“ျပည္သူ႕ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔အသံ၊ အစစ္အမွန္”

  • ေဒါင္းေယာင္ေဆာင္ေသာ က်ီး ဦးေရႊမန္း ႏွင့္ ယူနီေဖါင္းခၽြတ္အာဏာရူး လူတစ္စု၏ ဆင္ၾကံ၊ ၾကံစည္ေနေသာ လုပ္ရပ္သည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အစစ္အမွန္မဟုတ္၊
  • စစ္တပ္အာဏာ ယူထားတံုးက ခမည္းခမက္၊ သားသမီးေဆြမ်ိဳးေကာင္းစားေရးႏွင့္ ေနခ်င္းညခ်င္း သူေဌးျဖစ္လာ ၾကေသာ ယူနီေဖါင္းခၽြတ္ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ၀န္ၾကီးေဟာင္း အာဏာရူး တစ္စု ေပါင္းမိျပီး လႊတ္ေတာ္ ထဲမွာ “ေရႊမန္း အသံ”၊ “ေရႊမန္း ဆႏၵ” ကို “ျပည္သူ႔ အသံ”၊ “ျပည္သူ႔ ဆႏၵ” ျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အသံုးခ်ေနၾကျပီ၊
  • ျပည္သူခ်စ္ေသာ “အေမစု” ႏွင့္ ျပည္သူေထာင္ခံထားေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္ေတာ္မ်ား အပါအ၀င္ စည္းရံုးခံေနၾကရျပီ၊
  • ဥပေဒ၏ အထက္မွာ ေနဖို႔ ဆင္ၾကံၾကံေနတဲ႔ “က်ီးမိုက္” ဦးေရႊမန္းကုိ ျပည္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ ဖယ္ရွားရန္ သင့္ျပီ၊
  • လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စာလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူမမုန္းသြားေအာင္၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ အစစ္အမွန္ကို ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ား ေလးစားၾကမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။
  • အာဏာရူးေနသည္႔ ဦးေရႊမန္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း၊ ၀န္ၾကီးေဟာင္းမ်ား၏ ဆင္ၾကံၾကံစည္ျပီး ျပည္သူေတြကို ေခ်ာက္ကမၻားထဲတြန္းပို႔ေနၾကသည္ကို “အေမစု”နဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပးၾကရန္တိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။
  • အာဏာရူး ဦးေရႊမန္းႏွင့္ လူတစ္စု၏ မ်က္ႏွာဖံုးကို ျပည္သူခ်စ္ေသာ “အေမစု”ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေတာ္မ်ားမွ ခြါခ်ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
  • ႏိုင္ငံ၏အက်ိဳး ျပည္သူထူခု၏အက်ိဳးကို အမွန္လုိလားၾကေသာ မီဒီယာမ်ား ႏွင့္ ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးကလည္း ဦးေရႊမန္း၏ လုပ္ရပ္ႏွင့္ ရႈပ္ဇာတ္ အစစ္အမွန္ကို ေဖၚထုတ္ေပးၾကပါရန္ တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။
  • ျပည္သူ႔ ဆႏၵ၊ ျပည္သူ႔ အသံ၊ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ပါသည္။

About spyhacker satan

spyhacker satan has written 6 post in this Website..

   Send article as PDF