အင္တာနက္စနစ္ကိုယံုၾကည္၍ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားမွအပ္ႏွံသည့္ outsourcing လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္းမွလုပ္ကိုင္ၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အင္တာနက္စနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းခဲ့ပါက ေလ်ာ္ေၾကးအေနျဖင့္ ျပန္လည္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး၊စာတိုက္ႏွင့္ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးသိန္းထြန္းကေျပာသည္။ယခုလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားကို အင္တာနက္စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍တာ၀န္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
““ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အင္တာနက္ကိုတာ၀န္ယူရမွာပါ။ ထို႔အတူ ခင္ဗ်ားတို႔ကလည္း အင္တာနက္ေပၚကေန outsourcing ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ
နဲ႔ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားမွအပ္တဲ့လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ၾက။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ခ်ိိဳ႕ယြင္းရင္ေလ်ာ္မယ္။ စာခ်ဳပ္ပါ။ ဒါကလုပ္ငန္းသေဘာေပါ့။ ဒီဘက္ ကခ်ိဳ႕ယြင္းတဲ့လူက ေလ်ာ္္ေၾကးပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ခင္ဗ်ားတို႔ဆီက အင္တာနက္ငွားရမ္းခဆိုၿပီး ပိုက္ဆံယူထားၿပီးၿပီ။ ပိုက္ဆံယူထားတာ ကို Good Service ေပးရမွာေပါ့။ အဲဒီအတြက္ ေလ်ာ္ပါ့မယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး outsourcing ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာနဲ႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေပးၾကပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္””
ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အင္တာနက္စနစ္ကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာသံုးစြဲ ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ နည္းပညာဆိုင္ရာ outsource လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေၾကာင္း၊ အင္တာနက္စနစ္ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေနာင့္ေႏွးခဲ့ပါက ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔
ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ ျဖစ္၍ outsource လုပ္ငန္းႀကီးႀကီးမားမားမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ ယေန႔အခ်ိန္အထိ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ ျခင္း
မျပဳၾကဘဲ ေသးငယ္သည့္ လုပ္ငန္းအနည္းငယ္ကိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ႀကီးမားသည့္ outsource လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ ကိုင္လိုပါက ျပည္ပသို႔သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေလ့ရွိၾကေၾကာင္း ျပည္တြင္း အိုင္စီတီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကဆိုသည္။

ထိုသတင္းအား Internet Journal Facebook တြင္ဖတ္လိုက္ရပါသည္။ကၽြန္ေတာ္နည္းနည္းၿပံဳးမိပါသည္။ရြာသားမ်ားလည္းၿပံဳးမိၾကပါသလား။

About ကို သာ

ကို သာ has written 41 post in this Website..