးဒယားရွိ ဘုရားေျခေတာ္ရာတြင္ စက္လကၡဏာ ၁၀၈ကြက္ရွိသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတၱဗီသနကၡပတ္ ၁၀၈ န၀င္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၁၀၈လံုး ထားေလသည္ဟူ၏။     ။

 

စာကိုး

၁။ ပုဂံ၀န္ေထာက္ ဦးတင္။ “စိပ္ပုတီး အတၳဳပၸတၱိ” မဟာဒဂုန္ မဂၢဇင္း၊ အမွတ္ ၁၀၈(ဧၿပီ ၁၉၆၃) စာ ၃၆၅-၃၇၃

၂။ စြယ္္စံုေက်ာ္ထင္က်မ္း။ မႏၲေလး၊ ပိဋကတ္ေတာ္ ျပန္႔ပြားေရး ဌာန၊ ပထမတြဲ။

၃။ “Rosaries”, Encyclopedia of Religion & Ethic; ed. By James Hastings. Vol. 10 (1930) pp. 847-853.

၄။ M. Monier-Williams, A Sanskirt-English Dictionary. Enlarged by e. Leumann & C. Cappeller. Oxford Clarendon Press 1951.

About ဥာဏ္ မ်ိဳးဆက္

ဥာဏ္ မ်ိဳးဆက္ has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF