Cyberwarfare ဆိုတာ
Cyberwarfare ဆုိတာဟာ အင္တာနက္အေျချပဳ တုိက္ပြဲတစ္ခုပါ။ ႏုိင္ငံေရးအရင္းခံၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္တုိက္ခိုက္မႈေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ Cyberwarfare တုိက္ခုိက္မႈမွာ တရား၀င္၀က္ဘ္ဆုိက္ေတြနဲ႔ ကြန္ရက္ေတြကုိ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္မယ္။ အေရးပါတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို ခ်ိနဲ႔သြားေအာင္ သုိ႔မဟုတ္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။အခ်က္အလက္ေတြကို ခိုးယူမယ္ သုိ႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တက်

ျဖစ္ေနတာေတြကို ကေမာက္ကမျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ ဘ႑ာေရးစနစ္ကုိ အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစရန္ ျပဳလုပ္မယ္ စသည္ျဖင့္ အျခားေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားစြာရွိတဲ့ အဖ်က္လုပ္ငန္းေတြကို စနစ္တက်ျပဳလုပ္တဲ့ ဆုိက္ဘာတုိက္ခုိက္မႈမ်ဳိးစုံ ပါ၀င္ပါတယ္။ Inside Cyber Warfare ဆိုတဲ့စာအုပ္ေရးသားသူ Teffery Carr က ဘယ္ႏုိင္ငံကမဆုိ တစ္ျခားႏုိင္ငံတစ္ခုကို ဆုိက္ဘာတုိက္ခိုက္မႈေတြလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ရင္းျမစ္ေတြရဲ႕ ဘယ္အရာမဆုိကိုလည္း ဆုိက္ဘာေပၚကေန တုိက္ခုိက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ စစ္တပ္အမ်ားစုဟာ ကြန္ရက္ဗဟုိျပဳနဲ႔ အင္တာနက္ကို ဆက္သြယ္ထားၾကလုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လုံၿခံဳမႈဆုိတာ မရွိပါဘူးဆုိပါတယ္။ တူညီတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ အစုိးရမဟုတ္တ့ဲအုပ္စုေတြနဲ႔ တစ္သီး
ပုဂၢလေတြက Cyberwarfare တိုက္ခုိက္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ပံုခိုင္းႏႈိင္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ အင္တာနက္ဟာ လက္တစ္ဘက္တည္းနဲ႔ ပစ္ခတ္ႏုိင္တဲ့စြမ္းရည္ကုိ ေပးတယ္ဆုိရမွာပါ။ ဒါကို ႀကီးက်ယ္တဲ့ခ်ိန္ညႇိမႈလုိ႔ ေခၚဆုိပါတယ္။

Cyberwarfare ၏ ဥပမာမ်ား
၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဆားဘီးယားရဲ႕ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ထဲသုိ႔ ထုိးေဖာက္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေလေၾကာင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဆားဘီးယားပစ္မွတ္ကုိ ဗုံးက်ဲတုိက္ခုိက္ရာ၌ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒက္စတုိးနီးယား၌ Botnet ျဖစ္ေနတဲ့ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားက အစုိးရ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ မီဒီယာေတြရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆုိက္မ်ားစြာကို ျပဳတ္က်ေစရန္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတုိက္ခိုက္မႈဟာ ႐ုရွားက ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကားျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးတင္းမာမႈေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လုိ႔ ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ Ghost Net လုိ႔ေခၚတဲ့ ဆုိက္ဘာသူလွ်ဳိကြန္ရက္က ကမၻာတစ္၀ွမ္းရွိ ႏုိင္ငံေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္မွ အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးပါေသာ လွ်ဳိ႕၀ွက္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူခဲ့ပါတယ္။ GhostNet ဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ မူရင္းရွိေနတယ္လုိ႔ဆုိေပမယ့္ ၎ႏုိင္ငံက ျငင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ Cyberwarfare
တုိက္ခုိက္မႈကို အထိေရာက္ဆုံးကာကြယ္မႈကေတာ့ ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လုံၿခံဳစိတ္ခ်ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုံၿခံဳမႈရွိေစရန္ ေခတ္ႏွင့္အညီမြမ္းမံျခင္း (သုိ႔) အခ်ိန္ႏွင့္အညီ မြမ္းမံျခင္းတို႔ကို စနစ္အားလုံးမွာ ျပဳလုပ္ထားရမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိေနတဲ့ စနစ္ေတြဟာ တုိက္ခုိက္မႈကုိ သယ္ေဆာင္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အလားအလာရွိတဲ့ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာမႈရွိေစရန္အတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကာကြယ္မႈကဲ့သုိ႔ေသာ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ အင္တာနက္ျပတ္ေတာက္သြားခ်ိန္မွာ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္မယ္ဆုိတဲ့ ႀကိဳတင္စီမံမႈေတြကိုလည္း ျပဳလုပ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

About Alpha Vanishing

Alpha Vanishing has written 12 post in this Website..

   Send article as PDF