စာအုပ္လင့္မ်ားကိုသူရိယ၊ဇာတိမာနf၊ျမန္မာE-book။ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ www.edinooyin.com။သုတေလထန္ကုန္း တို ့မွကူးလာသည္။
(ေဒါက္တာသန္းထြန္း)

ေဒါက္တာ သန္းထြန္း

(ေရႊဥေဒါင္း)

ဘာသာျပန္စာအုပ္မ်ား

—————————————————-

(ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)

‘ဒဂုန္ေရႊမ်ွား’

စာအုပ္အမည္ – ပုလဲေဒ၀ီ

ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား

အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္ ၊ ဘာသာျပန္

ပုလဲေဒ၀ီ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – သံုးေဖာ္ညီေနာင္
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

သံုးေဖာ္ညီေနာင္ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – ထမင္းလံုးတေစၦ
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမွ်ား
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳတို

ထမင္းလံုးတေစၦ (ဒဂုန္ေရႊမွ်ား)Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – စာေရးဆရာတို႔၏ပထမဆံုးလက္ရာမြန္မ်ား
ေရးသားသူ – ေရႊဥေဒါင္း၊ ဒဂုန္ေရႊမွ်ား၊ ပီမိုးနင္း၊ လယ္တီပ႑ိတဦးေမာင္ၾကီး၊ ေဇယ်၊ ဒဂုန္ခင္ခင္ေလး
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳတို

စာေရးဆရာတို႔၏ပထမဆံုးလက္ရာမြန္မ်ား (စာေရးဆရာမ်ား)Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – နီနီေလး
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္ ၊ ဘာသာျပန္

နီနီေလး (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – ေထာင္မင္းသား ဦးဘိုးေထာ္
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေထာင္မင္းသား ဦးဘိုးေထာ္ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – ေစာရသက္ျပင္းနွင့္ အျခား၀တၱဳတိုမ်ား
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ေစာရသက္ျပင္းနွင့္ အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – ညမဖတ္ရ (သို.မဟုတ္) ေသြးစုပ္ေရာဂါ
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ညမဖတ္ရ (သို.မဟုတ္) ေသြးစုပ္ေရာဂါ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Donwload Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – ငယ္ကခ်စ္ အနွစ္တစ္ရာ
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ငယ္ကခ်စ္ အနွစ္တစ္ရာ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ခြာ
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

စိတ္ေျပာင္းကိုယ္ခြာ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

ဆိတ္ျငိမ္ေသာအိမ္ၾကီး (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)

စာအုပ္အမည္ – ဆိတ္ျငိမ္ေသာ အိမ္ၾကီး
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

ဆိတ္ျငိမ္ေသာအိမ္ၾကီး (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

1 Comment

စာအုပ္အမည္ – ေက်ာက္စိမ္းနက္ လက္စြပ္
ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္

ေက်ာက္စိမ္းနက္လက္စြပ္ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ = သေဘာၤပ်က္ခရီးသည္ ၇ ေယာက္

စာေရးသူ = ဒဂုန္ေရႊမွ်ား

အမ်ိဳးအစား =ဘာသာျပန္

သေဘာၤပ်က္ခရီးသည္ ၇ေယာက္ download here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – ၀ိညာဥ္ေလာက၀တၳဳတိုမ်ား

ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား

အမ်ိဳးအစား – ၀တၱတို

၀ိညာဥ္ေလာက၀တၳဳတိုမ်ား(ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – ကမၻာကိုကိုင္လွုပ္သူ

ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား

အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳရွည္ ၊ ဘာသာျပန္

ကမၻာကိုကိုင္လွုပ္သူ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – သံုးေဖာ္ညီေနာင္

ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား

အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္ ၊၀တၱဳရွည္

သံုးေဖာ္ညီေနာင္ (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား)Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – တရုတ္ေဟာ္တယ္ လူသတ္မွု

ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား

အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

တရုတ္ေဟာ္တယ္ လူသတ္မွု (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – ေမ၀ါဧ။္ ကလဲ့စား

ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား

အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္၊ ၀တၱဳရွည္

ေမ၀ါဧ။္ ကလဲ့စား (ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – ေထာင္မင္းသားဦးဘိုးေထာ္

ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမ်ွား

အမ်ိဳးအစား –  ၀တၱဳရွည္

ေထာင္မင္းသားဦးဘိုးေထာ္(ဒဂုန္ေရႊမ်ွား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – ေရာ္ဘင္ဆင္ကရူးဆိုး

ေရးသားသူ – ဒဂုန္ေရႊမွ်ား

အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳရွည္၊ ဘာသာျပန္

ေရာ္ဘင္ဆင္ကရူးဆိုး Download Here

——————————————–

ေဖျမင့္

ျငိမ္သက္ တစ္မိနစ္ ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား

စာအုပ္အမည္ – ျငိမ္သက္ တစ္မိနစ္ ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား
ေရးသားသူ – ေဖျမင့္၊ ညီပုေလး ၊ ေမာင္ညိဳျပာ၊ မစႏၵာ၊ ဆူးခက္ ၊ သန္းျမင့္ေအာင္၊ ခင္ခင္ထူး၊ မဦး၊ မိခ်မ္းေ၀
အမ်ဳိးအစား – ၀တၳဳတို

ျငိမ္သက္ တစ္မိနစ္ ႏွင့္ အျခား၀တၳဳတိုမ်ား Download here

1 Comment

စာအုပ္အမည္ – တန္ဖိုးထားအပ္ေသာအရာမ်ား

ေရးသားသူ – ေဖျမင့္

အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး

တန္ဖိုးထားအပ္ေသာ အရာမ်ား (ေဖျမင့္) Download Here

1 Comment

စာအုပ္အမည္ – ဘာေၾကာင့္ ခုထိ မခ်မ္းသာေသးတာလဲ
ေရးသားသူ – ေဖျမင့္
အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး

ဘာေၾကာင့္ ခုထိ မခ်မ္းသာေသးတာလဲ (ေဖျမင့္) Download Here

1 Comment

စာအုပ္အမည္ – နွလံုးသား အာဟာရ

ေရးသားသူ – ေဖျမင့္

အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး ၊ အက္ေဆး

နွလံုးသား အာဟာရ (ေဖျမင့္) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – ဂ်ီးနီးယပ္(စ) ထူးခြၽန္ထက္ျမတ္မွုစာစု

ေရးသားသူ – ေဖျမင့္

အမ်ိဳးအစား – ေဆာင္းပါး

ဂ်ီးနီးယပ္(စ) ထူးခြၽန္ထက္ျမတ္မွုစာစု (ေဖျမင့္) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ားနွင့္ အျခား၀တၱဳတိုမ်ား

ေရးသားသူ – ေဖျမင့္

အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ားနွင့္ အျခား၀တၱဳတိုမ်ား (ေဖျမင့္) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား
ေရးသားသူ – ေဖျမင့္
အမ်ဳိးအစား – ဝတၳဳတို

လူသံုးကုန္ပစၥည္းေရာင္းသူမ်ား (ေဖျမင့္)Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – စံပယ္ပြင့္ေ၀ေ၀ စိတ္ၾကိဳက္၀တၱဳတိုစု
ေရးသားသူ – ျမသန္းတင့္,ေဖျမင့္,သစၥာနီ,ျမင့္သန္း နွင့္စာေရးဆရာမ်ား
အမ်ိဳးအစား – ၀တၱဳတို

စံပယ္ပြင့္ေ၀ေ၀ စိတ္ၾကိဳက္၀တၱဳတိုစု (ျမသန္းတင့္,ေဖျမင့္,သစၥာနီ,ျမင့္သန္း နွင့္စာေရးဆရာမ်ား) Download Here

No Comments

စာအုပ္အမည္ – ေဘဘီလံုမွာ အခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္
ေရးသားသူ – ေဖျမင့္
အမ်ဳိးအစား – ဗဟုသုတ၊ ဘာသာျပန္

ေဘဘီလံုမွာအခ်မ္းသာဆံုးပုဂၢိဳလ္Download Here

6 Comments

စာအုပ္အမည္ – လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္
ေရးသားသူ – ကိုတာ၊ ေအာ္ပီက်ယ္၊ ေဖျမင့္၊ သန္းစိုးႏုိင္၊ ေက်ာ္ဝင္း
အမ်ဳိးအစား – စကားဝိုင္း၊ အေတြးအျမင္

လူငယ္တို႔ရဲ့အနာဂတ္စကားဝိုင္းDownload Here

 

 

 

 

————————————————–

ထင္လင္း’

စာအုပ္အမည္ – တကၽြန္းစံ၏ အျပန္လမ္း

ေရးသားသူ – ထင္လင္း

အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္ ၊ ၀တၱဳရွည္

တကၽြန္းစံ၏ အျပန္လမ္း (ထင္လင္း) Download Here

1 Comment

စာအုပ္အမည္ – ေမတၱာရွင္မေလး ေပၚလီယာနာ
ေရးသားသူ – ထင္လင္း
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္ ၊ ၀တၱဳရွည္

ေမတၱာရွင္မေလး ေပၚလီယာနာ (ထင္လင္း) Download Here

1 Comment

စာအုပ္အမည္ – စည္းအျပင္ကလူ
ေရးသားသူ – ထင္လင္း
အမ်ိဳးအစား – ဘာသာျပန္ ၊ ၀တၱဳရွည္

စည္းအျပင္ကလူ (ထင္လင္း) ီ Download Here

About ေရႊအိမ္စည္

shweaeim si has written 115 post in this Website..