အရက္သမား တစ္ေယာက္ အရက္မူးရာကေန အရက္မူးေျပသြားတာကို အနိစၥလို႔ ေျပာမလား။ဟုတ္တယ္ မူးတာကလဲ မျမဲတာဆိုေတာ့ အနိစၥလို႔ေျပာရမွာပါ။

ဒါက ပရမတ္ လို အနိစၥပါ။အရိယ သစၥာထိုက္တဲ့ အနိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ဒါဆို အရိယသစၥာထိုက္တဲ့ အနိစၥက ဘယ္လိုလဲ ဆိုေတာ့ အရက္သမားႀကီးျဖစ္ သြားတာ

ကို ေျပာရမွာပါ။ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ လူေကာင္း အျဖစ္ႀကီးပ်က္စီးသြားလို႔ပါပဲ။ ျဖစ္ၿပီးပ်က္သြားတဲ့ အနိစၥက သဘာ၀တရားပါ။ ဘယ္အ၀ိဇၨာေၾကာင့္မွ မဟုတ္

ပါဘူး။လူေကာင္းအျဖစ္ႀကီးပ်က္စီးသြားတဲ့ အနိစၥက သဘာ၀ မဟုတ္ပါဘူး။ အ၀ိဇၨာေၾကာင့္ျဖစ္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္  ျဖစ္ၿပီး ပ်က္သြားတဲ့ အနိစၥကေ ႀကာက္စရာ

မဟုတ္ပါဘူး၊ လူေကာင္းအျဖစ္ႀကီး ပ်က္စီးသြားတဲ့ အနိစၥကသာ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုးပါ။

About ေမာင္ ဓုဝ

ေမာင္ ဓုဝ has written 5 post in this Website..