ကိုရင္ရွဴံး ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္ပါ၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပါတ္သက္ေနသည့္ ရြာသားတစ္ေယာက္ ကိုရင္ရွဴံး AVATOR ပံုယူသံုးထားျခင္းေၾကာင့္ ရြာထဲတြင္ စာတစ္တန္၊ ေပတစ္ဖြဲ႕ျဖင့္ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ မူရင္းေလးကို ေျပာင္းလိုက္ေၾကာင္းကိုပါ မ်ားမၾကာမီကာလက Post တစ္ခုအေနႏွင့္ တင္ဖူးပါသည္။ ဖတ္ဖူးသူ သိၾကပါလိမ့္မည္။ ပဲစားၿပီးႀကီးလာေသာေၾကာင့္ ပဲဟင္းနံ႔ေတာ့ နံေနေပလိမ့္မည္၊ ယေန႕ေခတ္တြင္မေတာ့ ပဲေတာင္မစားရသူမ်ား အနံ႔နံေနၾကျခင္းကိုမဆိုလိုေပ။

ဆက္ဆြဲပါဦးမည္၊ ဤသည္ကား စကားခ်ပ္မွ်သာျဖစ္သည္၊ စာတစ္ပုဒ္ကို မရွည္၊ ရွည္ေအာင္ ေရးသားေနျခင္းဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။ ကိုရင္ရွဴံးသည္ကား အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုဆို၊ အဖႏိုင္ငံေတာ္ဆိုဆုိ၊ ဆိုခ်င္သလိုဆုိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပင္ပသို႔ထြက္ေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုစာရွိေတာ့ေပမည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ေျမပံုကားခ်ပ္တစ္ခုကို ျဖန္႔က်က္ကာ ၾကည့္ေနသည့္အလား ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားကို အိမ္သာပ်က္ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ထိုင္ၾကည့္ေနမိသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖ်က္ဆီးပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား မဲေပးစဥ္ကလည္း ကိုရင္ရွဴံးမရွိခဲ့၊ ေရြးေဂါက္ပြဲကာလတစ္ေလွ်ာက္လည္း ကိုရင္ရွဴံးမရွိခဲ့ပါေသာေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အျမတ္မ်ားသည္ ကိုရင္ရွဴံးႏွင့္ စိုးစဥ္းမွ် သက္ဆိုင္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေပ။ ႏိုင္ငံေရးသမားစကားႏွင့္ဆိုပါမူ ေဘာင္းဘီ၀တ္ေရာ၊ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ေရာ ကိုရင္ရွဴံးအမ်ဳိးတစ္ေယာက္မွမပါေပ။ သို႕ဆိုလ်င္ က်န္သူမ်ား ေဘာင္းဘီမ၀တ္ဟုဆိုလိုစရာရွိသျဖင့္ တိတိက်က်ေျပာရလ်င္ အတြင္းခံေဘာင္းဘီေလာက္ေတာ့ ၀တ္သူမ်ားထဲတြင္ ကိုရင္ရွဴံးအမ်ဳိး အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ပါေပမည္။ ဥပမာ ဒုႀကီး။

ဆဲြလ်က္စႏွင့္ ဆက္ဆြဲပါမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္စိမ္းေရာင္မ်ား ႀကီးစိုးခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ခန္႕ျဖစ္သည္ကို အဘယ္သူျငင္းအံ့ပါသနည္း? ထို႕အတြက္ေၾကာင့္ ကိုရင္ရွဴံးမွာလည္း ထိုအသိုင္းအ၀န္းမွပင္ ေပါက္ဖြားလာေသာ ပဲဟင္းစားသူျဖစ္သည့္အတြက္ စြဲခ်က္တင္လိုက တင္ၾကပါကုန္။ တစ္ခါတစ္ေလေတာ့ M 16 ေလာက္သာ ကိုင္ၾကရသူမ်ားကို ပစ္လိုက္ရင္တိုမ်ား ခါးၾကားထိုးၿပီး ေလွ်ာက္သြားေနသူမ်ားႏွင့္တန္းတူ သမုတ္ခံေနရျခင္းကို မခံခ်ိမခံသာျဖစ္မိသည္။ တပ္ရင္းတြင္ ဖက္ထုပ္အပါတ္တိုင္းစားေနရသူမ်ားအား ေခါင္းျဖဴ မာဇဒါဂ်စ္ႀကီးမ်ားစီးၿပီး ဟိုေနရာမွာစား၊ ဒီေနရာမွာစား လုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္တန္းတူ ကေလာ္တုတ္ဆဲခံေနရျခင္းကို နာလိုခံခက္ျဖစ္ေတာ့သည္။ ေရွ႕တန္းတြင္ ပိြဳင့္ေျပးရင္း ဗံုးနင္းမိသူမ်ား၊ ႀကိဳးဆြဲမိုင္းမိသူမ်ား၊ ေပ်ာက္ၾကားထိုးစစ္မ်ားခံရလ်င္ ပထမဆံုးသားေကာင္ျဖစ္သည့္ တသသ (တစ္ခ်ဳိ႕ကမူ ရြာကို တစ္သသျဖစ္ေနသူမ်ားဟုထင္တတ္သည္၊ အမွန္မွာေတာ့ တပ္သားသစ္ အတိုေကာက္)မ်ား က်ဆံုးခဲ့ရသည္မွာ အဘယ္မွ် မ်ားေလသနည္း။ သူတို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးလဲမသိပါ၊ အစိုးရလဲမသိပါ၊ သူတို႔သိသည္မွာ အထက္အမိန္႔နာခံတတ္ျခင္းဆိုသည္သာသိၿပီး အမိန္႔ကို အသက္ႏွင့္လဲထားၾကသူမ်ားသာျဖစ္သည္။ KNLA ႏွင့္တိုက္ပြဲကာလမ်ားက Video မ်ား You-tube ေပၚတြင္ေတြ႕ရစဥ္က မ်ားစြာသနားျခင္းျဖစ္ရသည္။ ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ား ဘာႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမွမသိပဲ အမိန္႔နာခံတတ္မွဳတစ္ခုတည္းအတြက္ က်ဆံုးသြားၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ေသသည့္တိုင္ ဘာအတြက္ေသသြားရမွန္း အမွန္ကိုမသိခဲ့ၾကေပ။

လိုရင္းကို ဆက္ဆြဲပါမည္။ ယခုႏွစ္ရက္အတြင္း ငိုခ်င္းဂ်ပုႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပိုလွ်ံျခင္း ကိုေဇာ္မင္းတို႔ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအတြင္းမွ က်ားကြက္အေရႊ႕ခံလိုက္ရသည့္အတြက္ လြန္စြာမွပင္ ႏွစ္ေထာင္းအားရျခင္းျဖစ္လွသည္။ ဦးသိန္းစိန္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းမသိပါ၊ သို႔ေသာ္သူကဲ့သို႔ေသာ အရာရွိႀကီးမ်ား တပ္မေတာ္တြင္မ်ားစြာရွိခဲ့သည့္အနက္မွ သူတစ္ေယာက္ ျဖဳတ္၊ ထုတ္၊ သတ္ စာရင္းထဲမပါခဲ့ပဲ ယခုလို ႏိုင္ငံကုိ ပုခံုးေျပာင္းဦးေဆာင္ခြင့္ရခဲ့သည့္အတြက္ လြန္စြာ၀မ္းေျမာက္လွေပသည္။ သူလိုလူမ်ား တပ္မေတာ္တြင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနေသးလ်င္ မည္မွ်ေကာင္းေလမည္နည္း။ ကၽြႏု္ပ္ကိုရင္ရွဴံးေျပာသည္ကို ကိုရင္ရွဴံးကိုယ္တိုင္တာ၀န္ယူသည္။ စီနီယာႀကီးမ်ားဘ၀ႏွင့္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့ရေသာ မ်ဳိးခ်စ္စစ္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အမွန္ကို၊ မွန္သည့္ဘက္ကို ရဲရဲ၀န္႔၀န္႔ရပ္တည္ခဲ့ေသာ (တစ္ကယ့္) မ်ဳိးခ်စ္စစ္သည္မ်ား၊ လက္ရွိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ႏိုင္ငံျပည္သူျပည္သားမ်ား ဦးသိန္းစိန္ ေကာင္းတာလုပ္ေနသမွ် ကာလပါတ္လံုး ၀ိုင္း၀န္းရပ္တည္ေပးေစလိုၾကပါေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းမ်ားျဖင့္…

ရွဴံးနိမ့္မွဳမ်ားနဲ႔.. လူ
(ေခတၱလူ႕ျပည္)

About စဆရ ႀကီး

စဆရ ႀကီး has written 160 post in this Website..

   Send article as PDF