မနက္လင္းကတည္းက က်ေနာ္ သြားရမည့္ ခရီးအတြက္ အစီအစဥ္မက်နမွာကို ရင္ေမာေနမိ၏။

ဘိလပ္ေျမအိတ္ႏွင့္ ၂၀ႏွင့္ ဖိုင္ဘာခံု ၁၀လံုးမွာ မေန႔ကတည္း ပို႔ခိုင္းထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ စိတ္ေအးေနရေသာ္လည္း ဗီရိုမွာ ယေန႔မွ ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ကို ဒီေန႔မနက္မွ

လာသယ္ရန္မွာထားရသည္။ က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႕မွာ မနက္ရွစ္နာရီတြင္ ကူးဆိပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း သို႔သြားၾကမည္ျဖစ္၏။ သြားၾကရမည့္ အေၾကာင္းမွာ mandalay gazatte

အြန္လိုင္းသံုးစြဲသူမ်ားအဖြဲ႕မွ လွဴဒါန္းေသာ ဗီရိုတစ္လံုး ဘိလပ္ေျမ ၂၀အိတ္ ဖိုင္ဘာခံု ၁၀လံုးႏွင့္အတူ က်ေနာ္တို႔၏ one candle ေစတနာရွင္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႕မွလည္း အမိႈက္ပံုးႏွစ္လံုး

( အမိႈက္ပံုးငါးလံုးလွဴရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ရြာတြင္ ရွာ၀ယ္ရာ ႏွစ္လံုးသာရရွိသျဖင့္ ႏွစ္လံုးသာ လွဴလိုက္ရျခင္းျဖစ္၏။) ေခါက္စားပြဲတစ္လံုးကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္လူးေဒသ နမီးအုပ္စု ေခါင္တုန္႔စည္ရြာ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းေက်ာင္းေလးအတြက္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းရန္ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္

အလွဴပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ပြဲကိုလည္း ၃၀.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန႔ကလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ပထမအႀကိမ္တြင္ သြပ္ဆိုဒ္စံု ၂၆၅ခ်ပ္၊ သြပ္မိႈ(၀ါရွာပါ)(mandalay gazatte မွ

လွဴဒါန္း)ႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ one candle ေစတနာရွင္လူငယ္မ်ား အဖြဲ႕မွလည္း ေသာက္ေရပံုး၅လံုး၊ ေသာက္ေရခြက္၁၀လံုး၊ သင္ပုန္း၄ခ်ပ္၊ အိမ္သာခြက္၃ခု၊ အိမ္သာေဆးဘရပ္

၃ခု၊ ေရစစ္၃ခုတို႔ကို ပူးေပါင္းပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ ခဲ့ပါသည္။ ေဆာက္လက္စေက်ာင္းေလးကို အၿပီးမသတ္ႏိုင္ေသးသည့္ ရြာသူ၊ရြာသားမ်ားမွာ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ရံုမက

မ်က္ရည္ပင္က်မိသည္အထိျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

က်ေနာ့္မွာလည္း ေ၀းလံေခါင္သီေသာဤရြာေလးအတြက္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္က ကူညီေပးရသျဖင့္ ၀မ္းသာမဆံုးပင္ ေနာက္ၿပီး မိမိတို႔ မေရာက္ဘူးသည့္ေဒသမွ

မျမင္ဘူးသူမ်ားအတြက္ ေစတနာထက္သန္စြာလွဴဒါန္းေပးၾကေသာ mandalay gazatte မွ အလွဴရွင္မ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးအထူး တင္မိေခ်၏။ ဒီေန႔မွာေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္

အလွဴပစၥည္းေပးအပ္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္ျပန္ေတာ့မည္။ မနက္ ၇နာရီေက်ာ္ေတာ့ ဗီရိုသယ္ရန္ သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ေရာက္လာသျဖင့္ က်ေနာ္လိုက္သြားၿပီး လက္သမားဆရာထံမွ ဗီရိုကို

သယ္ယူလာကာ ကူးဆိပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသို႔ ပို႔ခိုင္းလိုက္ရသည္။ အလွဴပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ပြဲသို႔ လိုက္ပါၾကမည့္

က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕သားမ်ားလည္း ေနာက္မွလိုက္ပါသြားၾကေတာ့သည္။ က်ေနာ့္မွာ ေနာက္က်ေနေသာအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ဆိုင္ကယ္တစ္စီးျဖင့္

အိမ္အထိလိုက္ကာေခၚေနရျပန္သည္။ ေညာင္ပင္သာရြာမွ လိုက္ပါလိုသူမ်ားအတြက္ သံုးဘီးတစ္စီးလႊတ္ေပးရန္တာ၀န္ယူထားေသာ္လည္း သံုးဘီးမွာပ်က္ေနသျဖင့္

တစ္ခ်ိဳ႕တစ္၀က္သာ ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္လိုက္ပါလာႏိုင္ၾကေပသည္။ one candle အဖြဲ႕၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ က်ေနာ့္ကို တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ေျပာေနၾကေတာ့၏။ က်ေနာ့္မွာလည္း

မ်က္ႏွာငယ္ေလးျဖင့္ ေတာင္းပန္းေနရေတာ့သည္။ သြားမည့္ေန႔မွ သံုးဘီးကလည္းပ်က္ေနရေလျခင္းဟု ေတြးမိေတာ့သည္။ ကူးဆိပ္ေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ ပဲခူးရြာမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား

မေရာက္ေသးသျဖင့္ က်ေနာ့္မွာ လိုက္ေခၚျပန္သည္။ ဒါကိုပင္ ကူးဆိပ္ဆရာေတာ္က လူအင္အားနည္းလွခ်ည္လားဟု မိန္႔ေနေသး၏။ အလွဴပစၥည္းေပးအပ္ပြဲကို

ကူးဆိပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေ၀းလံလွေသာ ေခါင္တုန္႔စည္ရြာကို မသြားေရာက္ႏိုင္သည္က တစ္ေၾကာင္း စာသင္ေက်ာင္းေလးကို

တာ၀န္ယူေဆာက္လုပ္ေနသည္မွာ ကူးဆိပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဦးကာလိႏၵျဖစ္ေနသည္ကတစ္ေၾကာင္းမို႔

ဒီကူးဆိပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ျပဳလုပ္ရျခင္းပင္..။ ဆရာေတာ္ႏွင့္တိုင္ပင္ၿပီး အခမ္းအနား အစီအစဥ္မ်ားကိုေရးဆြဲရ၏။ အစီအစဥ္မွဴးအျဖစ္ေတာ့ က်ဴရွင္ဆရာ ဦးလွသိန္းကိုပင္

လုပ္ခိုင္းရသည္။

အစီအစဥ္တစ္အရ ဆရာေတာ္ထံမွ ငါးပါးသီလခံယူေဆာက္တည္ၾကၿပီး အစီအစဥ္ႏွစ္အရ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းေပးအပ္၏။ အစီအစဥ္သံုးအရ ကူးဆိပ္ေက်ာင္းဆရာေတာ္က

၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းစကားမိန္႔ၾကားသည္။ အစီအစဥ္ေလးအရ ဆရာေတာ္ကို ကန္ေတာ့ကာ ေရစက္ခ်အမွ်ေ၀ပါသည္။ အမွ်ေ၀ၿပီးေသာအခါ အလွဴပစၥည္းေပးအပ္ပြဲသို႔

လာေရာက္ၾကသူမ်ားအား ဆရာေတာ္က ထမင္းဟင္းမ်ားျဖင့္ ေကၽြးေမြးဧည့္ခံ၏။ ထမင္းစားေနရင္း က်ေနာ့္ညီငယ္ စိုးမင္းထြန္းမွ “အစ္ကို..အစ္ကို..လွဴတာကသူမ်ား စားၾကတာက

က်ေနာ္တို႔..”ဟု ရယ္က်ဲက်ဲေျပာေနေသး၏။

ေခါင္တုန္႔စည္မွ အလွဴပစၥည္းေပးအပ္ပြဲသို႔ လာေရာက္ၾကသူမ်ားႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ စကားစျမည္မ်ားေျပာၾကသည္။ သူတို႔ရြာေလးသို႔ က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕ မိုးအကုန္ေဆာင္းအကူးအခ်ိန္တြင္

လာေရာက္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚေနၾကေခ်သည္။ က်ေနာ္တို႔မွာလည္း ေတာင္မ်ားပတ္လည္၀ိုင္းေနၿပီး သာသာယာ

ကြင္ျပင္ေလးမ်ား၊ ေရွးေဟာင္းေစတီပုထိုးေလးမ်ားရွိသည့္ ေခါင္တုန္႔စည္ရြာေလးကို မျဖစ္မေနလာေရာက္မည့္အေၾကာင္း ကတိေပးရ၏။ အစီအစဥ္မ်ားၿပီးဆံုး၍ ျပန္ၾကေသာအခါ

က်ေနာ္မွ ကူးဆိပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအ၀င္၀တြင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ၾကရန္ အႀကံျပဳသျဖင့္ ဓာတ္ပံုရိုက္ၾကရာ ေနမွာပူလွသျဖင့္ ေက်ာင္းေလွကားမ်ားမွာ ပူလြန္းေနသည္။

က်ေနာ္တို႔အဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ မနက္ကတည္းက သံုးဘီးမလာသျဖင့္ က်ေနာ္အေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္မို႔ ပို၍ ပို၍ ေကာင္းခ်ီးေထာပနာ ေမတၱာပို႔ၾကေလေတာ့သည္။

က်ေနာ့္မွာလည္း အဖြဲ႕သားမ်ား၏ ပို႔သေသာ ေမတၱာမ်ားကိုခံယူကာ….ၿမိဳင္ရာဇာတြတ္ပီ၏ စကားကိုခဏငွားသံုးကာ…“ေႀသာ္..ဒီေန႔ ကံမေကာင္းပါလား….”ဟုဆိုကာ အိမ္ျပန္ခရီးကို

စတင္လိုက္ပါေတာ့သည္…။

ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ……

(T.W.L)

About kotun winlatt

ကို ထြန္းဝင္းလတ္ has written 134 post in this Website..

ကမၻာႀကီးဟာ ျပားၿပီး ရြာႀကီးတစ္ရြာဆိုရင္ က်ေနာ္ဟာ ရြာနဲ႔ခပ္ေ၀းေ၀းက ဇနပုဒ္သားတစ္ေယာက္ပါ......။

   Send article as PDF