ၵမႏၱေမလးၿမိဳ႔ ခ်မ္းၿမသာစည္ၿမိဳ႔နယ္ ၿပည္ၾကီးတံခြန္ၿမိဳ႔နယ္နွင့္အမရပူရၿမိဳ႔နယ္အတြင္းရွိၿမိဳ႔ကြက္သစ္ရုိက္ရန္သိမ္းယူထားေသာလယ္ယာေၿမဧက  ၈၀၀ေက်ာ္

အတြင္းမွ အသုံးၿပဳၿပီးပုိလွ်ံေသာေၿမလြတ္ေၿမလပ္မ်ားကုိ ေတာင္သူမ်ားမွ အသုံးၿပဳေနၿခင္းကုိမႏၱေလးတုိင္းစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွအဓမၼနည္းၿဖင့့္ၿပန္

လည္ညဳိႏုိင္းမွဳမရွိဘဲ  သိမ္းယူရန္ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္.  မႏၱေလးစည္ပင္မွ စာမ်ားကပ္ၿခင္း  အသံခ်ဲ႔စက္ၿဖင့္ေၾကၿငာၿခင္းမ်ားၿပဳလုပ္ၿပီးလုိက္နာမွဳ

မရွိပါကတရားစြဲဆုိ ေထာင္ခ်ရန္အဓမၼအၾကမ္းဖက္ေသာနည္းၿဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္……ွ

About top star

top star has written 2 post in this Website..

   Send article as PDF