သမၼတႀကီးႏွင့္ အၾကံေပးအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဘဂၤလီ စီးပြားေရးမ်ားကုိ ရခုိင္တုိင္းရင္းသား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ အေခ်ာင္ လိုခ်င္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆုိေသာ အၾကံေပးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား ခင္ဗ်ား- တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံသားမဟုတ္တဲ့ ဘဂၤလီ အစၥလမ္မ်ား မည္သုိ႔ စီးပြားရွာ ခ်မ္းသာၾကပါသနည္း။ ၎ေငြေၾကး ဥစၥာမ်ား တရားဝင္ေငြမ်ားဟု လက္ခံပါသလား။ ရခုိင္ျပည္ သံဃၤာမ်ားကုိ စြပ္စြဲေျပာဆုိ တိုက္ခုိက္တာဟာ ဘာသာေရးစစ္ပြဲကုိ တမင္ဖန္တီးၿပီး ႏုိင္ငံေနာက္ျပန္လွည့္သြားခ်င္တဲ့ သေဘာျဖစ္ေနတယ္။ ဒီႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးမရွိ ဘာသာလူမ်ဳိးလည္းမတူတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြၾကားမွာ မေနခ်င္ရင္ ေနခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံ သားေပါ့။ ကုလားေတြကုိ ႀကဳိက္လုိ႔ေခၚထားတဲ့ အထဲမွာ တုိ႔တုိင္းရင္းသားေတြ လုံးဝ(လုံးဝ) မပါဘူး။ အာဏာရွင္တစ္စုသာ ပါတယ္။ လူသားဆန္တဲ့ ႏွလုံးသားအျမင္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိတဲ့ ေဝႏွင္းပြင့္သုန္ေရ။ နင္ UK မွာ ေျမ (၁) လက္မ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရွိပါ သလား။ နင္တုိ႔ ကုလားေတြ ႏုိင္ငံသား မဟုတ္ဘဲ ေျမပုိင္ရွင္ အေဆာက္အဦ ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရွင္ လူတစ္စုႏွင့္ ေပါင္းၿပီး မဟုတ္တာ အကုန္လုပ္ၿပီး ေငြေၾကးဗန္းျပကာ တုိင္းရင္းသူေတြကုိ မူဆလင္သြင္း ခ်ာရီျခဳံ ခုိင္းေနတာ လူသားဆန္တဲ့ ႏွလုံးသားနဲ႔ ကုလားေတြလား။ နင္တုိ႔ မူဆလင္ေတြဟာ တုိ႔တုိင္းရင္းသားေတြထက္ အခြင့္ထူးခံဆုိတာ ျငင္းမရပါ။ YANGOON ၿမဳိ႕ရဲ႕ ေရာင္စုံ မီးပန္းေတြေအာက္မွာ နင္တို႔ ဘဂၤလီ မူဆလင္ေတြႀကီးပဲ ေမွာင္ႀကီးမဲႀကီးထဲမွာ လမ္းေလွ်ာက္ေနရတာ တုိ႔တုိင္းရင္းသားေတြပါ။ လူသားဆန္တဲ့ ႏွလုံးသားဟုတ္လား။ ကမၻာႀကီးကုိ ဘယ္သူေတြ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္ေနသလဲ။ ကမၻာႀကီးကုိ ဘယ္ဘာသာ ဝင္ေတြ အထီးက်န္ေအာင္ လုပ္ေနသလဲ။ လူသတၱဝါေတြကုိ ဘယ္လူမ်ဳိး ဘယ္ဘာသာဝင္ေတြက သနား ၾကင္နာမႈကင္းမဲ့စြာ သတ္ျဖတ္ေနသလဲ။ သမၼတႀကီးခင္ဗ်ား။ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပဳိကြဲေရး ဆုိတာ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ တန္းတူရည္တူ အခြင့္ေရးမေပးဘဲ ေၾကာက္လုိ႔ ေျပာတဲ့စကားေတြပါ။ မတူညီတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ ျခားနားဆက္ဆံခံေနသူေတြဟာ တုိင္းရင္းသားေတြပါ။ အစ္ကုိတစ္ေယာက္က ညီအေပၚ မွာ ငွဲ႔ၫွာသနား ၾကင္နာမႈေတြ ေလးစား ေဝမွ်မႈေတြ ေပးေနပါသလား။ တုိင္းရင္းသားေတြ ဆီက သံယံဇာတ ကုိေရာင္း အစ္ကုိက စား ညီေတြ ငတ္ေနတာကုိ ျမင္ေနသိေနေပမဲ့ ဥေပကၡာျပဳေနတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ညီေနာင္ တုိင္းရင္းသားေတြ ဝဋ္ေႂကြးလား။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးကစားကြက္ထဲမွာ သားေကာင္ ျဖစ္ရေတာ့မွာလား။ ကုလားႏွင့္ ကစားၿပီးေတာ့ တရုတ္ႏွင့္ ကစားဖုိ႔ လုပ္ေနတာ တုိင္းရင္းသား ဗမာ၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသားေတြ သတိရွိၿပီး သတၱိေမြးၿပီး အဆင္သင့္ ေစာင့္ေနၾကပါလုိ႔ ေျပာၾကားလုိက္ပါရေစ။ မာရယု

About Mara Yu

Mara Yu has written 1 post in this Website..