***ရြာသူားမ်ားအတြက္***

ကဗ်ာ စာအုပ္မ်ား https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/420067284705596/
ပညာရပ္ဆိုင္ရာ စာအုပ္မ်ား http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/415516578494000/

ဘာသာေရး စာအုပ္မ်ား https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/431527296892928/
သိုင္းစာစဥ္မ်ား http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/414408838604774/

သုတ ရွိ E-book မ်ား စာရင္း (စာေရးဆရာအမည္အလုိက္)

By Innavore Lyrics, Naymyo Nwe and Harry Lwin

Knowledge & Wisdom Talks (သုတပညာေလထန္ကုန္း)

စာေရးဆရာအမည္မ်ားကို အကၡရာဝလိ စဥ္ထားပါသည္။

အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ားအတြက္ စာေရးဆရာအမည္မ်ားကို Surname ျဖင့္စီေပးပါ။ Surname, First name and Middle name (if any) အတုိင္း စီေပးပါရန္။

ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီေသာ စာအုပ္မ်ား ရွိေနၿပီး ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တင္သြားပါမည္။

စနစ္တက် ျဖစ္ဖုိ႔ ၀ုိင္းဝန္းကူညီၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

စာေရးဆရာတဦးခ်င္း၏ စာအုပ္စာရင္းကို သီးျခား Doc တခုစီျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။

မတင္ခင္ စာရင္းကုိ ဖတ္ေပးပါ။

တင္ျပီးလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ စာေရးဆရာအမည္အလုိက္ Doc ေအာက္တြင္ စာရင္းေရးေပးပါ။ ေရးတဲ့ စာရင္းမွာ လင့္ခ္ ကုိ တစ္ခါတည္း တြဲေပးႏုိင္ရင္ လုိအပ္သူေတြ ရွာရင္ ပုိျပီး အဆင္ေျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အားလုံး အားလုံး ေက်းဇူး တင္ပါသည္ ခင္ဗ်။

(က)

ကံခၽြန္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413142498731408/
ကုိတာ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/422883317757326/
ကိုကုိႀကီး (ေတာင္တြင္းႀကီး) http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/421646594547665/
ေက်ာ္ေဇယ်(ဦး) http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413249015387423/
ေက်ာ္ျငိမ္းhttps://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/422890977756560/
ေက်ာ္လႈိင္ဦး http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418403061538685/
ေက်ာ္ဝင္း – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/391969900848668/
ၾကည္ေအး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418746694837655/

(ခ)

ခင္ခင္ထူး – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413660848679573/
ခင္ေဆြဦး –https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/426071254105199/
ခင္ေမာင္ညိဳ(ေဘာဂေဗဒ) – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/394051993973792/
ခင္မ်ိဳးခ်စ္ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/415839485128376/
ခ်စ္ငယ္ (ဒႆန) – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/389238481121810/

ခ်စ္စရာ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418746374837687/

ခ်စ္စိန္လြင္ – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387998084579183/
ခ်စ္ႏုိင္(စိတ္ပညာ) – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387851894593802/
ခ်စ္ဦးညိဳ – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387850961260562/
ခ်စ္စံ၀င္း http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/432504240128567/

(ဂ)

ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလး – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387851651260493/
ဂ်ဴး – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387850087927316/

(ဃ)

(င)

ေငြၾကည္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418357201543271/

(စ)

စိုင္းစိုင္းခမ္းလႈိင္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/411134178932240/

(ဆ)

ဆူးငွက္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413621748683483/
ေဆြမင္း (ဓႏုျဖဴ) https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413193758726282/
ေဆာင္း၀င္းလတ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/426080597437598/

(ဇ)

ဇဝန – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387850544593937/

ဇင္သန္႔-https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/416359895076335/
ေဇယ် https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/421455057900152/
ေဇာ္ဂ်ီ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/422889261090065/

(စ်)

(ည)

ညီပုေလး – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387853674593624/
ညီသစ္ – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413702768675381/

(တ)

တာရာမင္းေ၀ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/392116637500661/
တကၠသိုလ္စိန္တင္ – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418041228241535/

တကၠသုိလ္တင္ခ –https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413213042057687/

တကၠသိုလ္ဘုန္းႏိုင္ – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/389225501123108/

တက္တိုး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418361154876209/

တိုက္စိုး http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/416438188401839/
တင္မုိးhttps://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/391482844230707/

(ထ)

ထင္လင္း – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/391487067563618/

(ဒ)

ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/415839885128336/
ဒဂုန္တာရာ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/416365115075813/
ဒဂုန္ေရႊမွ်ား – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/395645263814465/
ေဒါက္တာျမင့္ျမင့္ခင္ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/415841528461505/
ေဒါက္တာသန္းထြန္း – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/389241697788155/
ေဒါက္တာမတင္ဝင္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/422883524423972/

(ဓ)

(န)

နီကိုရဲ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/411642565548068/
ႏု(ဦး) http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/425731104139214/
ႏုႏုရည္ (အင္းဝ) – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/389227224456269/
ေနလင္း – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/389226581123000/
ေန၀င္းျမင့္- https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/390216444357347/
ႏုိင္ပန္းလွ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/391480110897647/
နတ္ႏြယ္ – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/389535561092102/
ေႏြတမန္ (လ်ိဳ ့ဝွက္ဆန္းၾကယ္)-

http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/430236780355313/

(ပ)

ပီမိုးနင္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/411667032212288/
ပါရဂူ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/421489667896691/

(ဖ)

ေဖေမာင္တင္(ဦး) – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/390332087679116/
ေဖျမင့္(ဦး) – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413276405384684/
ဖိုးက်ား(ဦး) https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/411146065597718/
ဖုိးေက်ာ့ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/421490781229913/

(ဗ)

ဗ်ဴး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413603615351963/
ဗဂ်ီေအာင္စိုး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418747168170941/

(ဘ)

ဘၾကည္(ဦး) https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413150815397243/
ဘသန္း (ဓမၼိက) – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/389220001123658/

(မ)

မစႏၵာ – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/389228347789490/
မဝင္းျမင့္ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/396343250411333/
ေမၿငိမ္း – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/392040664174925/
မိုးမိုး (အင္းလ်ား) – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/389228737789451/

မင္းခုိက္စုိးစံhttps://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/391484707563854/

မင္းလူ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/411717008873957/

မင္းယုေဝ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/415836665128658/
မင္းသိခၤ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/426077490771242/
မင္းသုဝဏ္ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413718582007133/

ေမာင္ခင္မင္ (ဓႏုျဖဴ) – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/392045897507735/
ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387854041260254/
ေမာင္စူးစမ္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/423903854321939/
ေမာင္ဆုရွင္ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/424768450902146/
ေမာင္ညိဳမိႈင္း (သန္လ်င္) http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/396157577096567/
ေမာင္ထင္http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413681962010795/
ေမာင္ထြန္းသူ – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/390348227677502/
ေမာင္ေဖငယ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418750358170622/
ေမာင္ေပၚထြန္း – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/394057513973240/

ေမာင္ေမာင္တင္ (ဦး)(မဟာဝိဇၨာ) – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/392039774175014/
ေမာင္သာႏိုး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418383344873990/
ေမာင္သာမည https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/423911897654468/
ေမာင္သာရ – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418039251575066/
ေမာင္သစ္စိမ္း –https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387999001245758/
ေမာင္ခိုင္မာ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/420065578039100/
မန္လည္ဆရာေတာ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391077677604557/
မန္းတင္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413238355388489/
ျမသန္းတင့္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/388952691150389/
ျမင့္သန္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413145648731093/
ျမတ္ၿငိမ္း http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/415839348461723/

ျမန္မာ့ စြယ္စံုက်မ္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413170578728600/
ျမန္မာစာအဖြဲ႕ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413222962056695/
ေမွာ္ဘီဆရာသိန္းၾကီး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418353441543647/
ေမာ္နီ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/420374921341499/
မိခ်မ္းေ၀ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/421517287893929/

(ယ)

(ရ)

ရန္ကုန္ဘေဆြ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/426799554032369/
ေရႊဥေဒါင္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387851167927208/

(လ)

လမင္းမိုမို https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/411130448932613/
လူထု ေဒၚအမာ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418747881504203/
လူထု ဦးစိန္၀င္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387852164593775/
လူထု ဦးလွ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413606238685034/
လင္းယုန္ေမာင္ေမာင္ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/425097410869250/
လင္းေဝၿမိဳင္ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418408668204791/
လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/389229517789373/
ေလသူရဲတစ္ဦး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/421458111233180/

(ဝ)

ေ၀မွဴးသြင္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/426084947437163/
ဝင္းတင္(ဦး) https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/426781064034218/
ဝင္းဦး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/422886874423637/

(သ)

သခင္ဘေသာင္း http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/425097460869245/
သုခ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413114138734244/
သုေမာင္ – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413152588730399/
ေသာ္ဇင္(ဦး) https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/411143442264647/
ေသာ္တာေဆြ – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387851404593851/
သစၥာနီ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/411136818931976/
သိန္းေဖျမင့္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387849747927350/
သိပၸံေမာင္ဝ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/415837215128603/

(ဟ)

ဟယ္ရီလြင္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/422888924423432/

(အ)

အၾကည္ေတာ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/411737668871891/
အေထာက္ေတာ္လွေအာင္ http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/415841951794796/
အရုိး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413136305398694/

အီၾကာေကြး https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/418379168207741/

ေအာ္ပီက်ယ္ – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387853434593648/
ေအာင္ထြန္း http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387996471246011/
ေအာင္သင္း https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/417155454996779/
အတၱေက်ာ္ https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/411129362266055/

(လူစံု)

လူစံု – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/
Mix(for now) – https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/387854371260221/

———————————————

(A)

Adolf Hitler https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/420098528035805/
Arthur Conan Doyle http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/429886677056990/

(B)

Barack Obama https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/413108792068112/
Briefcase.Books- Time.management https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/431045276941130/
Briefcase.Books.-.Performance.Management https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/431044606941197/

(C)

Cambridge University http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/392041700841488/

(D)

D. H. Lawrence https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391006720944986/

(E)

Emily Bronte https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391007057611619/

(F)

Franz Kafka https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391010934277898/

(G)

George Eliot https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391008900944768/

(H)

Henry James https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391003537611971/
Homer https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391003157612009/
Howard Pyle https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391002834278708/

(I)

(J)

James Joyce https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391004827611842/
J.K.Rowling https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/419052681473723/

(K)

(L)

Leo Tolstoy https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391006964278295/

(M)

(N)

Nathaniel Hawthorne https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391003847611940/

(O)

Oscar Wilde https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391011240944534/

(P)

Patel, Jayesh – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/389235901122068/

(Q)

(R)

Robert Louis Stevenson https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391009087611416/
Robert Louis Stevenson https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391004380945220/

(S)

Shimonski, Robert J. – http://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/388006817911643/
Stefani Mayer https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/390895470956111/
Sir Thomas More https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391004690945189/

(T)

(U)

(V)

(W)

William Makepeace Thackeray https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/391006137611711/

(X)

(Y)

(Z)

()

https://www.facebook.com/groups/thihapyanche/doc/422883524423972/

About ေရႊအိမ္စည္

shweaeim si has written 115 post in this Website..