1 မန္းေလးျမဳိ႔ရဲ႕ ထင္ရွားတဲ႔အမွတ္အသား ဓါတ္္ေတာ္တုိက္
အေ၀းကေနလွမ္းျမင္ေနရပါတယ္။

2 မန္းေလးေတာင္အတက္လမး္က အခ်ဳိးအစားက်နတဲ႔ျခေသၤံၾကီးနွစ္ေကာင္

3 ရင္သားျဖတ္၍ လွဴဒါန္းခဲ႔ေသာ စႏၵမုခိ ဘီလူးမ နွင္႔သားသမီးတစ္စု

4 မနး္ေလးေတာင္ေျမြၾကီးႏွစ္ေကာင္သြားၾကည္႔ရေအာင္

5မန္းေလးေတာင္ေပၚမွဖူးျမင္ရေသာ ကုသုိလ္ေတာ္ႏွင္႔စႏၵာမုနိ

6 အေရွ႔ဘက္ကဖူးျမင္ရတဲ႔စႏၵာမုနိ

7 ကမၻာ႔အၾကီးဆုံးစာအုပ္မ်ားသိမ္းဆည္းထားရာ ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရားမွေက်ာက္စာတုိက္မ်ား

8မဟာေလာက မာရဇိန္ေက်ာက္ေတာ္ၾကီး

9 ျပန္လည္တည္ေဆာက္ထားေသာ မဟာအတုလေ၀ယန္ (အတုမရွိ)ေက်ာငး္ေတာ္

10 ေရႊေက်ာင္းၾကီးေရွးမူမပ်က္

(1)   မဟာမုနိရုပ္ရွင္ေတာ္

 

ရခုိင္ျပည္မွပင္႔ေဆာင္လာေသာဘုရားျဖစ္ျပီး မန္းေလးျမဳိ႔ေတာင္ျပင္ရွမး္ပြဲရပ္တြင္တည္ရွိပါသည္။

၄၅လမ္း ၈၁လမ္းနွင္႔၈၄လမး္ၾကားတြင္တည္ရွိပါသည္။

မဟာျမတ္မုနိ(သုိ႔မဟုတ္)ဘုရားၾကီး ဟု ေခၚတြင္ပါသည္။

ဘုရားအတြင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္မွသယ္ေဆာင္လာေသာ ေၾကးရုပ္ၾကီးမ်ားမွာထင္ရွားပါသည္။

ယုံၾကည္တတ္သူမ်ားက ေၾကးရုပ္ၾကီးမ်ား ၏ခႏၶာကိုယ္အစိပ္အပိုင္းမ်ားကုိလက္ျဖင္႔ပြတ္သပ ္၍

မနာမက်င္ေစဘုိ႔ ဆုေတာင္းတတ္ၾကပါသည္။

၄င္းေၾကးရုပ္ၾကီးမ်ားအနီးတြင္ ၾကီးမားေသာေၾကးစည္ႏွင္႔ ေၾကးေမာငး္ၾကီးကို ေတြ႔နုိင္ပါသည္္။

ဘုရား၏ေတာင္ဘက္တြင္ အာနႏၵာဘုရားကုိ ၀င္ေရာက္ဖူးေမ်ာ္နုိင္ပါေသးသည္။

နံနက္ေလးနာရီမထုိးမီတြင္ နရည္းေရကင္းတီးလုံးမ်ားျဖင္႔့ မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရဆက္ကပ္၍ သက္ရွိတစ္ဦးကဲ႕သို႔ မ်က္ႏွသစ္ေတာ္မူ ျခငး္သည္ထူးျခားထင္ရွားပါသည္။

ျမဳိ႔ခံမ်ားနွင္႔ ဧည္႔သည္ေတာ္မ်ားသည္ ၄င္းအခ်ိန္မီေအာင္သြားေရာက္ကုသိုလ္ယူေလ႔ရွိၾကပါသည္။

ဘုရားၾကီးေျမာက္ေစာငး္တန္း၏ အေရွ႔ဘက္ျခမး္တြင္နံနက္မ်က္ႏွာသစ္ေတာ္ေရဆက္ကပ္ခ်ိန္တြင္

အသုံးျပဳရန္အတြက္သနပ္ခါးမ်ား ေသြးေသာ ေက်ာက္ျပင္ၾကီးမ်ား ထားရွိပါသည္။

ဘုရားဖူးလာသူမ်ားသည္ သနပ္ခါးမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ၀င္ေရာက္ေသြး၍ ကုသို္လ္ယူနုိင္ပါသည္။

(အကယ္၍ မ်က္သစ္ေတာ္ေရဆက္သခ်ိန္အမွီအေရာက္သြားလုိပါက 78လမ္းတြင္ရွိ ဂရိတ္ေ၀ါလ္ဟုိတယ္တြင္တည္းမည္ဆုိပါလွ်င္ ေတာင္ဘက္သုိ႔ (၂)ျပခန္႔ လမ္းေလ်ာက္သြားရုံျဖင္႔ ဘုရားၾကီးသုိ႔ေရာက္နုိင္ပါသည္။)

(2)   မန္းေလးျမဳိ႔၏ေျမာက္ဘက္ ဥပုဒ္ေတာ္ရပ္ကြက္တြင္ မႏၱေလးေတာင္ေတာ္တည္ရွိပါသည္.။

မန္းေလးျမဳိ႔၏သေကၤတတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

မန္းေလးေတာင္ေပၚတြင္ အခ်ိဳးအစားက်နေသာ ေျမြၾကီးနွစ္ေကာင္ရုပ္ထုရွိပါသည္။

“မန္းေလးေတာင္ ေျမြၾကီးႏွစ္ေကာင္ သြားၾကည္႔ရေအာင္” ဆုိေသာစာသားေလးသည္

မန္းေလးေတာင္ကို သြားေအာင္ဆြဲေဆာင္ေသာသီခ်င္းေလးျဖစ္ပါသည္။

ရေသ႔ၾကီးဦးခႏၱီ၏ ၾကဳိးပမး္အားထုတ္မူ႔ေၾကာင္႔ ပိုမုိစည္ပင္လာျခငး္ျဖစ္ပါသည္။

မန္းေလးေတာင္ေပၚသုိ႔ တက္ေသာကားလမး္ေပါက္ေသာေၾကာင္႔ေတာင္ေပၚသုိ႔လြယ္ကူစြာ

တက္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္နုိင္ပါသည။္

မန္းေလးေတာင္ကား အတက္လမ္းအစတြင္ ကုသိႏၷာရုံ အင္ၾကင္းေတာဘုရားကို ၀င္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္နုိင္ပါသည္။

 

အကယ္၍ေစာငး္တန္းမွေန၍လမး္ေလ်ာက္တက္မည္ဆုိပါကလည္း ရနုိင္ပါသည္။

ေစာင္းတန္းမွလမ္းေလ်ာက္တက္မည္ဆုိပါက “ေျခရာေတာ္”” ဗ်ာဒိတ္ေပး””အလယ္ပစၥယံ”စိုင္တေမာ႔ “

တုိ႔ကုိ အစဥ္အတုိင္းေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ျပီး အထက္ပစၥယံမေရာက္မီလမ္းတြင္ ဘုရားျဖစ္စဥ္

ကုိေဖာ္ျပထားေသာရုပ္ထုမ်ားႏွင္႔က်န္စစ္သား၏လွံရာမ်ားကုိ ေတြ႔ျမင္နုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

မန္းေလးေတာင္အေပၚဆုံးပစၥယံမွေန၍မန္းေလးျမဳိ႔ၾကီးကို ေလးဘက္ေလးတန္မွ စီးမုိးၾကည္႔နုိင္ပါသည္။

အေရွ႔ဘက္ရွမး္ရုိးမအလွ ၊အေနာက္ဘက္ ဧရာ၀တီျမစ္မင္း(ေနသာ၍ၾကည္လင္ေသာေနမ်ားတြင္

မင္းကြန္းေဒသရွိ ပုထုိးေတာ္ၾကီးကိုပင္ ခပ္ေရးေရးေလးျမင္ေတြ႔နုိင္ပါသည္)ႏုိင္ငံျခားသားအမ်ားစုကမူ ညေနခင္းေန၀င္ခ်ိန္ကို ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ေပၚမွေန၍တက္ေရာက္ရူ႔စားတတ္ၾကပါသည္။

မန္းေလးေတာင္အဆင္းလမ္းတြင္ ေညာင္ျမစ္ၾကီးတစ္ခု မွထုလုပ္ထားေသာ ဆင္းတုေတာ္တစ္ဆူကုိ

ဖူးေမွ်ာ္နုိင္ပါသည္။

မန္းေလးေတာင္ေျခတြင္ မန္းေလးဘုိးဘုိးၾကီးနတ္နန္းရွိပါသည္။

မန္းေလးျမဳိ႔တြင္ေနထုိင္ေသာသူမ်ားအနက္ယုံၾကည္ေသာသူမ်ားသည္ရွင္ျပဳမဂၤလာလုပ္ေသာအခါတြင္

ျဖစ္ေစ၊ကား၊ဆုိင္ကယ္အစရွိေသာစက္တပ္ယာဥ္မ်ား၀ယ္ယူျပီးသည္ျဖစ္ေစ ဘုိးဘုိးၾကီးနန္းသို႔

လာေရာက္၍နတ္ျပေလ႔ရွိပါသည္။

 

မႏၱေလးေတာင္ေျခတြင္ရွိေသာ ေအာက္ပါေနရာမ်ားသုိ႔လည္း သြားေရာက္လည္ပါတ္နုိ္င္ပါေသးသည္။

(က) စက်င္ေက်ာက္တစ္လုံးထဲထုဆစ္ထားေသာ မဟာေလာကမာရဇိန္ (ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရား)

ကို၀င္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္နုိင္ပါသည္။

ၾကီးမား၍အခ်ိဳးအစားက်နေသာ ေက်ာက္ဆငး္တုဘုရားၾကီးျဖစ္ပါသည္။

မန္းေတာင္ေျခအနီးတစ္၀ုိက္တြင္ရွိေသာေရွးက ဓမၼသဘင္ဆင္ယင္က်င္းပခဲ႔ေသာ

သုဓမၼာဇရပ္ၾကီးမ်ား။

(ခ) ထူးျခားေသာ ဂူေစတီငယ္မ်ား၀န္းရံထားေသာစႏၵာမုနိဘုရား၊

(ကေနာင္မင္းသားသည္ ျမငး္ကြန္းျမင္းခုန္တုိ္င္အေရးအခင္းတြင္ လုပ္ၾကံခံရေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။)

(ဂ) ကမၻာအၾကီးဆုံးစာအုပ္ဟုတင္စားထားသည္႕ေက်ာက္စာခ်ပ္မ်ားထားရွိရာ ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရား

အတြင္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီသည္႔တုိင္ေအာင္ရွင္သန္လ်က္ရွိေသာ ခေရပင္ၾကီးမ်ားကို

ျမင္ေတြ႔နုိင္ပါသည္။

(ဃ)ကုသုိလ္ေတာ္ဘုရားမွထြက္၍ ေတာင္ဘက္အတုိငး္တည္႔တည္႔သြားပါက

မဟာအတုလေ၀ယန္(အတုမရွိ)ေက်ာင္းေတာ္ကုိေတြ႔နုိင္ပါသည္။

ဒုတိယကမ ၻာအျပီးတြင္ နံံရံေလးဘက္သာ က်န္ရွိခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္တြင္

ေရွးမူ   မပ်က္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

အမ်ားအေခၚမွာ အတုမရွိ ေက်ာငး္ျဖစ္ပါသည္။

(င)အတုမရွိေက်ာငး္အေရွ႔တည္႔တည္႔တြင္မူ မင္းတုနး္မင္း၏နန္းေတာ္ကုိ   ေက်ာငး္အျဖစ္ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းထားေသာ ေရွးသစ္သားပန္းပုလက္ရာမ်ားျဖင္႔ ဆင္ယင္အပ္ေသာ ေရႊေက်ာင္းၾကီးတုိ႔ကုိ ၀င္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ေလ႔လာနုိင္ပါသည္။

(အထက္ပါေနရာမ်ားကုိ သြားေရာက္ပါက ေက်ာက္ေတာ္ၾကီးဘုရားမွလြဲ႔၍က်န္ေနရာမ်ားတြင္ ကင္မရာအခြန္ ဗီြဒီရုိကင္မရာအခြန္မ်ားေပးေဆာင္ရပါသည္။

ေရႊေက်ာင္းၾကီးနွင္႔ အတုမရွိေက်ာင္းတုိ႔ကို ၀င္ေရာက္ပါကလည္း ၀င္ေၾကးေပး၍၀င္ေရာက္ရပါသည္)

11 မန္းေလးေတာင္နွင္႔က်ဳံးျမင္ကြငး္

12 စိန္ဘုရားျမဘုရားကိန္း၀ပ္ရာ ေရႊက်ီးျမင္ဘုရား

 

13 စိန္ဘုရားျမဘုရား ကိန္း၀ပ္စံပယ္ေတာ္မူရာအတြငး္ေက်ာငး္ေဆာင္

14မဟာေလာကရံသီ အိမ္ေတာ္ရာေစတီ

15မဟာမုနိရွပ္ရွင္ေတာ္…………….(ဘုရားၾကီး)

16ဘုရားၾကီးမွ ေၾကးရုပ္မ်ား

17 မန္းေလး ကန္ေတာ္ၾကီး (တက္သိမး္အငး္)အလွ

`(3)      မန္းေလးျမဳိ႔အေရွ႔ဘက္ ပုသိမ္ၾကီးျမဳိ႔နယ္တြင္တည္ရွိေသာ ရန္ကင္းေတာင္ေတာ္

သည္လည္းသြားေရာက္သင္႔ေသာ္ေနရာျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္ေပၚအေရာက္ကားျဖင္႔တက္နုိင္ျပီး ငရံ႕မငး္ႏွစ္ေကာင္ကိန္း၀ပ္စံပယ္ေသာ

ဂူအတြငး္သုိ႔ သက္ဆင္းဖူးေမွ်ာ္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(မႏၱေလးျမဳိ႔တြင္မုိးေခါင္ပါက ၄င္းဂူအတြင္းမွငရံ႕မငး္တုိ႔ကိုပင္ေဆာင္၍အပူေဇာ္ခံပါကမုိးရြာသည္

ဟုမန္းေလးသူမန္းေလးသားမ်ားကယုံၾကည္ပါသည္)

ေက်ာက္ပန္းဆြဲမ်ားျဖင္႔လွပေသာ သဘာ၀လူိဏ္ဂူျဖစ္ပါသည္။

(၄)        မန္ေလးျမဳိ႔ေျမာက္ျပင္ ပုလဲေငြေရာင္ရပ္ရွိ ၈၁လမ္း ၂၀-၂၁လမ္းၾကားရွိ ဘုရားနီနွင္႔ေဘာင္းေတာ္က်ဘုရား။

(၅)        ၂၄လမ္း -၈၂-၈၃ၾကား ျပည္ၾကီးက်က္သေရအရပ္ရွိ ေရႊက်ီးျမင္ဘုရား

(၆)        ၈၇-၈၉ၾကား ၂၇လမး္ရွိ ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးသမုိငး္တြင္ ေနသူရိန္အစည္းအေ၀းၾကီးက်င္းပခဲ႔ေသာ

၁၄ခန္းဇရပ္ရွိရာ အိမ္ေတာ္ရာဘုရား။

(၇)        ၃၀-၃၁လမ္းၾကား ၈၅လမ္း တြင္တည္ရွိေသာ မဟာသက်သီဟ (စၾကၤာသီဟ)တုိ႔မွာသြားေရာက္ဖူးေမ်ာ္သင္႔ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။

(၈)        ယခုအခ်ိန္အထိမပ်က္မစီးဘဲက်န္ရွိေနေသာ

မန္းေလးနုန္းျမဳိ႔ရုိး ႏွင္႔ ျပႆဒ္မ်ား ၊မန္းေလးက်ဳံးေတာ္ကို ေတြ႔ုျမင္နုိင္သည္႔အျပင္

နန္းေတာ္တြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္၍ျပန္လည္တည္ေဆာက္ထားေသာနန္းျမင္႔ေမွ်ာ္စင္ နန္းေတာ္ ႏွင္႔

နန္းေဆာင္မ်ား

ေရွးမူမပ်က္ရွိေနေသာ ပဟုိရ္စင္ႏွင္စြယ္ေတာ္စင္ မ်ားအျပင္မင္းညီမင္းသားမ်ားေဆာ႔ကစားခဲ႔ၾကေသာ

ဘုတ္တလုပ္ကန္ကိုလည္း လည္ပတ္ၾကည္႔ရူ႕နုိင္ပါသည္။

(နန္းေတာ္အတြင္းသုိ႔၀င္ေရာက္လုိပါက ၁၉လမ္းႏွင္႔ ၆၆အေရွ႔က်ဳံးလမ္းတြင္ရွိေသာ

နနး္ေရွ႔တံခါးမွသာ၀င္ခြင္႔ရနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အတြင္းသုိ႔ေခတၱ၀င္ေရာက္သူမ်ား၏မွတ္ပုံတင္ကုိ ဂိတ္အ၀င္၀တြင္ေပးထားခဲ႔ရပါသည္။)

(၉)       မနး္ေလးျမဳိ႔အေနာက္ဘက္တြင္ရွိေသာ ဧရာ၀တီျမစ္ေန၀င္ခ်ိ္န္သည္လည ္း   သြားေရာက္ၾကည္႔ရု႔သင္႔ေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

(၁၀)      မန္းေလးျမဳိ႔ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ ယခင္တက္သိမး္အငး္ကုိ ယခုအခါတြင္

မန္းေလးကန္ေတာ္ၾကီးအျဖစ္ေျပာငး္လဲထားျပီး ျပည္ၾကီးမြန္ေဖာင္ေတာ္ကို ထားရွိပါသည္။

သစ္ပင္ပန္းမာလ္မ်ားျဖင္႔စိမ္းစုိ၍သာယာေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္၍ အပန္းေျဖရန္သြားေရာက္သင္႔ေသာေနရာတြင္ပါ၀င္ပါသည္။

18 စြယ္ေတာ္ေစတီ(မႏၱေလး)

19 နာမယ္ေက်ာ္ေတာင္သမန္နဲ႔ဦးပိန္တံတား

20ဧရာ၀တီျမစ္နံေဘးက ေရႊၾကက္က် ေစတီ

21 စစ္ကုိင္းေတာင္

23 ေရႊအဆင္းနဲ႔ေကာငး္မူ႔ေတာ္

24 မငး္ကြနးပုထုိးေတာ္ၾကီး

25 ျမသိန္းတန္ေစတီေတာ္

26 ျပည္ေတာ္ခ်စ္ဘုရား (ျပင္ဦးလြင္)

မႏၱေလးျမဳိ႔ ပါတ္၀န္းက်င္အနီးတစ္၀ိုက္ထင္ရွားေသာေနရာမ်ား

 

မႏၱေလးကိုဗဟုိျပဳ၍သြားလာနုိင္ေသာေနရာမ်ားမွာ

(1)   မနး္ေလးျမဳိ႔ေတာင္ဘက္တြင္ရွိ  စြယ္ေတာ္ပြားေစတီ၊

(2)   ေတာင္ျမဳိ႔(ခ)အမရပူရျမဳိ႔တြင္တည္ရွိေသာ

ေတာင္သမန္အင္း ဦးပိန္တံတားႏွင္႔ပုထုိးေတာ္ၾကီးဘုရား

ေရႊၾကက္ယက္ေရႊၾကက္က် ဘုရား

(3)   စစ္ကိုင္းေတာင္မွေစတီပုထုိးမ်ား

(4)   ေကာင္းမူ႔ေတာ္ဘုရား

(5)   မင္းကြန္း ေဒသမွ ေခါင္းေလာင္းၾကီး ၊ပုထုိးေတာ္ၾကီးနွင္႔ျမသိန္းတန္ဘုရား

(6)   အင္း၀ မွ မယ္ႏုအုတ္ေက်ာငး္ ဗားကရာေက်ာင္းတုိက္

(7)   ျပင္ဦးလြင္ မွ ျပည္ေတာ္ခ်စ္ဘုရား၊ပြဲေကာက္ေရတံခြန္၊ပိတ္ခ်င္းေျမာင္သဘာ၀လွဳိဏ္ဂူ၊

ရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္တုိ႔ကိုသြားေရာက္လည္ပတ္နုိင္ပါသည္။

 

သြားေရာက္လည္ပါတ္မည္ဆုိပါက နံနက္ေစာေစာတြင္ေရႊၾကက္ယက္ ေရႊၾကက္က် ဘုရားကို အရင္၀င္ျပီးပါက မနက္ပုိင္းတြင္ေကာငး္မူ႔ေတာ္ေစတီကိုသြားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္သင္႔ပါသည္။

ေကာငး္မူေတာ္မွအျပန္ ဆင္မ်ားရွင္ဘုရား၀င္ဖူးျပီးပါက စစ္ကုိင္းေတာင္ေပၚရွိ သီတဂူေစတီ ၊ဥမင္သုံးဆယ္၊ဥမင္ကိုးဆယ္ႏွင္႔ဆြမ္းဦးပုညရွင္ဘုရားသုိ႔သြားေရာက္ဖူးေမ််ာ္ျပီး အျပန္တြင္

ေတာင္သမန္အငး္ကို၀င္ေရာက္ အပန္းေျဖနုိင္ပါသည္။

(တစ္ေန႔ခရီးျဖစ္ပါသည္)

အခ်ိန္ရ၍သြားလုိပါက အငး္၀ရွိမယ္ႏုအုတ္ေက်ာင္းသုိ႔သြားေရာက္ျပီးအျပန္တြင္တံတားဦးလမ္းခြဲမွတစ္ဆင္႔

ေက်ာက္ဆယ္ျမဳိ႔အေနာက္ဘက္ေျခာက္မုိင္အကြာတြင္ရွိေသာ

တမုတ္ေရႊအင္ပင္ႏွင္႔ ရွင္ပင္ဆပ္သြား (သုံးဆင္႔ဘုရား)တုိ႔၀င္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ျပီးအျပန္တြင္

စဥ္႔ကိုင္အနီးတြင္ရွိေသာ ေပၚေတာ္မူဘုရားႏွင္႔ ပုလိပ္အနီးတြင္ရွိ ေျမြဘုရားတုိ႔ကို၀င္ေရာက္

ဖူးေမ်ွွာ္ျပီး အျပန္တြင္ စြယ္ေတာ္ပြားေစတီသုိ႔၀င္ေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ပါက လမး္သင္႔ပါ၏။

(တစ္ေန႔ခရီး)

မငး္ကြန္းေဒသသုိ႔သြားေရာက္လုိပါက ေမာ္ေတာ္ျဖင္႔သြားမည္ဆုိပါက မရမး္ျခံဆိပ္ကမး္သို႔သြားေရာက္၍

ေမာ္ေတာ္စီးရပါမည္။(တစ္ေနကုန္မည္ျဖစ္ပါသည္)

အကယ္၍ ေမာ္ေတာ္ကားျဖင္႔သြားမည္ဆုိပါက စစ္ကိုင္းအသြားလမး္နွင္႔အတူတူျဖစ္၍ ေတာင္သမန္အင္း၊ေရႊၾကက္ယက္တုိ႔ကို မ၀င္ဘဲမင္းကြန္းသုိ႕အရင္သြား၍အျပန္မွသာ စစ္ကိုင္းေတာင္

ေပၚသုိ႔သြားျပီးလွ်င္ ညေနပုိင္းမွ ေကာင္းမူ႔ေတာ္သုိ႔သြားေရာက္သင္႔ပါသည္။

ေမာ္ေတာ္ျဖင္႔သြားေရာက္ပါက စတင္သြားကတည္းပင္ လူအုိရုံဆိပ္တြင္ဆင္းမည္ဟုေျပာထားရပါမည္။

အကယ္၍ မင္းကြန္းဆရာေတာ္၏ တိနိေက်ာင္းေလွဆိပ္တြင္ဆင္းမည္ဆုိပါက ပုထုိးေတာ္ၾကီး  ျမသိန္းတန္ဘုရားမ်ား ရွိရာေနရာနွင္႔အလွမး္ေ၀းပါသည္။

လူအုိရုံဆိပ္တြင္ဆင္း ျမသိနး္တန္း ပုထုိးေတာ္ၾကိး ေခါငး္ေလာင္းၾကီးတုိ႔ကုိ လွည္႔လည္ၾကည္႔ရူျပီးမွာသာ

ဆရာေတာ္ဘုရား ၏ ေက်ာင္း မုိးမိတ္ကုန္းေျမသုိ႔ႏြားလွည္းငွား၍စီးျပီးလ်င္ ၄င္းေလွဆိပ္မွေန၍ မန္းေလးသုိ႔ျပန္လာလွ်င္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

(တစ္ေန႔ခရီးျဖစ္ပါသည္)

 

မနက္ပုိင္းတြင္ ေရႊက်ီးျမင္႔ ဘုရားနီ အိမ္ေတာ္ရာ သက်သီဟဘုရားႏွင္႔

မဟာမုနိဘုရား ကုိသြားေရာက္ဖူးေမ်ာ္ ညေနပုိင္းတြင္ တက္သိမ္းအင္းတြင္

ထမင္းစားရင္းအပန္းေျဖနုိင္ပါသည္။

ညေန ေနခ်ဳိခ်ိန္တြင္ ၄၁ လမး္ ကန္ပါတ္လမ္းရွိ ေပၚေတာ္မူဘုရားသုိ႔သြားေရာက္၍ ဧရာ၀တီျမစ္အလွကုိ ခံစားနုိင္ပါသည္။.

 

မန္းေလးေတာင္သုိ႔သြားေရာက္ေသာေန႔တြင္မွာသာ ေတာင္ေျခရွိဘုရားမ်ားျဖစ္ေသာ

ေက်ာက္ေတာ္ၾကီး စႏၵာမုနိ ကုသုိလ္ေတာ္ အတုမရွိ ေရႊေက်ာင္းၾကီးတုိ႔ကို အစဥ္အတုိင္းဖူး၍

အျပန္တြင္နန္းတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ေလ႔လာနုိင္ပါသည္။

နနး္တြင္းမွအျပန္မွသာ ရန္ကင္းေတာင္သုိ႔ သြားသင္႔ပါသည္။

ရန္ကင္းေတာင္မွအျပန္တြင္ ေရတံခြန္ေတာင္သို႔အသြားလမ္းမွ ပတ္၍ျပန္မည္ဆုိပါက

ေအာင္ပင္လယ္ ေဒသ၏ စိမး္လန္းစုိေျပေသာျမင္ကြငး္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(တစ္ရက္ခရီး)

ျပင္ဦးလြင္သုိ႔ သြားလုိပါက မန္းေလးမွာကားစင္းလုံးငွားပါက ကုန္က်စရိတ္အနည္းငယ္ပုိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဗ်ဳးပြဳိင္႔ကုိ ခံစားနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္၊

အတက္တြင္ ျပည္ေတာ္ခ်စ္ဘုရားသို႔သြား ၄ငး္မွ ပိတ္ခ်င္းေျမာင္သုိ႔အရင္သြား

အျပန္တြင္ပြဲေကာက္ေရတံခြန္သုိ႔သြား။

၄င္းမွအျပန္တြင္ တရုပ္ဘုံေက်ာငး္နွင္႔ ရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္နွင္တုိင္းရင္းသားေက်းရြာသုိ႔သြားနုိင္ပါသည္။

ေန႔ခ်င္းျပန္ဆုိပါက ပင္ပန္းျပီး တစ္ေနရာကိုခဏသာေနုနုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

တစ္ညအိပ္ပါက ပုိမုိ႔သင္႔ေတာ္ပါသည္။

တစ္ညအိပ္မည္ဆုိပါက မန္းေလးမွေမျမဳိ႔သုိ႔အငွားကားျဖင္႔တက္၍ ေမျမဳိ႔ေရာက္မွ

ျပည္ခ်စ္ဘုရား၊ေပြးေကာက္ေရတံခြန္ ႏွင္႔ပိတ္ခ်င္းေျမာင္ တစ္ရက္

တရုပ္ဘုံေက်ာင္း တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ နွင္႔ ရုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္တစ္ရက္ သြားေရာက္လည္ပါတ္ပါက

ေနရာအနွံ႔ေရာက္နုိင္ပါသည္။

 

ကိုေပါက္လမး္သလားေနသည္

(1-9-2012)

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။