စပိန္သတင္းစာမ်ားက ဦးေဇာ္ေအာင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္မႈ၊ ရဲ၀ံ့မႈမ်ားကို တခမ္းတနား ေဖာ္ျပခဲ့သလို
ျမန္မာ့သတင္း မီဒီယာမ်ားကလည္း လူသားခ်င္း စာနာမႈျဖင့္ စြန္႔စားခဲ့ေသာ ၎၏စိတ္ထားႏွင့္ လုပ္ရပ္ကို
အေလးထား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔က ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္လွသည့္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအား သက္စြန္႔ဆံဖ်ား ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာသေဘၤာ ကပၸတိန္ ဦးေဇာ္ေအာင္အား ႏိုင္ငံတကာမွ တေလးတစား ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။ စပိန္သတင္းစာမ်ားက ဦးေဇာ္ေအာင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွန္ကန္မႈ၊ ရဲ၀ံ့မႈမ်ားကို တခမ္းတနား ေဖာ္ျပခဲ့သလို ျမန္မာ့သတင္း မီဒီယာမ်ားကလည္း လူသားခ်င္း စာနာမႈျဖင့္ စြန္႔စားခဲ့ေသာ ၎၏စိတ္ထားႏွင့္ လုပ္ရပ္ကို အေလးထား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ဇြန္လ(၉)ရက္ေန႔က စပိန္ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ကမ္းလြန္မွ ကီလိုမီတာ (၅၅၀)အကြာမွ ရြက္ေလွတစ္စင္းထံမွ အေရးေပၚ အကူအညီ ေတာင္းခံသည့္ SOSသတင္းေပးပို႔မႈကို MTM Princess သေဘၤာေပၚမွ ဖမ္းယူရရွိခဲ့သည္။ သေဘၤာသား (၂၂)ဦးအနက္ ကပၸတိန္ အပါအ၀င္ ျမန္မာသေဘၤာသားခ်ည္း (၂၁)ဦး လုိက္ပါလာေသာ MTM Princessသည္ အဆိုပါ သတင္းေပးပို႔မႈကို ရရွိၿပီးေနာက္ သေဘၤာကပၸတိန္ ဦးေဇာ္ေအာင္က ယင္းဒုကၡသည္မ်ားအား ကယ္တင္ရန္ သေဘၤာသားမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့သလုိ သေဘၤာကုမၸဏီသို႔လည္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ ကုမၸဏီထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိေသာအခါ မာရွယ္လ္ကၽြန္းႏုိင္ငံ အလံလႊင့္ထူထားေသာ MTM Princessသည္ ေဘးေတြ႕ေနသည့္ အေပ်ာ္စီး အပမ္းေျဖရြက္ေလွ Octogonထံသို႔ ဦးတည္ခုတ္ေမာင္းခဲ့ေလေတာ့သည္။

ယင္းရြက္ေလွေပၚတြင္ ၿဗိတိန္မွ အပမ္းေျဖခရီး ထြက္လာေသာ စံုတြဲႏွစ္တြဲ လိုက္ပါလာခဲ့ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ရာသီဥတုတြင္ ရြက္ေလွနစ္ျမဳပ္ခါနီး အေျခအေန ႀကံဳေနျခင္းေၾကာင့္ SOSအကူအညီ ေတာင္းခံမႈကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေဇာ္ေအာင္သည္ SOSေၾကညာခ်က္ကို လက္ခံရရွိခ်ိန္တြင္ မူလထုတ္လႊင့္သည္ထက္ (၃)နာရီ ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုေနရာသို႔ ေရာက္ေအာင္သြားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ MTM Princessသည္ Octagonႏွင့္ ေရမိုင္(၉)မိုင္ အကြာသို႔ ေရာက္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပင္းထန္ေသာ ေလမုန္တိုင္းႏွင့္ လိႈင္းမ်ားေၾကာင့္ လွမ္းျမင္ရေသာ အေနအထားသည္ ေရမိုင္(၇)မိုင္ထက္ မပိုခဲ့ေပ။ Octagon၏အထက္ ေ၀ဟင္တြင္ ကမ္းေျခေစာင့္ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္းက ၀ဲပ်ံေနခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္းထန္လွသည့္ ရာသီဥတုေၾကာင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကယ္တင္ႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သည္ MTM Princessကပၸတိန္ ဦးေဇာ္ေအာင္ထံတြင္သာ က်ေရာက္လာခဲ့သည္။

ဦးေဇာ္ေအာင္သည္ ပထမတစ္ႀကိမ္ Octagonနားသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လိႈင္းမ်ား၏ ပုတ္ထုတ္မႈေၾကာင့္ အဆင္မေျပဘဲ ေရယာဥ္ႏွစ္စင္း ကြာထြက္သြားခဲ့သည္။ MTM Princessမွ သေဘၤာသားမ်ားသည္ အဖြဲ႕(၃)ခုခြဲကာ ရြက္ေလွအား ဆိုင္းႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဆြဲထားႏိုင္ရန္ အင္တိုက္အားတိုက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ပထမတစ္ႀကိမ္ ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳး (၄)ဦးအား ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္လွသည့္ ပင္လယ္ျပင္ႀကီးထဲတြင္ မထားခဲ့ႏုိင္ေသာ ဦးေဇာ္ေအာင္ႏွင့္ သေဘၤာသားမ်ားသည္ မဆုတ္မနစ္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ေနာက္ဆံုးရလဒ္အျဖစ္ အသက္(၅၈)ႏွစ္အရြယ္ အသက္အႀကီးဆံုး ဒုကၡသည္ကို ၎တို႔သည္ MTM Princessသို႔ ဦးစြာဆြဲတင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ က်န္ရွိသူ (၃)ဦးလံုးအား ေအာင္ျမင္စြာ ကယ္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ MTM Princessမွ သူရဲေကာင္းတစ္စု၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို ကမ္းေျခေစာင့္ ရဟတ္ယာဥ္က ေတာက္ေလွ်ာက္ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒုကၡသည္အားလံုး လံုၿခံဳသြားေၾကာင္း ေသခ်ာခ်ိန္တြင္ ကမ္းေျခသို႔ ပ်ံသန္းထြက္ခြာသြားေတာ့သည္။ ဒီဗြန္တြင္ ေနထိုင္သည့္ မိုက္ခ္အာႏိုးလ္၊ ဘာဘရာအာႏိုးလ္၊ မစ္ဒ္လန္းစ္မွ ေဒးဗစ္ဂၽြန္ဆန္ႏွင့္ အန္ဂ်ယ္လာဂၽြန္ဆန္တို႔ (၄)ဦးလံုး MTM Princessႏွင့္အတူ ေဘးမသီရန္မခ ကမ္းေျခသို႔ ျပန္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း Octagonရြက္ေလွကိုမူ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ဇြန္လကုန္က ရန္ကုန္သို႔ ျပန္ေရာက္လာသည့္ ကပၸတိန္ ဦးေဇာ္ေအာင္အား မိသားစုက ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ အဏၰ၀ါေရျပင္တြင္ သူရဲေကာင္းဆန္ဆန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ပုလဲႏွင့္ငါးလုပ္ငန္း ကပၸတိန္ေဟာင္းက ယခုလုပ္ရပ္သည္ ၎၏တာ၀န္ဟု ခံယူထားေၾကာင္း၊ MTM Princessမွ သေဘၤာသားမ်ားအားလံုး ၎ႏွင့္ လက္တြဲညီညီ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ယခုစြမ္းေဆာင္မႈမ်ိဳး ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသည္ (၁၉၉၆)ခုႏွစ္ကတည္းက အရာရွိတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး MTM Princessသည္ ၎တာ၀န္ယူသည့္ ဒုတိယေျမာက္ သေဘၤာျဖစ္သည္။ မိခင္ျဖစ္သူ၏ ဂုဏ္ယူ၀မ္းသာစြာ ႀကိဳဆိုမႈကို ခံယူခဲ့ရသည့္ ကပၸတိန္က မိမိတို႔၏ လူသားခ်င္း စာနာမႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈအတြက္ ၾကည္ႏူးမိေၾကာင္း၊ ထိုႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက မည္သို႔ဂုဏ္ျပဳမည္ဆိုေသာ အခ်က္အား မစဥ္းစားခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ Octagonကိစၥသည္ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ား၏ ပင္လယ္ျပင္တြင္ စြန္႔စားကယ္တင္မႈမ်ားအနက္ ပထမဆံုး မဟုတ္ေခ်။ တရုတ္ေတာင္ပင္လယ္တြင္ နစ္ျမဳပ္ေနသည့္ ဗီယက္နမ္ ငါးဖမ္းေလွ တစ္စင္းမွ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးကိုလည္း ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ား ကယ္တင္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Octagon ကိစၥမွာမူ ႏုိင္ငံတကာမွ ျမန္မာ့သတၱိကို အေလးအနက္ထား အသိအမွတ္ျပဳေစမည့္ ႀကီးက်ယ္ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ပင္လယ္ကူး သေဘၤာသားမ်ားအဖြဲ႕ႀကီးမွ ဦးစိုးမင္းေအာင္က MTM Princessမွ ျမန္မာသေဘၤာသားမ်ားသည္ ျမန္မာကို ကမာၻသိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ျပခဲ့ေၾကာင္း ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

About lu ta lone

lu ta lone has written 261 post in this Website..