လူ ့ဘ ၀ က ခ ဏ တာ မွ် ပင္ ၿဖစ္ သည္ ။ ရ ခဲ လွ သည့္ လူ ့ဘ ၀ တြင္ ၊ အ သက္ ရွည္-က် မၼာ စြာ ေန ထိုင္ ႏိုင္ ေရး က လုိ အပ္ လွ ေပ သည္ ။ ရုပ္ တ ရား သည္ ကံ,စိတ္,ဥတု,အာဟာရ ေၾကာင့္-ၿဖစ္ သည္ ။ ခႏၶာ ကိုယ္ တည္ ရွိ ေန ၿခင္း သည္ ကံ,စိတ္,ဥတု,အာဟာရ တည္း ဟူ ေသာ အ ေၾကာင္း တ ရား ေလး ပါး တို ့ၿဖင့္ တည္ ရွိ ၏ ၊ ထို အ ေၾကာင္း တ ရား ေလး ပါး တို ့တြင္ တစ္ ပါး ပါး ခြ်တ္ ယြင္း ခဲ့ လွ်င္ ။ အ သက္ ရွည္ စြာ မ တည္ ႏိုင္ ပဲ ပ်က္ စီး ရ မည္ သာ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ။ ဗုဒၶ ၿမတ္ စြာ ဘု ရား ေဟာ ၾကား ထား ေတာ္ မူ ခဲ့ ပါ သည္ ။

“အ သက္ ကို တဲ့-ရွည္ ေစ လို”ဘယ္ လို ေန ထိုင္ ရ မယ္ ဆို တာ ကို လည္း ။ အ ေမ က….။ ဒါ လီ ကို ခ ဏ ခ ဏ ေၿပာ ဆို ဆုံး မ ပါ တယ္ ။ ဆုံး မ ရ တဲ့ အ ေၾကာင္း က လည္း………… ။
ဒါ လီ အ က်င့္ က ၊ အ စား မက္ ၊ အ အိပ္ မက္ ၊ အ ေဆာ့ မက္ ၊ စိတ္ တို ေဒါ သ ထြက္ လြယ္ တတ္ သူ တ ဦး ၿဖစ္ ေန လို ့ပါ ။
ဒါ လီ အ က်င့္ ကို အ ေမ သိ ေတာ့ ၊ မ ဆင္ ၿခင္ ရင္ ေလာ က မွာ အ သက္ ရွည္ ရွည္ ေန ထိုင္ ႏိုင္ ဘို ့အ တြက္ မ လြယ္ ကူ ႏိုင္ တဲ့ အ ၿပင္ ။ အ သက္ တို မွာ ၿဖစ္ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ ပါ တယ္ ။

ဒါ လီ အ က်င့္ က ၊ ကိုယ္ ႏွစ္ သက္ တဲ့ အ စား စာ ၿမင္ ေတြ ့ရင္ အား ရ ပါး ရ ၊ အ ၀ အ ၿပဲ ၊ မ ခ်ိ မ ဆန္ ့စား တတ္ ပါ
တယ္ ။ အဲ ဒီ လို စား တတ္ လို ့လည္း အ စာ စား ၿပီး ရင္ ။ အ စာ မ ေၾက ခ်က္ ႏိုင္ ပဲ ၿပန္ အံ ထြက္ တဲ့ ဒု ကၡ ။ အ စား လြန္ ၿပီး ဗိုက္ နာ တဲ့ ဒု ကၡ ။ မ ၾကာ ခ ဏ ဆို သ လို ၾကဳံ ေတြ ့ပါ တယ္ ။ ဒါ လီ အ စာ စား ၿပီး ရင္ ၊ အ ေဖ ကိုယ္ တိုင္ က ဒါ လီ ကို စိတ္ ပူ ၿပီး ။ အ စာ ေၾက တဲ့ ဂ်ဲ လ္ မက္ ေဆး ၿပား သုံး ေလး ၿပား အ ထိ စား ခိုင္း ရ တာ လည္း ေန ့စဥ္ နဲ ့အ မွ် အ ၿမဲ လို လို ပါ ဘဲ။

ဆူ တာ ကို မ ႏွစ္ သက္ တဲ့ အ ေဖ ေၾကာင့္ ။ အ ေမ က ဒါ လီ ကို ဆုံး မ ရ တာ ပို လို ့ခက္ ခဲ ေန ခဲ့ ပါ တယ္ ။ ေရ ေသာက္ ရင္ လည္း အား ရ ပါး ရ နဲ ့အ လွ်င္ စ လို ေသာက္ တတ္ လို ့၊ တစ္ ခါ ေတာ့ ေဆး ရုံ ေရာက္ ခဲ့ ဘူး ရ ပါ တယ္ ။ အ ေမ က ေတာ့ ဒါ လီ ကို မိ ဘ စ ကား နား မ ေထာင္ တဲ့ အ တြက္ ။ ဒဏ္ ခတ္ ခံ ရ တာ လို ့ေၿပာ ပါ တယ္ ။
ထ မင္း စား ရင္း ၊ ထ မင္း နင္ ရာ က ေရ ကို အ လွ်င္ စ လို ေသာက္ မိ လို ့ေရ သီး သြား လို ့အ သက္ ရွဴ လမ္း ေၾကာင္း ပိတ္ ၿပီး ေဆး ရုံ ေရာက္ ခဲ့ ရ တာ ပါ ။

ေဆး ရုံ မ ေရာက္ ခင္ လမ္း မွာ တင္ ၊ ဒါ လီ မ်က္ ႏွာ ေတြ ၿပာ ႏွမ္း လာ လို ့၊ ရွိ သ မွ် ဘု ရား ဂုဏ္ ေတာ္ ေတြ ကို ၊ အ ေမ ရြက္ ဖတ္ ခဲ့ ရ တဲ့ အ ၿပင္ ၊ အ ေဖ ေရာ အ ေမ ပါ လြန္ စြာ စိတ္ ပူ ၊ စိတ္ ဒု ကၡ ၾကီး မား သြား ခဲ့ ၾက ရ ပါ တယ္။
အဲ ဒီ ထဲ က ဒါ လီ လည္း ၊ အ ရမ္း ကို ေၾကာက္ သြား ၿပီး ေရ ကို အ လွ်င္ စ လို မ ေသာက္ ရဲ ခဲ့ ေတာ့ ပါ ဘူး။ အ စား အ ေသာက္ ကို မွ် တ သင့္ တင့္ စြာ နဲ ့မ စား ေသာက္ တတ္ လို ့ၿဖစ္ ရ တာ ပါ ။
ဆ ရာ ၀န္ က ဒါ လီ ကို မ ေပါ့ ဆ ဖို ့၊ ေရ သီး တာ က ေရ နစ္ သူ နဲ ့တူ ေၾကာင္း ။ အ သက္ ရွဴ လမ္း ေၾကာင္း ပိတ္ ၿပီး အ သက္ ပါ ဆုံး ရွဴံး သြား ႏိုင္ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

အ ေဆာ့ မက္ တာ နဲ ့ပတ္ သက္ ၿပီး ။ ဒါ လီ က ကြ်မ္း ဘား က စား နည္း ကို အ ရမ္း ၀ါ သ နာ ပါ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ မိ ဘ ညီ အစ္ ကို ေမာင္ ႏွ မ ေတြ ထဲ မွာ ထူး ထူး ၿခား ၿခား ၀ါ သ နာ ပါ ခဲ့ သူ တ ဦး ၿဖစ္ ခဲ့ တာ မို ့အ ၿပင္း အ ထန္ ၊ အ လြန္ အ ကြ်ံ လုံ ့လ အား ထုတ္ ၿပီး က စား တတ္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ ရဲ ့အား က် မႈ ၊ ေမာင္ ႏွ မ ေတြ မ လုပ္ ႏိုင္ ခဲ့ တာ ကို လုပ္ ၿပ ႏိုင္ ခဲ့ လို ့စိတ္ ထဲ ဘ ၀င္ ၾကြ ခဲ့ မိ ပါ တယ္ ။ အ ၿပင္း အ ထန္ ေလ့ က်င့္ က စား တာ ကို သိ လို ့အ ေဖ နဲ ့အ ေမ က ဆူ ေတာ့ ။ အ ေဖ နဲ ့အ ေမ တို ့အ လစ္ မွာ ၊ ေမာင္ ႏွမ ေတြ အ လစ္ မွာ ကိုယ့္ အိပ္ ရာ ရွိ တဲ့ အိမ္ ေပၚ ထပ္ ဆီ သြား ၿပီး ။ ကြ်မ္း ဘား က စား တာ ကို အ ၿပင္း အ ထန္ ေလ့ က်င့္ ခဲ့ လို ့ေပါင္ ထိတ္ မ်က္ ခဲ့ ဘူး ပါ တယ္ ။ ေတာ္ ေတာ္ နဲ ့ၿပန္ မ ေကာင္း ခဲ့ ပါ ဘူး။
အ ေမ ပဲ ေဆး လိမ္း ေပး ရ ။ ေဆး လူး ေပး ရ ။ ေနာက္ ပိုင္း အ ေဖ ပါ တား ၿမစ္ ယူ ရ ပါ တယ္ ။ ကြ်မ္း ဘား က စား တာ က အ ခန္ ့မ သင့္ ရင္ ၊ ခႏၶာ ကိုယ္ ထိ ခိုက္ မွာ ကို အ ေဖ က စိုး ရိမ္ ပူ ပန္ ၿပီး ၊ တား ၿမစ္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

မိုး ေတြ ၀ုန္း ၀ုန္း ရြာ တဲ့ အ ခါ လို မ်ိဳး မွာ ။ ေရ ေပး ခ်ိဳး ဘို ့ခြင့္ ၿပဳ ေပး ရင္ ေတာ္ ေတာ္ နဲ ့မ ရပ္ ခ်င္ တာ က လည္း ဒါ လီ ပါ ဘဲ ။ ဒါ လီ ေၾကာင့္ လည္း က်န္ တဲ့ ေမာင္ ႏွ မ ေတြ ပါ မိုး ၀ုန္း ၀ုန္း ရြာ ခ်ိန္ ။ ေရ ခ်ိဳး ရ တဲ့ အ ခြင့္ အ လမ္း ပိတ္ ခဲ့ ရ ပါ တယ္ ။ ဒါ လီ ေခါင္း မာ ၿပီး လုပ္ တတ္ တဲ့ အ က်င့္ က လည္း အ ေအး မိ ၿပီး ဖ်ား တာ ပါ ဘဲ ။

အ ေဆာ့ မက္ ,အ အိပ္ မက္,အ စား မက္,စိတ္ တို တတ္ တဲ့ ဒါ လီ ကို ။ အ ေမ က ဘု ရား ေဟာ နိ ပတ္ ေတာ္ လာ ေတြ နဲ ့ ေၿပာ ဆို ဆုံး မ တတ္ ပါ တယ္ ။
အ ေမ ဆူ ရင္ မ ၾကိဳက္ တဲ့ ဒါ လီ က ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို စိတ္ က တို ၿပီး ။ အိမ္ ေပၚ ထပ္ တက္ ၿပီး ၊ ထ မင္း မ စား ဟင္း မ စား နဲ ့စိတ္ ေကာက္ တတ္ ပါ တယ္ ။ စိတ္ တို လြယ္ ေဒါ သ ၿဖစ္ လြယ္ တတ္ တဲ့ ဒါ လီ ကို ၊ အ သက္ ရွည္- က်န္း မာ စြာ ေန ထိုင္ ႏိုင္ ေရး အ တြက္ ၊ ၿမတ္ စြာ ဘု ရား က အ သက္ ရွည္ ေၾကာင္း တ ရား ၅ ပါး ကို ေဟာ ၾကား ေတာ္ မူ ခဲ့ ေၾကာင္း ေၿပာ ၿပ ပါ တယ္ ။
“အ သက္ ကို တဲ့-ရွည္ ေစ လို ” ဘယ္ လို ေန ထိုင္ ရ မယ္ ။ လိုက္ နာ ရ မယ္ ဆို တာ ကို လည္း ။
ဒါ လီ သ ေဘာ ေပါက္ နား လည္ ခဲ့ ရ ပါ ေတာ့ တယ္ ။

ၿမတ္ စြာ ဘု ရား ေဟာ ၾကား ေတာ္ မူ ခဲ့ သည့္ အ သက္ ရွည္ ေၾကာင္း တ ရား ၅ ပါး ။

၁။ သ ပၸါ ကာ ရီ ေဟာ တိ = မိ မိ ခႏၶာ ကိုယ္ ႏွင့္ မသင့္ ေလ်ာ္ ေသာ အ စား အ စာ ၊ အ ေန အ ထိုင္ ၊ အ ေအး အ ပူ ၊ ရာ သီ ဥ တု မ်ား ကို ေရွာင္ ၾကဥ္ ၍ ၊ သင့္ ေလ်ာ္ ေသာ အ စား အ စာ ၊ အ ေန အ ထိုင္ ၊ အ ေအး အ ပူ ဥ တု ရာ သီ မ်ား ကို မွီ ၀ဲ သုံး ေဆာင္ ၿပဳ လုပ္ ေန ထိုင္ ရ မည္။

၂။ သ ပၸါ ယ မ တၱံ ဇာ နာ ဘီ = သင့္ ေလ်ာ္ ေသာ အ စား အ စာ ၊ အ ေန အ ထိုင္ ၊ အ ပူ အ ေအး ဥ တု ရာ သီ မ်ား ကို မွီ ၀ဲ သုံး ေဆာင္ ၿပဳ လုပ္ ရာ မွာ လည္း ၊ မိ မိ ခႏၶာ ကိုယ္ ႏွင့္ မွ် တ ရုံ ၊ အ တိုင္း အ ရွည္ ပ ဏာ မ ကို သိ ၍ မွီ ၀ဲ သုံး ေဆာင္ ၿပဳ လုပ္ ေန ထိုင္ ရ မည္။

၃။ ပ ရိ ဏ တ ေဘာ ဇီ ၀ ေဟာ တိ = အ စား အ စာ မ်ား ကို မွီ ၀ဲ သုံး ေဆာင္ ေသာ အ ခါ ေၾက ခဲ က်က္ ခဲ ေသာ အ စာ ၾကမ္း မ်ား ကို ေရွာင္ ႏိုင္ သ မွ် ေရွာင္ ၍ ၊ ေၾက လြယ္ က်က္ လြယ္ ေသာ အ စား စာ တို ့ကို မွီ ၀ဲ သုံး ေဆာင္ ရ မည္ ။

၄။ သီ လ ၀ါ စ = သူ ့အ သက္ မ သတ္ ၿခင္း ၊ သူ ့ဥစၥာ မ ခိုး ၿခင္း ၊ သူ တစ္ ပါး သား သ မီး မ်ား ကို မ လြန္ က်ဴး ၊ မ ဖ်က္ ဆီး ၿခင္း ၊ လိ္မ္ ညာ ၍ မ ေၿပာ ၿခင္း ၊ အ ရက္ ေသ စာ မ ေသာက္ စား ၿခင္း စ ေသာ အ က်င့္ သီ လ ႏွင့္ ၿပည့္ စုံ ရ မည္။

၅။ က လ်ာ ဏ မိ ေတၱာ စ = စိတ္ ႏွ လုံး ကို ခ်မ္း ေၿမ့ ေစ တတ္ ေသာ မိတ္ ေကာင္း ေဆြ ေကာင္း ၊ သား ေကာင္း သ မီး ေကာင္း ၊ လင္ ေယာ က်္ား ေကာင္း ၊ ဇ နီး ေကာင္း မ်ား ႏွင့္ ၿပည့္ စုံ ရ မည္ ။ အ တူ တ ကြ ေန ထိုင္ ရ မည္ ။

(ဤ တ ရား ၅ ပါး ႏွင့္ ၿပည့္ စုံ သူ တို ့သည္ အ သက္ ရွည္ စြာ ေန ထိုင္ ရ မည္ ဟု ဗုဒၶ က ေဟာ ၾကား ခဲ့ ေၾကာင္း သိ ရွိ ရ ပါ ၏ )

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF