ရခိုင္နယ္သံတြဲဗာဒီျပင္ေက်းရြာတြင္ ဦးျမင့္ေအာင္လယ္ေျမ၏ေရထြက္ေပါက္ကိုပိတ္ဆိုးကာ
ေက်ာက္နိေမာ္ ဂိုဏ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦးပိုင္လယ္ေျမမွစပါးစိုက္ပ်ိဳးေနသျဖင့္ ေရထုတ္ေပါက္မရိွသျဖင့္
ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆန္းလြင္သို႕တိုင္ၾကားရာဂိုဏ္ခ်ဳပ္ၾကီးမွေကၽြးေမြးထားေသာသစၥာကိုခံ
ေသာအားျဖင့္ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ုဴပ္ေရးမွဴးသည္တိုင္ၾကားစာမ်ားကိုဆြဲဆုတ္သည္႔အျပင္တိုင္ၾကားသူ
ျမင့္ေအာင္ကိုပါထုိးၾကိဳတ္ရန္လုပ္သျဖင့္သံတြဲတရားရံုးတြင္အမွဳဖြင့္ရာ ေက်ာက္နီေမာ္ဂိုဏ္ခ်ဳပ္ၾကီး၏တပည့္ ေမာင္းေတာႏွင့္ေက်ာက္နီေမာ္ကုလားေရွ႕ေနသိန္းညြန္႕မွကုလားဖန္ထိုးကာေဆာင္ရြက္
သျဖင့္တရားစြဲမရဘဲ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွပင္ျပန္လည္တရားစြဲေနမွဳကိုခံေနရေၾကာင္း
သိရသည္။သံတြဲျမို႕နယ္အတြင္တရားရံုးမ်ားတြင္ကလဖန္ထိုးေနသာအမွဳပြဲစား ေမာင္းေတာ
ေက်ာက္နီေမာ္သားေရွ႕ေနသိန္းညြန္႕အားတရားရံုးမွဖယ္ရွားသင့္ေၾကာင္းႏွင့္အမွဳမွန္ေပၚေပါက္ေ၇းေဆာင္ရြက္ေပးေစလို႕ေၾကာင္း

About than shwe mg

than shwe mg has written 4 post in this Website..

   Send article as PDF