– လူကိုျမင္လွ်င္ လူလိုပင္
လူတြင္ဆက္ဆံရာ…

– လူကိုေက်ာ္ေတြး လူႏွင့္ေ၀း
လူေရးမလွပါ…

– လူကိုဖ်က္ဆီး လူ႕အခ်ည္းႏီွး
မၿပီးလူကိစၥာ…

– လူေက်ာ္လူဖ်က္ ထိုႏွစ္ခ်က္
လူတြက္ဆင္းရဲရွာ…

– လူႏွင့္လူတို႔ ခ်မ္းသာဖို႔
လူတို႔ျပဳရမွာ…

– လူဆင္းရဲတာ လူ႔ေၾကာင့္ပါ
လူမွာၿပဳျပင္ပါ…

– ကံဟူသမွ် လူကစ
လူကျပဳလုပ္တာ…

– ကံေကာင္းလိုလွ်င္ လူသာျပင္
လူတြင္က်င့္ရမွာ…

– က့ည့ံတာလည္း လူ႕ေၾကာင့္ဘဲ
ေဖါက္လႊဲ က်င့္သိကၡာ…

– ကံဆိုးကံေကာင္း အလဲွ႕ေျပာင္း
ျဖစ္ေၾကာင့္လူကသာ…

– ကံသာအမိ ကံသာဖ
ေရွးကဆိုတဲ့စာ…

– ရွင္ေတာ္မိန္႔ေဟာ ကံသေဘာ
မေႏွာကိုယ္ႏႈတ္ပါ…

– ကံဟာလူ႔ကၽြန္ လူျပဳျပင္
လူတြင္ကံေကာင္းမွာ…

– ပစၥဳပန္န ကံဘ၀
ဃနသိအပ္စြာ…

– ေမြးေသအတြင္း ျပဳလုပ္ျခင္း
မယြင္းကံ သစၥာ…

– ေမြးေသဟိုးဘက္ ျပဳလုပ္ခ်က္
တြက္ခ်က္မေဖြရွာ…

– ယခုျပဳက ယခုရ
ဒိ႒ဓမၼပါ…

– ယခုျပဳက ေႏွာင္ဘ၀
ဗုဒ(Buddha)မေဟာပါ…

– ဗုဒ(Buddha)မေဟာကံ သေဘာ
ေသာေသာညံ ေနတာ…

– အလဲႊတရား အစဲြမွား
ခဲြျခားမသိပါ…

– ဟိုကံ ဒီကံေတြးေတာႀကံ
အမွန္ဆင္းရဲမည္…

– ဆင္းရဲ့တန္တန္ ခံရျပန္
နိဗာန္ေ၀းေတာ့မည္…

– နိဗာန္လိုလွ်င္ ကံကိုျပင္
အစဥ္ခ်မ္းသာမည္…

ေရးသားသူ….ဆရာဦးညႊန္ေ၀

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..